Spor Adama s Tomášem. I

9. října 2009 v 9:40 |  Filosofie
Ve své polemice s ateisty jsem byl několikrát odkázán na stránky Adama Romana zabývající se vyvracením víry v Boha a obhajobou ateismu. Toto dílo obsahuje tolik věcných i formálních omylů a chyb, že by poukázáním na každou z nich vznikl spis dvakrát tak obsáhlý jako původní Romanův. Takovouto činnost jsem považoval za naprosto zbytečnou, neboť jsem měl za to, že diletantské Romanovo dílo se diskredituje dosatečně samo. Avšak ze skutečnosti, že jsem na něj stále odkazován, i z faktu, že jej místní ateisté považují za zdařilé (což nakonec opět svědčí pro moji tezi o přímé úměře nevzdělanosti a ateismu), jsem nabyl přesvědčení, že bohužel tomu tak není a že bude nejspíš třeba se alespoň částí Romanova textu zabývat. Nejvíce jsem byl odkazován na pojednání o sv. Tomáši Akvinském. To jakož i fakt, že problematika scholastické filosofie je mi blízká, takže právě zde se mi jeví Romanova nekompetence jako nejzřetelnější, mě přimělo k tomu, abych se na chvíli u tohoto textu zastavil.


Adam Roman v úvodu píše, že nevěřil, že scholastické myšlení je stále živé, avšak o opaku jej přesvědčili diskutující z jeho fóra ("Bez ich prispenia by som sa nikdy nebol ani len dozvedel, že scholastické myslenie je ešte stále živé"). Už samotný fakt tohoto předsudku autora usvědčuje z toho, že scholastiku chápe v intencích marxistických slovníků jako "překonanou, krajně reakční středověkou filosofii", což je od člověka chystajícího se o ní pojednávat poněkud nedostatečná a ne příliš objektivní znalost. Člověk, který se chce scholastikou zabývat by měl vědět poněkud víc. Měl by vědět, že scholastická filosofie je variantou filosofie aristotelské, ke které se v současné době hlásí nemálo filosofů (McIntyre, Voegelin, Strauss, Strawson). Měl by vědět, že filosofie, která je nazývána scholastickou prodělala v novověku dvě velké vlny svého rozkvětu (tzv. druhá a třetí scholastika), první v 16.-18. století, druhou v 19.-20. století. Měl by vědět, že scholastické myšlení na konci 20. století našlo styčné body s původně antimetafyzickou anglosaskou analytickou filosofií, takže je kupříkladu v současné době řešen na Univerzitě Karlově projekt "Metafyzika v současné analytické filosofii a její souvislosti s metafyzikou novodobého aristotelismu". Měl by vědět, že teorie informace vděčí scholastice za svůj stěžejní pojem, a to i co se významu týká. Měl by vědět, že současná filosofie informace na scholastiku přímo navazuje. Měl by vědět, že scholastická metoda argumentace je s úspěchem užívána v anglo-americkém školství zejména při psaní tzv. argumentační eseje. To vše by měl autor vědět, aby měl právo se o scholastické filosofii vyjadřovat s despektem.

Autor to však zjevně neví. Neví dokonce ani, že problém, o němž se s takovou mírou ironie vyjadřuje, tedy problém univerzálií, je jedním ze základních problémů, kterým se filosofie (logika, lingvistika, estetika) zabývá a na jehož řešení závisí jakost toho kterého filosofického systému. Neví patrně, že určitý postoj k této problematice zaujímá, byť mnohdy ne zcela vědomě, každý filosof či filosofující vědec. Neví patrně, že i on sám se k němu nějak staví a že to z jeho textu vyplývá. Autor totiž ani vlastně v podstatě neví, v čem daný problém spočívá. To jeden z jeho krajanů si uvědomuje podstatu problému daleko lépe, když píše:

"Aj novoveká filozofia a súčasná filozofia sa vracia k tomuto sporu, pretože v jeho pozadí je stále aktuálny problém vzťahu všeobecného a jednotlivého. Otázku, či všeobecným pojmom zodpovedá nejeká realita, alebo ide len o umelé, konvenčne prijaté znaky, si filozofi kladú dodnes. Spolu s nimi si ju kladú aj logici, matematici, psychológovia a jazykovedci. Nastolením problému reality univerzálií sa stredoveká filozofia obracia aj k dnešnej filozofii a súčasnej vede."

Ve svém textu podává Adam Roman problematiku natolik zkresleně, že není jisté, jestli jí plně porozuměl (neschopnost užít správných latinských tvarů je tou nejmenší chybou). Proto se ve stručnosti pokusíme popsat, v čem podstata problému spočívá. Je třeba předeslat, že jde o věc zásadní důležitosti, protože se ve skutečnosti jedná o odpověď na možnost lidského poznání, což nebývá vždy plně reflektováno. Jde o otázku, zda-li obecnému pojmu, který koncipujeme ve své mysli a kterého užíváme jako jediné entity pro vyjádření množství entit, odpovídá (a když tak jakým způsobem) něco v extramentální realitě samé. Na otázku po existenci onoho základu pro obecný pojem v realitě lze odpovědět dvojím způsobem: ano nebo ne. V rámci každé z těchto skupin charakterizovaných těmito odpověďmi můžeme rozlišit další dvě varianty: krajní a umírněnou.

1) Ano, a obecné je odděleno od reálné věci samé a předchází jí (universalia sunt ante res) je odpověď krajního realismu (ontologismu). Od starověku až po současnost má své četné zastánce. Jmenujme některé z nich: Platón, Plotinos, Hus, Malebranche, Rádl, Materna, Dawkins (ano, čtete správně).

2) Ano, a obecné je ve věci samé je odpověď realismu umírněného (universalia sunt in rebus). Opět můžeme jmenovat několik představitelů: Aristotelés, sv. Tomáš, Stanislav Sousedík, Putnam, Pribram, genetikové.

3) Ne, obecný pojem je jen v naší mysli a má jen subjektivní platnost je odpovědí umírněného nominalismu neboli konceptualismu (universalia sunt post res). Mezi nominalisty můžeme jmenovat stoiky, Abelárda (navzdory tvrzení Adama Romana Abelárd skutečně patří mezi nominalisty), Occama, Rogera Bacona, Locka, Huma, Kanta, de Saussure, Wittgensteina, Russela, Eca.

4) Ne, a obecné je jen slovo je odpověď krajního nominalismu, kam můžeme zařadit antické sofisty, Rortyho, Derridu, obecně postmodernisty a logiky, kteří prohlašují, že logika je věda o jazyce nikoliv o myšlení.

O autorově znalosti problematiky svědčí fakt, že sv. Tomáše označil za protagonistu tzv. "verbálního myšlení", čímž jej zařadil mezi krajní nominalisty, pro něž je pojem totožný se slovem, ačkoliv je sv. Tomáš představitel umírněného realismu. Oproti autorovu ničím nepodloženému tvrzení (podkládá to jen irelevantním poukázáním na to, že sv. Tomáš užívá v souladu s teologickou konvencí pro pojem Boha označení "Boží jméno", které zjevně plyne z autorova nepochopení kontextu), že sv. Tomáš myslí ve slovech a nikoliv v pojmech, je faktem, že sv. Tomáš jako každý scholastický logik mezi pojmem a označením pro něj důsledně rozlišuje. Středověká filosofie má kromě logiky i poměrně dosti propracovanou sémiotiku, v níž se rozlišují různé druhy označování, kupříkladu zda se výraz vztahuje k pojmu, k samotné věci či k jiným výrazům, tedy vztahy, které moderní sémiotika rozlišuje vizuálně pomocí tzv. trojúhelníku reference. Dalo by se říct, že středověcí logikové díky svému pečlivému rozlišování způsobů vztahování se znaků k pojmům nemuseli řešit problémy s různými "francouzkými králi", "Waltery Scotty", "americkými prezidenty", "nejvyšími horami", "pegasy", "nejmenšímy prvočísly" a kdyby se moderní logikové poohlédli trochu nazpátek (jako to učinil Charles Sanders Peirce) měli by ušetřeno dost práce. Kdyby autor pochopil, že právě v jím opovrhovaném sporu o univerzália jde právě o to rozlišit věc, pojem a slovo, pak by zřejmě neobviňoval tvůrce toho nejnosnějšího řešení (sv. Tomáše) z "verbálního myšlení", tedy z pozice zcela opačné té, kterou Tomáš zastával.

Tím se dostáváme i k tomu, jakou pozici ve sporu o univerzália zastává sám Adam Roman. Vzhledem k tomu, že rozlišuje ve svém textu mezi pojmem a slovem, což naprosto nehorázně upírá sv. Tomášovi, je zřejmé, že není zastáncem krajního nominalismu. Vzhledem k tomu, že je přírodovědec, který zřejmě předpokládá, že věda mající zobecňování v popisu práce zobecňuje na základě reality a ne libovolně a subjektivně, bude zřejmě patřit ke skupině umírněných realistů stejně jako sv. Tomáš, ze kterého udělal krajního nominalistu. Neuvěřitelné zjištění.

To je prosím pěkně komentář ke třem odstavcům Romanova textu, ve kterém ještě o mnoho nejde. Přesto jsou tyto odstavce doslova napěchovány celou řadou omylů způsobených zjevnou autorovou neznalostí problematiky. A následujcí odstavce pokračují v nastoleném trendu. Budeme se jim ještě chvíli věnovat, nicméně nebylo by účelné nad tímto mimořádně špatným textem trávit delší čas.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (163)
Zobrazit starší komentáře

101 RichardWhiny RichardWhiny | E-mail | Web | 5. července 2018 v 13:01 | Reagovat

prescription price comparison
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canada pharmacies online prescriptions</a>
drug costs
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">northwest pharmacy</a>

102 ValerichZew ValerichZew | E-mail | Web | 5. července 2018 v 14:39 | Reagovat

prescription drugs online without
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canadian pharmacies online</a>
prescription drugs canada
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canada pharmacies online prescriptions</a>

103 ValerichZew ValerichZew | E-mail | Web | 5. července 2018 v 18:49 | Reagovat

buy prescription drugs without doctor
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>
mexican pharmacies online
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canadian pharmacy online</a>

104 ValerichZew ValerichZew | E-mail | Web | 5. července 2018 v 19:51 | Reagovat

buy prescription drugs without doctor
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>northwestpharmacy</a>
international pharmacies that ship to the usa
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">drugs for sale</a>

105 ValerichZew ValerichZew | E-mail | Web | 5. července 2018 v 20:54 | Reagovat

canadian pharmacy viagra
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canadian drugs</a>
canadian family pharmacy
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canada pharmacy online</a>

106 ValerichZew ValerichZew | E-mail | Web | 5. července 2018 v 22:58 | Reagovat

no prescription pharmacies
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canadian online pharmacies</a>
canadian pharmacy viagra brand
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canada drug</a>

107 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 6. července 2018 v 4:43 | Reagovat

online pharmacy no prescription
<a href=http://canadianpharmaciesnnm.com/>drugs for sale</a>
buying drugs canada
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>

108 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 6. července 2018 v 11:58 | Reagovat

generic viagra baku az
<a href=http://viagrasildenafilbsl.com/>generic viagra 100mg</a>
natural alternatives to viagra
<a href="http://viagrawithoutadoctormsn.com/">buy viagra online</a>

109 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 6. července 2018 v 13:06 | Reagovat

legitimate viagra generic
<a href=http://viagrasildenafilbsl.com/>viagra pills</a>
generic viagra 100mg pills erections
<a href="http://viagrawithoutadoctormsn.com/">buy viagra online</a>

110 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 6. července 2018 v 16:29 | Reagovat

viagra eye problems
<a href=http://viagrawithoutadoctormsn.com/>cheap viagra</a>
sverige viagra
<a href="http://viagrawithoutadoctorsntx.com/">generic viagra 100mg</a>

111 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 6. července 2018 v 18:25 | Reagovat

cialis 5mg eli lilly
<a href=http://cialismsnrx.com/>cialis online</a>
cialis vendita in farmacia
<a href="http://cialismsnntx.com/">cialis 20mg</a>

112 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 6. července 2018 v 19:33 | Reagovat

cialis 5 mg achat
<a href=http://cialismsnrx.com/>cialis online</a>
cialis vs aspirin
<a href="http://cialismsnrx.com/">buy cialis online</a>

113 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 7. července 2018 v 2:37 | Reagovat

medicaid paying for viagra
<a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>viagra 100mg</a>
generac for viagra
<a href="http://viagrawithoutadoctorsntx.com/">buy generic viagra</a>

114 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 7. července 2018 v 4:28 | Reagovat

online canadian discount pharmacy
<a href=http://canadianpharmaciesnnm.com/>highest rated canadian pharmacies</a>
discount drugs online pharmacy
<a href="http://canadianpharmacysilo.com/">canadianpharmacy</a>

115 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 7. července 2018 v 4:32 | Reagovat

esperienza con il cialis
<a href=http://cialisttk.com/>buy cialis online</a>
is it ok to take 2 5mg cialis
<a href="http://cialismsnntx.com/">generic cialis</a>

116 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 7. července 2018 v 4:51 | Reagovat

viagra long term
<a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>buy viagra</a>
free sites results computer viagra
<a href="http://viagramsnrx.com/">viagra for sale uk</a>

117 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 7. července 2018 v 11:35 | Reagovat

viagra plus cialis
<a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>buy viagra online</a>
hypertension wbr pulmonary viagra
<a href="http://viagrawithoutadoctormsn.com/">viagra online</a>

118 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 7. července 2018 v 13:30 | Reagovat

precios del cialis en colombia
<a href=http://cialismsnrx.com/>cialis 20mg</a>
what does cialis do if you don't need it
<a href="http://cialismsnntx.com/">cheap cialis</a>

119 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 7. července 2018 v 16:06 | Reagovat

the 7 dwarfs using viagra cartoon
<a href=http://viagramsnrx.com/>viagra without a doctor prescription</a>
viagra or cialis which is better
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra online</a>

120 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 7. července 2018 v 18:02 | Reagovat

pastillas parecidas al cialis
<a href=http://cialismsnntx.com/>buy cialis online</a>
cialis achat sГ©curisГ©
<a href="http://cialismsnrx.com/">cialis 20mg</a>

121 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 7. července 2018 v 18:09 | Reagovat

best online pharmacy stores
<a href=http://canadianpharmacysilo.com/>canadian pharmacies that are legit</a>
canadian cialis
<a href="http://canadianpharmacysilo.com/">canada pharmacies online prescriptions</a>

122 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 7. července 2018 v 20:27 | Reagovat

king pharmacy
<a href=http://canadianonlinepharmacynnm.com/>highest rated canadian pharmacies</a>
highest rated canadian pharmacies
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">drugs for sale</a>

123 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 7. července 2018 v 21:49 | Reagovat

10 generic viagra for 19.95
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a doctor prescription</a>
usa viagra
<a href="http://viagrawithoutadoctorsntx.com/">buy viagra online</a>

124 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 7. července 2018 v 22:44 | Reagovat

rx pharmacy
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>global pharmacy canada</a>
online pharmacy
<a href="http://canadianpharmacysilo.com/">canadianpharmacy</a>

125 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 8. července 2018 v 0:04 | Reagovat

does health reform cover viagra
<a href=http://viagrapego.com/>viagra generic</a>
viagra pin up girl
<a href="http://viagrawithoutadoctormsn.com/">viagra for women</a>

126 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 8. července 2018 v 0:47 | Reagovat

cialis pewny
<a href=http://cialisttk.com/>generic cialis</a>
north american cialis
<a href="http://cialismsnntx.com/">generic cialis</a>

127 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 8. července 2018 v 1:00 | Reagovat

prescription online
<a href=http://canadianonlinepharmacynnm.com/>canadian pharmacy online</a>
cialis online
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">canadian pharmacy</a>

128 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 8. července 2018 v 5:42 | Reagovat

viagra doesnt work
<a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>buy viagra online</a>
how to make viagra work faster
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">cheap viagra</a>

129 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 8. července 2018 v 13:30 | Reagovat

canadadrugs
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>canada pharmacy online</a>
no 1 canadian pharcharmy online
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">canadian online pharmacy</a>

130 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 8. července 2018 v 15:48 | Reagovat

canada pharmacy online no script
<a href=http://canadianpharmaciesnnm.com/>canadian cialis</a>
canadian prescription
<a href="http://canadianpharmacysilo.com/">canadian online pharmacies</a>

131 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 8. července 2018 v 19:50 | Reagovat

cialis daily coupon
<a href=http://cialismsnntx.com/>cialis 20 mg</a>
cialis mais forte que viagra
<a href="http://cialismsnrx.com/">cialis 20mg</a>

132 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | Sobota v 2:27 | Reagovat

canadian rx pharmacy online
<a href=http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/>canada drugs</a>
safeway pharmacy
<a href="http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/">canadian drugs</a>

133 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | Sobota v 2:57 | Reagovat

shemales and viagra
<a href=http://viagramsnrx.com/>viagra pills</a>
natural viagra type alternatives
<a href="http://viagrasildenafilbsl.com/">viagra without a doctor prescription</a>

134 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | Sobota v 3:31 | Reagovat

drugs without prescription
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canadian pharmacies online prescriptions</a>
online drugstore
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">drugs for sale</a>

135 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | Sobota v 4:35 | Reagovat

prescription without a doctor's prescription
<a href=http://canadianpharmacyntx.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>
pharmacy prices compare
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canada pharmacy</a>

136 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | Sobota v 4:43 | Reagovat

cialis versand erfahrungen
<a href=http://cialispego.com/>cialis without a doctor prescription</a>
can cialis be used as needed
<a href="http://cialismsnrx.com/">cialis generic</a>

137 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | Sobota v 5:48 | Reagovat

fungsi cialis 80
<a href=http://cialismsnrx.com/>generic cialis</a>
can take 2 20mg cialis
<a href="http://cialismsnrx.com/">buy cialis online</a>

138 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | Sobota v 15:29 | Reagovat

order brand cialis online
<a href=http://cialispego.com/>cheap cialis</a>
cialis koliko kosta
<a href="http://cialispego.com/">cialis without a doctor prescription</a>

139 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | Sobota v 15:51 | Reagovat

how do i use viagra
<a href=http://viagrawithoutadoctormsn.com/>cheap viagra</a>
tadalafil viagra
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">generic viagra</a>

140 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | Sobota v 16:23 | Reagovat

canadian viagra
<a href=http://canadianpharmaciesnnm.com/>trust pharmacy canada</a>
canadian pharmacies
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">canadian pharmacy viagra brand</a>

141 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | Sobota v 18:01 | Reagovat

viagra project for
<a href=http://viagramsnrx.com/>buy generic viagra</a>
viagra for recreational use younger men
<a href="http://viagrasildenafilbsl.com/">viagra for sale uk</a>

142 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | Sobota v 20:12 | Reagovat

canada viagra cialis on line
<a href=http://viagrasildenafilbsl.com/>buy viagra online</a>
viagra coitus photo galleries porn
<a href="http://viagrawithoutadoctormsn.com/">viagra without a doctor prescription</a>

143 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | Sobota v 20:42 | Reagovat

northwest pharmacy
<a href=http://canadianpharmacyntx.com/>canada drug pharmacy</a>
cheap prescription drugs
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>

144 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | Sobota v 23:30 | Reagovat

viagra ginko
<a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>buy viagra</a>
cheap viagra in uk
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">buy viagra</a>

145 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | Sobota v 23:57 | Reagovat

online prescription drugs
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canadian pharmacies online prescriptions</a>
medication costs
<a href="http://canadianpharmacyntx.com/">canadian pharmacies online</a>

146 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | Včera v 1:13 | Reagovat

tell me about cialis
<a href=http://cialisttk.com/>cialis without a doctor prescription</a>
cialis medicare formulary
<a href="http://cialismsnntx.com/">cialis generic</a>

147 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | Včera v 2:43 | Reagovat

men on viagra tubes
<a href=http://viagramsnrx.com/>cheap viagra</a>
discount online viagra
<a href="http://viagramsnrx.com/">viagra online</a>

148 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | Včera v 3:47 | Reagovat

netdr viagra complaints
<a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>viagra for women</a>
waiting period for viagra before sex
<a href="http://viagrapego.com/">buy viagra</a>

149 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | Včera v 5:31 | Reagovat

precio cialis en farmacia en espaГ±a
<a href=http://cialispego.com/>cialis 20mg</a>
does cialis raise or lower bp
<a href="http://cialispego.com/">cialis 20 mg</a>

150 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | Včera v 6:21 | Reagovat

pharmacy tech
<a href=http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/>canadian pharmacy</a>
drugs for sale
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">top rated online canadian pharmacies</a>

151 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | Včera v 9:54 | Reagovat

fass cialis 5mg
<a href=http://cialismsnrx.com/>cialis without a doctor prescription</a>
cialis 2.5 mg prix
<a href="http://cialismsnrx.com/">cialis generic</a>

152 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | Včera v 10:39 | Reagovat

prescription drug cost
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canada drug</a>
prescription drugs canada
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">canada drug</a>

153 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | Včera v 12:32 | Reagovat

similar drugs to viagra
<a href=http://viagramsnrx.com/>generic viagra 100mg</a>
viagra heart medication
<a href="http://viagrapego.com/">viagra pills</a>

154 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | Včera v 13:55 | Reagovat

drug costs
<a href=http://canadianpharmaciesnnm.com/>northwest pharmacy</a>
canadian drug stores online
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canada drug</a>

155 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | Včera v 15:00 | Reagovat

drugs without prescription
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>canadian pharmacies online prescriptions</a>
prescription prices comparison
<a href="http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/">canadian pharmacies online</a>

156 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | Včera v 22:30 | Reagovat

cheap viagra online uk
<a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>generic viagra 100mg</a>
easy delivery viagra
<a href="http://viagramsnrx.com/">viagra for sale uk</a>

157 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | Včera v 22:41 | Reagovat

canadian drugstore online
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canadian viagra</a>
canada pharmacy online no script
<a href="http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/">canada pharmacies online</a>

158 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | Dnes v 0:49 | Reagovat

drugs from canada
<a href=http://canadianpharmaciesnnm.com/>canada online pharmacies</a>
visit poster's website
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">canadianpharmacy</a>

159 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | Dnes v 12:42 | Reagovat

order cheap viagra
<a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>buy viagra</a>
url viagra href
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">generic viagra</a>

160 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | Dnes v 14:27 | Reagovat

cialis bester preis
<a href=http://cialismsnntx.com/>cialis generic</a>
cialis and lotrel
<a href="http://cialispego.com/">generic cialis</a>

161 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | Dnes v 17:07 | Reagovat

canada meds
<a href=http://canadianonlinepharmacynnm.com/>canada online pharmacies</a>
online canadian pharmacies
<a href="http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/">highest rated canadian pharmacies</a>

162 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | Dnes v 17:08 | Reagovat

viagra cialas comparison
<a href=http://viagrawithoutadoctormsn.com/>viagra generic</a>
viagra canadian pharmaies
<a href="http://viagrawithoutadoctormsn.com/">viagra pills</a>

163 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | Před 53 minutami | Reagovat

canadian prescription drugstore
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>canada drug</a>
buy prescription drugs from canada
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">canada pharmacy online</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama