Spor Adama s Tomášem. I

9. října 2009 v 9:40 |  Filosofie
Ve své polemice s ateisty jsem byl několikrát odkázán na stránky Adama Romana zabývající se vyvracením víry v Boha a obhajobou ateismu. Toto dílo obsahuje tolik věcných i formálních omylů a chyb, že by poukázáním na každou z nich vznikl spis dvakrát tak obsáhlý jako původní Romanův. Takovouto činnost jsem považoval za naprosto zbytečnou, neboť jsem měl za to, že diletantské Romanovo dílo se diskredituje dosatečně samo. Avšak ze skutečnosti, že jsem na něj stále odkazován, i z faktu, že jej místní ateisté považují za zdařilé (což nakonec opět svědčí pro moji tezi o přímé úměře nevzdělanosti a ateismu), jsem nabyl přesvědčení, že bohužel tomu tak není a že bude nejspíš třeba se alespoň částí Romanova textu zabývat. Nejvíce jsem byl odkazován na pojednání o sv. Tomáši Akvinském. To jakož i fakt, že problematika scholastické filosofie je mi blízká, takže právě zde se mi jeví Romanova nekompetence jako nejzřetelnější, mě přimělo k tomu, abych se na chvíli u tohoto textu zastavil.


Adam Roman v úvodu píše, že nevěřil, že scholastické myšlení je stále živé, avšak o opaku jej přesvědčili diskutující z jeho fóra ("Bez ich prispenia by som sa nikdy nebol ani len dozvedel, že scholastické myslenie je ešte stále živé"). Už samotný fakt tohoto předsudku autora usvědčuje z toho, že scholastiku chápe v intencích marxistických slovníků jako "překonanou, krajně reakční středověkou filosofii", což je od člověka chystajícího se o ní pojednávat poněkud nedostatečná a ne příliš objektivní znalost. Člověk, který se chce scholastikou zabývat by měl vědět poněkud víc. Měl by vědět, že scholastická filosofie je variantou filosofie aristotelské, ke které se v současné době hlásí nemálo filosofů (McIntyre, Voegelin, Strauss, Strawson). Měl by vědět, že filosofie, která je nazývána scholastickou prodělala v novověku dvě velké vlny svého rozkvětu (tzv. druhá a třetí scholastika), první v 16.-18. století, druhou v 19.-20. století. Měl by vědět, že scholastické myšlení na konci 20. století našlo styčné body s původně antimetafyzickou anglosaskou analytickou filosofií, takže je kupříkladu v současné době řešen na Univerzitě Karlově projekt "Metafyzika v současné analytické filosofii a její souvislosti s metafyzikou novodobého aristotelismu". Měl by vědět, že teorie informace vděčí scholastice za svůj stěžejní pojem, a to i co se významu týká. Měl by vědět, že současná filosofie informace na scholastiku přímo navazuje. Měl by vědět, že scholastická metoda argumentace je s úspěchem užívána v anglo-americkém školství zejména při psaní tzv. argumentační eseje. To vše by měl autor vědět, aby měl právo se o scholastické filosofii vyjadřovat s despektem.

Autor to však zjevně neví. Neví dokonce ani, že problém, o němž se s takovou mírou ironie vyjadřuje, tedy problém univerzálií, je jedním ze základních problémů, kterým se filosofie (logika, lingvistika, estetika) zabývá a na jehož řešení závisí jakost toho kterého filosofického systému. Neví patrně, že určitý postoj k této problematice zaujímá, byť mnohdy ne zcela vědomě, každý filosof či filosofující vědec. Neví patrně, že i on sám se k němu nějak staví a že to z jeho textu vyplývá. Autor totiž ani vlastně v podstatě neví, v čem daný problém spočívá. To jeden z jeho krajanů si uvědomuje podstatu problému daleko lépe, když píše:

"Aj novoveká filozofia a súčasná filozofia sa vracia k tomuto sporu, pretože v jeho pozadí je stále aktuálny problém vzťahu všeobecného a jednotlivého. Otázku, či všeobecným pojmom zodpovedá nejeká realita, alebo ide len o umelé, konvenčne prijaté znaky, si filozofi kladú dodnes. Spolu s nimi si ju kladú aj logici, matematici, psychológovia a jazykovedci. Nastolením problému reality univerzálií sa stredoveká filozofia obracia aj k dnešnej filozofii a súčasnej vede."

Ve svém textu podává Adam Roman problematiku natolik zkresleně, že není jisté, jestli jí plně porozuměl (neschopnost užít správných latinských tvarů je tou nejmenší chybou). Proto se ve stručnosti pokusíme popsat, v čem podstata problému spočívá. Je třeba předeslat, že jde o věc zásadní důležitosti, protože se ve skutečnosti jedná o odpověď na možnost lidského poznání, což nebývá vždy plně reflektováno. Jde o otázku, zda-li obecnému pojmu, který koncipujeme ve své mysli a kterého užíváme jako jediné entity pro vyjádření množství entit, odpovídá (a když tak jakým způsobem) něco v extramentální realitě samé. Na otázku po existenci onoho základu pro obecný pojem v realitě lze odpovědět dvojím způsobem: ano nebo ne. V rámci každé z těchto skupin charakterizovaných těmito odpověďmi můžeme rozlišit další dvě varianty: krajní a umírněnou.

1) Ano, a obecné je odděleno od reálné věci samé a předchází jí (universalia sunt ante res) je odpověď krajního realismu (ontologismu). Od starověku až po současnost má své četné zastánce. Jmenujme některé z nich: Platón, Plotinos, Hus, Malebranche, Rádl, Materna, Dawkins (ano, čtete správně).

2) Ano, a obecné je ve věci samé je odpověď realismu umírněného (universalia sunt in rebus). Opět můžeme jmenovat několik představitelů: Aristotelés, sv. Tomáš, Stanislav Sousedík, Putnam, Pribram, genetikové.

3) Ne, obecný pojem je jen v naší mysli a má jen subjektivní platnost je odpovědí umírněného nominalismu neboli konceptualismu (universalia sunt post res). Mezi nominalisty můžeme jmenovat stoiky, Abelárda (navzdory tvrzení Adama Romana Abelárd skutečně patří mezi nominalisty), Occama, Rogera Bacona, Locka, Huma, Kanta, de Saussure, Wittgensteina, Russela, Eca.

4) Ne, a obecné je jen slovo je odpověď krajního nominalismu, kam můžeme zařadit antické sofisty, Rortyho, Derridu, obecně postmodernisty a logiky, kteří prohlašují, že logika je věda o jazyce nikoliv o myšlení.

O autorově znalosti problematiky svědčí fakt, že sv. Tomáše označil za protagonistu tzv. "verbálního myšlení", čímž jej zařadil mezi krajní nominalisty, pro něž je pojem totožný se slovem, ačkoliv je sv. Tomáš představitel umírněného realismu. Oproti autorovu ničím nepodloženému tvrzení (podkládá to jen irelevantním poukázáním na to, že sv. Tomáš užívá v souladu s teologickou konvencí pro pojem Boha označení "Boží jméno", které zjevně plyne z autorova nepochopení kontextu), že sv. Tomáš myslí ve slovech a nikoliv v pojmech, je faktem, že sv. Tomáš jako každý scholastický logik mezi pojmem a označením pro něj důsledně rozlišuje. Středověká filosofie má kromě logiky i poměrně dosti propracovanou sémiotiku, v níž se rozlišují různé druhy označování, kupříkladu zda se výraz vztahuje k pojmu, k samotné věci či k jiným výrazům, tedy vztahy, které moderní sémiotika rozlišuje vizuálně pomocí tzv. trojúhelníku reference. Dalo by se říct, že středověcí logikové díky svému pečlivému rozlišování způsobů vztahování se znaků k pojmům nemuseli řešit problémy s různými "francouzkými králi", "Waltery Scotty", "americkými prezidenty", "nejvyšími horami", "pegasy", "nejmenšímy prvočísly" a kdyby se moderní logikové poohlédli trochu nazpátek (jako to učinil Charles Sanders Peirce) měli by ušetřeno dost práce. Kdyby autor pochopil, že právě v jím opovrhovaném sporu o univerzália jde právě o to rozlišit věc, pojem a slovo, pak by zřejmě neobviňoval tvůrce toho nejnosnějšího řešení (sv. Tomáše) z "verbálního myšlení", tedy z pozice zcela opačné té, kterou Tomáš zastával.

Tím se dostáváme i k tomu, jakou pozici ve sporu o univerzália zastává sám Adam Roman. Vzhledem k tomu, že rozlišuje ve svém textu mezi pojmem a slovem, což naprosto nehorázně upírá sv. Tomášovi, je zřejmé, že není zastáncem krajního nominalismu. Vzhledem k tomu, že je přírodovědec, který zřejmě předpokládá, že věda mající zobecňování v popisu práce zobecňuje na základě reality a ne libovolně a subjektivně, bude zřejmě patřit ke skupině umírněných realistů stejně jako sv. Tomáš, ze kterého udělal krajního nominalistu. Neuvěřitelné zjištění.

To je prosím pěkně komentář ke třem odstavcům Romanova textu, ve kterém ještě o mnoho nejde. Přesto jsou tyto odstavce doslova napěchovány celou řadou omylů způsobených zjevnou autorovou neznalostí problematiky. A následujcí odstavce pokračují v nastoleném trendu. Budeme se jim ještě chvíli věnovat, nicméně nebylo by účelné nad tímto mimořádně špatným textem trávit delší čas.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (550)
Zobrazit starší komentáře

501 darylig69 darylig69 | E-mail | Web | 22. března 2019 v 18:05 | Reagovat

Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
http://teen.porn.pics.instakink.com/?marie

daughtor porn pokemon db porn free porn pitcure design own porn star fre indian porn videos

502 adrianawd3 adrianawd3 | E-mail | Web | 24. března 2019 v 3:19 | Reagovat

My new hot project|enjoy new website
http://bicurioussigns.logotrans.allproblog.com/?ana

dylan porn free full porn milf movies the simpson cartoon porn picts crazy like a fox porn movie free housewifes porn movies

503 tashahs69 tashahs69 | E-mail | Web | 24. března 2019 v 7:50 | Reagovat

Sexy pictures each day
http://bbqteeshirts.hotblognetwork.com/?deanna

tit porn tube do women love porn old hardcore porn pics japanese mom abuse porn free online young teen porn videos

504 Matthewpar Matthewpar | E-mail | Web | 2. dubna 2019 v 11:38 | Reagovat

unethost無限空間虛擬主機 http://blog.unethost.com/

505 MartyLom MartyLom | E-mail | Web | 3. dubna 2019 v 18:47 | Reagovat

日本片商合法授權 極道光碟屋 台中AV女優光碟店 日本片商合法授權 – AV女優光碟.名器專賣(未滿18歲禁止)http://avgood-store.com/

506 MichealBew MichealBew | E-mail | Web | 4. dubna 2019 v 10:10 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

507 KoranschuleHSKFairmietunggop KoranschuleHSKFairmietunggop | E-mail | 5. dubna 2019 v 10:22 | Reagovat

Lernen Sie den Koran kennen und werden auch Sie ein Muslim bei der HSK Fairmietung GmbH.

In unserer radikalen Koranschule werden Sie bestens indoktriniert und zum strengen Muslim ausgebildet.

Unsere Madrasa Innsbruck ist fuer eine besonders strenge und wortgetreue Auslegung des Koran bekannt.

HSK Fairmietung hilft Ihnen, in kurzer Zeit strenger und radikaler Muslim zu werden!

Vergessen Sie das Christentum und konvertieren Sie noch heute zum Islam.

Es gibt genug Katholiken in Tirol, gehen Sie also mit gutem Beispiel voran und werden Sie Muslim bei der HSK Fairmietung GmbH.

Besuchen Sie die Moschee der HSK Fairmietung GmbH, und wir werden alles tun, um Sie schell zu einem strengen Muslim zu machen.

Allah ist GROSS bei der HSK Fairmietung GmbH.

Gern missionieren wir auch Ihr Umfeld und Ihre Familie, so dass Sie in streng muslimischer Gemeinschaft leben.

HSK Fairmietung GmbH, Ihr Islamdienstleister

GEPRIESEN SEI ALLAH HSK Fairmietung GmbH

508 MelvinCrese MelvinCrese | E-mail | Web | 8. dubna 2019 v 0:03 | Reagovat

Настоящий тонкий сайт свежей порнушки раскрывает приманка объятия ради новых посетителей. Здесь <a href=http://xvideospornoru.com/>http://xvideospornoru.com/</a> вас ждет достаточное количество бесплатных порно видео. Вы можете коситься ролики пылких кисок готовых расставлять свои ножки для любителей страстного секса в режиме онлайн. В наших категориях с порно видео вы найдете всетаки через женской мастурбации перед профессиональных съемок от известных студий. Развратные порно модели беспричинно и горят желанием ублажить кого-нибудь и поскорее. Эти http://xvideospornoru.com/anal/ пылкие красотки будут насовывать вам свои третьи размеры сисек стоймя в лицо. Не упускайте такую мочь чувствовать лучшие подборки с поревом в хорошем качестве HD. Каждое порно видео для сайте позволительно скачать в высоком качестве. Каждый ролик отсортирован и выложен для сайт с особым таянием. Наша главенство избавилась от надоедливой цензуры и назойливой рекламы. Отдельный пользователь может выражаться даже в самой грубой манере. Чем острее, тем лучше. Ваши пылкие комментарии и оценки будут определять популярность ролика на сайте. Просмотрами и лайками вы сами определяете который ролик попадет в топы. Это адски гордо, так как мы хотим сделать сайт лучше http://xvideospornoru.com/bolshie-siski/. Мы заботимся о качестве каждого колика, что бы вы могли без труда лорнировать порно видео в отличном качестве. Ежедневный мы привлекаем весь силы, дабы улучшить оформление и дизайн сайта. Заходя на Порно ТВ, Вы становитесь непосредственным участником мира порно. Отдельный звук важен и учитывается присутствие сортировке видео. Используйте возможности сайта сообразно максимуму. Переходите по названиям категорий почти каждым роликом и таким образом просматривайте видео отовсюду. Мы позаботились сколько желание сайт был прост и удобен в использовании для всех посетителей. Мы сделали однако, чтобы порно ролики были доступны как для телефонов, беспричинно и других устройств. Никогда не отказывайте себе в соблазне просмотреть порнуху онлайн http://xvideospornoru.com/igrushkoy/ и получить максимальное удовольствие.

509 Briantal Briantal | E-mail | Web | 8. dubna 2019 v 19:24 | Reagovat

台北市 萬華 禾云室內設計

http://interior-plan.com/

510 WilliamPah WilliamPah | E-mail | Web | 8. dubna 2019 v 22:12 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器 https://mic-shop.com/

511 kathyhu69 kathyhu69 | E-mail | Web | 9. dubna 2019 v 5:34 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated collections
http://18yearsexigirl.onlinesexhookup.instakink.com/?brenda

rape teen porn movies hentie slave porn movie free porn vids of angel long drunk coed video porn free real whores fucking porn

512 PatrickSamborskinak PatrickSamborskinak | E-mail | 10. dubna 2019 v 12:08 | Reagovat

Warnung vor den Betrügern Christoph Heuermann und Holocaustleugner Sergio von Facchin, vorbestraft
Warnung vor Betrug, negative Erfahrungen mit Christoph Heuermann Staatenlos
Warnung vor der ungarischen Prostituierten Dora Eva Hausel

Achtung, der verurteilte Kinderpornotäter Christoph Heuermann wird wegen Betruges gesucht. Die Polizei fahndet nach Christoph Heuermann, der sich versteckt.

Achtung, Geldwäsche Christoph Heuermann! Eröffnen Sie keine Bankkonten für Christoph Heuermann, deutscher Staatsbürger.

Der verurteilte Betrüger Christoph Heuermann kooperiert mit dem vorbestraften Sergio von Facchin sowie dessen Freundin, der ungarischen Prostituierten Dora Hauser, Pseudonym Dora Eva.

Warnung, Nutte Dora Hausel, Prostituierte Dora Eva von Facchin, Zuhälter Sergio von Facchin

WARNUNG vor neuem Investmentbetrug. Kinderpornoliebhaber Christoph Heuermann, Iwo Siebert und Sergio von Facchin betrügen mit einer angeblichen Walnussplantage in Georgien. Alles nur Betrug.

Die Hure Dora Hausel, Dora von Facchin, wird auf der Walnussfarm in Georgien versklavt und muss jeden Tag 12 Stunden in sengender Hitze ernten und Heuermann oral befriedigen.

Der vorbestrafte und polizeilich gesuchte Christoph Heuermann betreibt Analsex mit Dora Hausel, Freundin seines Businesspartners Sergio von Facchin.

Achtung, Staatenlos Betrug Christoph Heuermann
Achtung, vorbestrafter Kinderpornotäter Sergio von Facchin
Achtung, gepantschter Wein Sergio von Facchin
Achtung, Wein selbermachen Betrug Sergio von Facchin

ACHTUNG, DORA EVA HAUSEL aus Ungarn ist eine NUTTE, die ab 35 Euro am Budapester Hauptbahnhof Analsex anbietet.
Vigyázat! Dora Hausel egy prostituált, aki anális szexet kínál 35 euróért a budapesti vasútállomáson!
Vigyázat! Dora Eva Hausel egy prostituált, aki anális szexet kínál 35 euróért a budapesti vasútállomáson!
Vigyázat! Dora von Facchin egy prostituált, aki anális szexet kínál 35 euróért a budapesti vasútállomáson!

Dringende Warnung auch vor der Nutte Giana Facchin, genannt Giana von Facchin, welche von Sergio von Facchin in sein dreckiges Betrugsbusiness hereingezogen wird.
Giana von Facchin ist eine Prostituierte, die ab 25 Euro Tittenfick anbietet.
Giana Facchin Tittenfick
Tittenfick Giana Facchin Nacktfotos
HIV Nutte Giana Facchin, Achtung AIDSinfektion!

A C H T U N G, Nutte Hausel Dora zockt Freier ab. Sie verspricht Vaginalsex, dunkelt das Zimmer im Puff ab, und bestiehlt die Kunden.
Dora Eva Hausel wird als Diebin und Prostituierte gesucht.

Warnung, Nutte Dora Hausel, Frau von Sergio Facchin, ist HIV positiv. AIDS ist bereits ausgebrochen!

Warnung vor Richard Bertossa Betrug
Warnung vor Christian Funke Betrug
Warnung vor Cornelia Scherer Betrug
Warnung vor Nia Leveonaire Betrug
Warnung vor Susanne Helm Betrug
Warnung vor Manuel Haupt Betrug
Warnung vor Katharina Tierhardt Betrug
Warnung vor Franz Peschel Betrug
Warnung vor Matthias Deuerlein Betrug
Warnung vor Iwo Siebert Walnuss Betrug

WARNING, Eva Hausel is a Hungarian prostitute and is HIV positive.
WARNING, Hausel Eva is a Hungarian prostitute and has HIV AIDS.
WARNING, Dora Eva Hausel is a criminal Hungarian prostitute and is HIV positive.
WARNING, Dora von Facchin is a Hungarian prostitute and has HIV AIDS.
WARNING, criminal investment Sergio von Facchin.

Dora Hausel offers tit fuck and anal sex for 30 Euro at Budapest main train station.
Dora Hausel is WANTED by criminal police authorities.

Dora Eva Hausel bietet trotz ihrer winzigen Titten Tittenficks an.

Dora Hausel zockt Kunden mit Tokajer Wein ab. Tokaji Aszu Betrugswein.
Mit dem Steuerhinterziehungsverein Aktiv Autark zocken Sergio von Facchin und Dora Hausel ahnungslose Kunden ab.
Istvan Takacs, vorbestrafter Holocaustleugner, hilft ihnen beim Betrug.

Auf dem Lebensfreude Kongress werden die Kunden durch Sergio von Facchin und Chritoph Heuermann verarscht.

Giana Facchin bietet Arschfick ab 15 Euro an. Hier Giana Facchins Nacktfotos herunterladen.

Der Waffennarr Paul Klenk wurde in den USA gesichtet, wie er mit Rolf Jahnke gemeinsam deutsche Versicherungen GKV und PKV abzockt.

Yannick Gallist zockt mit seiner Hongkong Limited Kunden in Austria ab.

Dora Hausel hat auf den Philippinen neue Vaginaltechniken gelernt, um die Freier von sich abhaengig zu machen.

Die Prostituierte Dora v. Facchin und Sergio v. Facchinwerden international gesucht.
Giana v. Facchin ist eine Hure vom Budapester Bahnhof.

513 WilliamLag WilliamLag | E-mail | Web | 11. dubna 2019 v 15:37 | Reagovat

喜多福食品,乾拌麵,拌麵,乾麵,呷什麵,關廟麵,手工麵,手作麵 https://www.sidofu.net/

514 Michaeletemy Michaeletemy | E-mail | Web | 11. dubna 2019 v 16:18 | Reagovat

第一借錢網

https://168cash.com.tw/

515 LamarSmalk LamarSmalk | E-mail | Web | 11. dubna 2019 v 16:34 | Reagovat

Game LIFE 遊戲情報http://gamelife.tw/

516 JeremyDof JeremyDof | E-mail | Web | 12. dubna 2019 v 4:30 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

517 WillieEnaft WillieEnaft | E-mail | Web | 12. dubna 2019 v 4:31 | Reagovat

unethost無限空間虛擬主機 http://blog.unethost.com/

518 candicear69 candicear69 | E-mail | Web | 15. dubna 2019 v 17:22 | Reagovat

Hot galleries, thousands new daily.
http://grannylesbians.fetlifeblog.com/?kayla

girl giving birth porn euoropean porn fursuit porn video youvu porn nevada h spann porn amateur

519 Richardmub Richardmub | E-mail | Web | 19. dubna 2019 v 15:16 | Reagovat

cialis 30 tablet 20 mg
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis maximum dosage per week
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
compare prices for cialis 5mg

520 JerryFus JerryFus | E-mail | Web | 23. dubna 2019 v 14:12 | Reagovat

民視眼鏡 - 媒體認證台北市士林最便宜眼鏡配到好http://www.people-eye.com.tw/

521 curtisfv60 curtisfv60 | E-mail | Web | 23. dubna 2019 v 20:14 | Reagovat

Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
http://homemadeporn.relayblog.com/?sydnie

naked little boys porn future is wild porn winona ryner porn lichelle marie porn video bachelorette parties porn

522 Bettydaync Bettydaync | E-mail | Web | 26. dubna 2019 v 8:12 | Reagovat

Каждая владелица встречается в раннелетний промежуток с высоким числом призывающей стирки одежи. Данное затрагивает и младенческой и зрелой одежи. А определена вспомогательная нагрузка стиральной автомобили наиболее простыми действами: знойной погодой, изобильным потоотделением и интенсивными ребяческими забавами в свежайшем атмосфере.
Известно, то что все без исключения нательное бельишко, <a href=http://textiletex.wikidot.com/>текстиль</a> футболки, наряды, наряды производятся с хэбэшного трикотажного полотна. Изделия сшитые с трикотажного полотна обладают характерные черты и аспекты, какие необходимо принимать во внимание присутствие механической и рукодельный стирке. В главную очередность необходимо учитывать, то что трикотажное основание, а в особенности, в таком случае что в собственном составе обладает СТО ПРОЦЕНТОВ хлопка обладает качество усаживается присутствие стирке в теплой здесь, по этой причине предлагаемый порядок стирки - "деликатный". Современое трикотажное основание отлично стирается в горячей здесь и обладает присутствие данном наименьшую усадку.

523 julianaje11 julianaje11 | E-mail | Web | 26. dubna 2019 v 12:57 | Reagovat

Enjoy daily galleries
http://redheaddaybreda.redheadrihanna.fetlifeblog.com/?jenifer

quality porn movies short hair blonde moms hand job porn tube granny vids porn free fat girls porn videos film porn mpeg free download

524 lenorehy11 lenorehy11 | E-mail | Web | 26. dubna 2019 v 21:03 | Reagovat

Enjoy daily galleries
http://lesbian.test.instasexyblog.com/?raven

double r the porn star youn porn movies aborigeny porn gay virgin male porn truly amateur chubby british porn movies

525 KellyTrurf KellyTrurf | E-mail | 7. května 2019 v 9:11 | Reagovat

Я не обещаю вам миллионы, но зарабатывать 50 000 руб в месяц - более , чем реально.
Получите доступ к 20-минутному видео в котором вы узнаете всю схему заработка в Интернете.
Нажмите на кнопку ниже
введите ваше имя и почту в форму, и получите доступ к видео прямо на ваш email
http://partglo.ru/affiliate/10506657

526 laurawf18 laurawf18 | E-mail | Web | 12. května 2019 v 10:32 | Reagovat

Hot photo galleries blogs and pictures
http://redheadannamay.redheadmobile.bestsexyblog.com/?karly

clips free porn gay illigal porn videos voluptuos porn thumbs free trial porn no subscription fat men small dicks porn gay

527 myraut4 myraut4 | E-mail | Web | 12. května 2019 v 16:48 | Reagovat

Nude Sex Pics, Sexy Naked Women, Hot Girls Porn
http://porn.forums.allproblog.com/?abbie

tt boy the porn star porn trial offer free xm porn free nudist swinger porn free porn videos dirty old milf

528 AndrewUsamy AndrewUsamy | E-mail | Web | 13. května 2019 v 20:52 | Reagovat

XYZ|國中基測|基測|基測歷屆試題|命題光碟|基測中心|基測試題滿1000送200

http://xyz.net.tw/

529 KellyTrurf KellyTrurf | E-mail | Web | 20. května 2019 v 13:28 | Reagovat

Вся работа без вложений
http://working.su

530 CharlesSwani CharlesSwani | E-mail | Web | 21. května 2019 v 9:13 | Reagovat

Цифровые принтеры в базе пьезотехнологий возможно поделить и систематизировать в связи с быстроты их изготовления согласно многым категориям. Большая часть (85 %) принтеров - данное многопроходные принтеры. Принтеры 'F1' (MS с Италии, SPGprints с Нидерландов, Efi-Regianni с Италии) базируются в <a href=http://tricotage.wikidot.com/>самый классный текстиль</a> клоачных принтерах с быстротой, сравнимой с классическими отпечатанными автомобилями. В соответствии с WTiN, значительная доля (наиболее ШЕСТЬДЕСЯТ %) отпечатанного текстиля в абсолютно всем обществе производится в принтерах, имеющих отношение к группы 3 Невзирая в определенные эффективные стратегии уменьшения ресурсов, у печатной индустрии все без исключения ещё имеется вопрос и нравственное обязанность сократить собственный природоохранный отпечаток и в особенности уменьшить применение естественных ресурсов (влага, сила).

531 edwinaaw16 edwinaaw16 | E-mail | Web | 29. května 2019 v 13:16 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated pics
http://ladiesvideosex.instakink.com/?tayler

st paul free porn dating sites porn gay big cock mom son porn video from jenny free accounts and passwords porn amand porn

532 christare16 christare16 | E-mail | Web | 29. května 2019 v 21:23 | Reagovat

New sexy website is available on the web
http://cheapstrapons.adulttoystore.instakink.com/?virginia

sarah christine smith porn african forced bargirls young drunk porn sheere wilson porn gay porn alex brawley galleries brazilian ex con porn

533 elinorka11 elinorka11 | E-mail | Web | 11. června 2019 v 0:13 | Reagovat

My new hot project|enjoy new website
http://designonshirt.bloglag.com/?ashleigh

latina creampie porn tube animie porn vids john holmes classic porn free mobile porn videos kaze wife crazy streaming porn

534 TyroneHeich TyroneHeich | E-mail | Web | 11. června 2019 v 14:53 | Reagovat

後宮情色線上影音網 - 中文有碼 中文無碼 番號搜索

http://50-video.com/

535 lizzieaz4 lizzieaz4 | E-mail | Web | 22. června 2019 v 15:50 | Reagovat

Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
http://notypic.relayblog.com/?paloma

katherine pacchiana porn video little porn gallery porn in the rain porn sites top origanil silent film porn

536 MichaelAgows MichaelAgows | E-mail | Web | 25. června 2019 v 19:24 | Reagovat

【後宮情色網】提供最新無碼有碼A片,其中包含各類無碼有碼DVD http://www.av-50.com/

537 sofiaqz1 sofiaqz1 | E-mail | Web | 26. června 2019 v 5:03 | Reagovat

Nude Sex Pics, Sexy Naked Women, Hot Girls Porn
http://pxeek.porn.instasexyblog.com/?dorothy

porn hub home movies nasty orgy porn free porn clios free ahomemade angle porn school japanese porn teen

538 FrankWet FrankWet | E-mail | Web | 26. června 2019 v 14:34 | Reagovat

日本片商合法授權 極道光碟屋 台中AV女優光碟店 日本片商合法授權 – AV女優光碟.名器專賣(未滿18歲禁止)

http://avgood-store.com/

539 Davidexink Davidexink | E-mail | Web | 26. června 2019 v 20:36 | Reagovat

Game LIFE 遊戲情報http://gamelife.tw/

540 StivenSortSogix StivenSortSogix | E-mail | 26. června 2019 v 22:22 | Reagovat

<a href="http://patriciaferreira.net/pages/tcu-creative-writing-awards.html">tcu creative writing awards</a>

541 ruthieqg4 ruthieqg4 | E-mail | Web | 27. června 2019 v 19:16 | Reagovat

Enjoy our scandal amateur galleries that looks incredibly dirty
http://lesbian.squirt.bestsexyblog.com/?mariah

dating adults singals porn kingdom hearts girl x girl porn no credit cards needed porn sites women in rain boots porn vids free anal vids porn

542 Robertbag Robertbag | E-mail | Web | 27. června 2019 v 23:25 | Reagovat

XYZ|國中基測|基測|基測歷屆試題|命題光碟|基測中心|基測試題滿1000送200

http://xyz.net.tw/

543 Mathewjag Mathewjag | E-mail | Web | 28. června 2019 v 10:54 | Reagovat

pinks 3d porn
demon sex 3d
3d pin sex
adult 3d toons free
pregnant 3d comics
http://3dporntgp.net/

544 barbradv4 barbradv4 | E-mail | Web | 28. června 2019 v 17:11 | Reagovat

New super hot photo galleries, daily updated collections
http://forteenagegirls.watchsexmovies.xblognetwork.com/?wendy

cromagnus porn indian porn video hall of fame paris ilton porn video rocco porn star videos free longmint porn

545 michellear1 michellear1 | E-mail | Web | 29. června 2019 v 21:01 | Reagovat

Young Heaven - Naked Teens & Young Porn Pictures
http://huge.jug.instakink.com/?ivy

10 minutes free porn persian porn pussy asian teen porn bbs vannasa huchens porn pics password porn forum

546 Jamespouth Jamespouth | E-mail | Web | 1. července 2019 v 13:45 | Reagovat

台灣運動彩-免費賠率比較

https://free.tw-sportslottery.com/

547 murielgv1 murielgv1 | E-mail | Web | 1. července 2019 v 14:32 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated pics
http://hotmaidporn.wwwbigtitsvedio.hotblognetwork.com/?alice

porn o videos candace von porn directory free videos fat lesbian hardcore porn oldies porn videos demi porn

548 miguelxb11 miguelxb11 | E-mail | Web | 6. července 2019 v 11:14 | Reagovat

Enjoy daily galleries
http://trannysite.energysexy.com/?elyse

sublime videos porn porn pictures of young girlies real people animated porn teen porn movie gallery uk chalet girl porn

549 gregorysm2 gregorysm2 | E-mail | Web | 12. července 2019 v 14:06 | Reagovat

Dirty Porn Photos, daily updated galleries
http://strapontoy.instakink.com/?mary

income from online porn mature tube porn pictures tall muscle porn stream videos porn daddy no porn

550 clarissard60 clarissard60 | E-mail | Web | Pondělí v 15:33 | Reagovat

Enjoy daily galleries
http://18npureporn.energysexy.com/?meredith

online porn free trial free porn sites with thumbnails hardcore completely free porn videos porn prostitution yo nigga porn

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama