Spor Adama s Tomášem. I

9. října 2009 v 9:40 |  Filosofie
Ve své polemice s ateisty jsem byl několikrát odkázán na stránky Adama Romana zabývající se vyvracením víry v Boha a obhajobou ateismu. Toto dílo obsahuje tolik věcných i formálních omylů a chyb, že by poukázáním na každou z nich vznikl spis dvakrát tak obsáhlý jako původní Romanův. Takovouto činnost jsem považoval za naprosto zbytečnou, neboť jsem měl za to, že diletantské Romanovo dílo se diskredituje dosatečně samo. Avšak ze skutečnosti, že jsem na něj stále odkazován, i z faktu, že jej místní ateisté považují za zdařilé (což nakonec opět svědčí pro moji tezi o přímé úměře nevzdělanosti a ateismu), jsem nabyl přesvědčení, že bohužel tomu tak není a že bude nejspíš třeba se alespoň částí Romanova textu zabývat. Nejvíce jsem byl odkazován na pojednání o sv. Tomáši Akvinském. To jakož i fakt, že problematika scholastické filosofie je mi blízká, takže právě zde se mi jeví Romanova nekompetence jako nejzřetelnější, mě přimělo k tomu, abych se na chvíli u tohoto textu zastavil.


Adam Roman v úvodu píše, že nevěřil, že scholastické myšlení je stále živé, avšak o opaku jej přesvědčili diskutující z jeho fóra ("Bez ich prispenia by som sa nikdy nebol ani len dozvedel, že scholastické myslenie je ešte stále živé"). Už samotný fakt tohoto předsudku autora usvědčuje z toho, že scholastiku chápe v intencích marxistických slovníků jako "překonanou, krajně reakční středověkou filosofii", což je od člověka chystajícího se o ní pojednávat poněkud nedostatečná a ne příliš objektivní znalost. Člověk, který se chce scholastikou zabývat by měl vědět poněkud víc. Měl by vědět, že scholastická filosofie je variantou filosofie aristotelské, ke které se v současné době hlásí nemálo filosofů (McIntyre, Voegelin, Strauss, Strawson). Měl by vědět, že filosofie, která je nazývána scholastickou prodělala v novověku dvě velké vlny svého rozkvětu (tzv. druhá a třetí scholastika), první v 16.-18. století, druhou v 19.-20. století. Měl by vědět, že scholastické myšlení na konci 20. století našlo styčné body s původně antimetafyzickou anglosaskou analytickou filosofií, takže je kupříkladu v současné době řešen na Univerzitě Karlově projekt "Metafyzika v současné analytické filosofii a její souvislosti s metafyzikou novodobého aristotelismu". Měl by vědět, že teorie informace vděčí scholastice za svůj stěžejní pojem, a to i co se významu týká. Měl by vědět, že současná filosofie informace na scholastiku přímo navazuje. Měl by vědět, že scholastická metoda argumentace je s úspěchem užívána v anglo-americkém školství zejména při psaní tzv. argumentační eseje. To vše by měl autor vědět, aby měl právo se o scholastické filosofii vyjadřovat s despektem.

Autor to však zjevně neví. Neví dokonce ani, že problém, o němž se s takovou mírou ironie vyjadřuje, tedy problém univerzálií, je jedním ze základních problémů, kterým se filosofie (logika, lingvistika, estetika) zabývá a na jehož řešení závisí jakost toho kterého filosofického systému. Neví patrně, že určitý postoj k této problematice zaujímá, byť mnohdy ne zcela vědomě, každý filosof či filosofující vědec. Neví patrně, že i on sám se k němu nějak staví a že to z jeho textu vyplývá. Autor totiž ani vlastně v podstatě neví, v čem daný problém spočívá. To jeden z jeho krajanů si uvědomuje podstatu problému daleko lépe, když píše:

"Aj novoveká filozofia a súčasná filozofia sa vracia k tomuto sporu, pretože v jeho pozadí je stále aktuálny problém vzťahu všeobecného a jednotlivého. Otázku, či všeobecným pojmom zodpovedá nejeká realita, alebo ide len o umelé, konvenčne prijaté znaky, si filozofi kladú dodnes. Spolu s nimi si ju kladú aj logici, matematici, psychológovia a jazykovedci. Nastolením problému reality univerzálií sa stredoveká filozofia obracia aj k dnešnej filozofii a súčasnej vede."

Ve svém textu podává Adam Roman problematiku natolik zkresleně, že není jisté, jestli jí plně porozuměl (neschopnost užít správných latinských tvarů je tou nejmenší chybou). Proto se ve stručnosti pokusíme popsat, v čem podstata problému spočívá. Je třeba předeslat, že jde o věc zásadní důležitosti, protože se ve skutečnosti jedná o odpověď na možnost lidského poznání, což nebývá vždy plně reflektováno. Jde o otázku, zda-li obecnému pojmu, který koncipujeme ve své mysli a kterého užíváme jako jediné entity pro vyjádření množství entit, odpovídá (a když tak jakým způsobem) něco v extramentální realitě samé. Na otázku po existenci onoho základu pro obecný pojem v realitě lze odpovědět dvojím způsobem: ano nebo ne. V rámci každé z těchto skupin charakterizovaných těmito odpověďmi můžeme rozlišit další dvě varianty: krajní a umírněnou.

1) Ano, a obecné je odděleno od reálné věci samé a předchází jí (universalia sunt ante res) je odpověď krajního realismu (ontologismu). Od starověku až po současnost má své četné zastánce. Jmenujme některé z nich: Platón, Plotinos, Hus, Malebranche, Rádl, Materna, Dawkins (ano, čtete správně).

2) Ano, a obecné je ve věci samé je odpověď realismu umírněného (universalia sunt in rebus). Opět můžeme jmenovat několik představitelů: Aristotelés, sv. Tomáš, Stanislav Sousedík, Putnam, Pribram, genetikové.

3) Ne, obecný pojem je jen v naší mysli a má jen subjektivní platnost je odpovědí umírněného nominalismu neboli konceptualismu (universalia sunt post res). Mezi nominalisty můžeme jmenovat stoiky, Abelárda (navzdory tvrzení Adama Romana Abelárd skutečně patří mezi nominalisty), Occama, Rogera Bacona, Locka, Huma, Kanta, de Saussure, Wittgensteina, Russela, Eca.

4) Ne, a obecné je jen slovo je odpověď krajního nominalismu, kam můžeme zařadit antické sofisty, Rortyho, Derridu, obecně postmodernisty a logiky, kteří prohlašují, že logika je věda o jazyce nikoliv o myšlení.

O autorově znalosti problematiky svědčí fakt, že sv. Tomáše označil za protagonistu tzv. "verbálního myšlení", čímž jej zařadil mezi krajní nominalisty, pro něž je pojem totožný se slovem, ačkoliv je sv. Tomáš představitel umírněného realismu. Oproti autorovu ničím nepodloženému tvrzení (podkládá to jen irelevantním poukázáním na to, že sv. Tomáš užívá v souladu s teologickou konvencí pro pojem Boha označení "Boží jméno", které zjevně plyne z autorova nepochopení kontextu), že sv. Tomáš myslí ve slovech a nikoliv v pojmech, je faktem, že sv. Tomáš jako každý scholastický logik mezi pojmem a označením pro něj důsledně rozlišuje. Středověká filosofie má kromě logiky i poměrně dosti propracovanou sémiotiku, v níž se rozlišují různé druhy označování, kupříkladu zda se výraz vztahuje k pojmu, k samotné věci či k jiným výrazům, tedy vztahy, které moderní sémiotika rozlišuje vizuálně pomocí tzv. trojúhelníku reference. Dalo by se říct, že středověcí logikové díky svému pečlivému rozlišování způsobů vztahování se znaků k pojmům nemuseli řešit problémy s různými "francouzkými králi", "Waltery Scotty", "americkými prezidenty", "nejvyšími horami", "pegasy", "nejmenšímy prvočísly" a kdyby se moderní logikové poohlédli trochu nazpátek (jako to učinil Charles Sanders Peirce) měli by ušetřeno dost práce. Kdyby autor pochopil, že právě v jím opovrhovaném sporu o univerzália jde právě o to rozlišit věc, pojem a slovo, pak by zřejmě neobviňoval tvůrce toho nejnosnějšího řešení (sv. Tomáše) z "verbálního myšlení", tedy z pozice zcela opačné té, kterou Tomáš zastával.

Tím se dostáváme i k tomu, jakou pozici ve sporu o univerzália zastává sám Adam Roman. Vzhledem k tomu, že rozlišuje ve svém textu mezi pojmem a slovem, což naprosto nehorázně upírá sv. Tomášovi, je zřejmé, že není zastáncem krajního nominalismu. Vzhledem k tomu, že je přírodovědec, který zřejmě předpokládá, že věda mající zobecňování v popisu práce zobecňuje na základě reality a ne libovolně a subjektivně, bude zřejmě patřit ke skupině umírněných realistů stejně jako sv. Tomáš, ze kterého udělal krajního nominalistu. Neuvěřitelné zjištění.

To je prosím pěkně komentář ke třem odstavcům Romanova textu, ve kterém ještě o mnoho nejde. Přesto jsou tyto odstavce doslova napěchovány celou řadou omylů způsobených zjevnou autorovou neznalostí problematiky. A následujcí odstavce pokračují v nastoleném trendu. Budeme se jim ještě chvíli věnovat, nicméně nebylo by účelné nad tímto mimořádně špatným textem trávit delší čas.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (367)
Zobrazit starší komentáře

301 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 17:29 | Reagovat

canada pharmacies
<a href=http://canadianpharmacymsn.com/>canada drugs online</a>
prescription drug price comparison
<a href="http://canadianpharmacymsn.com/">canadian cialis</a>

302 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 19:21 | Reagovat

viagra causing macular degeneration
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a doctor prescription</a>
canad viagra
<a href="http://viagrawithoutadoctorsntx.com/">viagra generic</a>

303 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 19:47 | Reagovat

canadian pharmacies shipping to usa
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>online pharmacies canada</a>
canadian rx pharmacy online
<a href="http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/">canadian pharmacies online</a>

304 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 19:54 | Reagovat

perscription drug viagra
<a href=http://viagrapego.com/>generic viagra 100mg</a>
combined viagra cialis ed urology
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra pills</a>

305 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 20:28 | Reagovat

where to order cheap viagra
<a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>generic viagra 100mg</a>
viagra works best erectile
<a href="http://viagrapego.com/">generic viagra 100mg</a>

306 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 20:48 | Reagovat

daily cialis blood pressure
<a href=http://cialismsnntx.com/>buy cialis online</a>
has anyone died from cialis
<a href="http://cialismsnntx.com/">cialis without a doctor prescription</a>

307 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 21:33 | Reagovat

prescription prices comparison
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>canadian viagra</a>
pharmacy online store
<a href="http://canadianpharmacysilo.com/">highest rated canadian pharmacies</a>

308 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 22:45 | Reagovat

secondary pulmonary hypertension viagra
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra for women</a>
cheapest online price for generic viagra
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra pills</a>

309 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 22:46 | Reagovat

medication costs
<a href=http://canadianpharmacyntx.com/>canadianpharmacy</a>
pharmacy online store
<a href="http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/">northwest pharmacy</a>

310 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 23:19 | Reagovat

female viagra blog
<a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>viagra online</a>
fsa eligible expenses viagra
<a href="http://viagrapego.com/">generic viagra 100mg</a>

311 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 23:54 | Reagovat

online pharmacy
<a href=http://canadianonlinepharmacynnm.com/>canada drugs</a>
online pharmacy without a prescription
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">canadian cialis</a>

312 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 0:22 | Reagovat

viagra lasting
<a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>viagra online</a>
cialis erection health man penis viagra
<a href="http://viagrawithoutadoctorsntx.com/">viagra without a doctor prescription</a>

313 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 1:01 | Reagovat

legitimate canadian mail order pharmacies
<a href=http://canadianpharmaciesnnm.com/>aarp recommended canadian pharmacies</a>
canadian pharmacies shipping to usa
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">canadian cialis</a>

314 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 1:14 | Reagovat

cialis e problemi di cuore
<a href=http://cialispego.com/>cheap cialis</a>
cialis 5 mg not working
<a href="http://cialispego.com/">cheap cialis</a>

315 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 2:07 | Reagovat

buying drugs canada
<a href=http://canadianpharmaciesnnm.com/>no 1 canadian pharcharmy online</a>
canadapharmacy
<a href="http://canadianpharmacysilo.com/">canada pharmacy online</a>

316 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 2:57 | Reagovat

viagra ambien gift
<a href=http://viagramsnrx.com/>generic viagra 100mg</a>
viagra and women
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra generic</a>

317 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 3:52 | Reagovat

cialis en coke
<a href=http://cialismsnrx.com/>buy cialis online</a>
best place for cialis online
<a href="http://cialisttk.com/">cialis online</a>

318 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 15:22 | Reagovat

cuando tomar cialis 5 mg
<a href=http://cialisttk.com/>generic cialis</a>
echte cialis bestellen
<a href="http://cialismsnntx.com/">cheap cialis</a>

319 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 15:50 | Reagovat

under the counter viagra
<a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>viagra 100mg</a>
generic viagra 100 mg compare price
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">buy viagra</a>

320 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 17:28 | Reagovat

spanish viagra
<a href=http://viagrawithoutadoctormsn.com/>viagra 100mg</a>
moo moo edinburgh viagra tid news
<a href="http://viagrasildenafilbsl.com/">buy viagra online</a>

321 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 17:34 | Reagovat

cialis envio en 24 horas
<a href=http://cialismsnrx.com/>generic cialis</a>
vaporable cialis for e-cig
<a href="http://cialismsnntx.com/">generic cialis</a>

322 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 18:07 | Reagovat

il cialis ha una scadenza
<a href=http://cialismsnntx.com/>generic cialis</a>
cialis online is it safe
<a href="http://cialismsnrx.com/">cialis 20 mg</a>

323 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 18:35 | Reagovat

cheap cialis viagra
<a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>viagra for sale uk</a>
viagra legal pattent
<a href="http://viagrasildenafilbsl.com/">viagra 100mg</a>

324 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 18:40 | Reagovat

mexican pharmacy online medications
<a href=http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/>canada drugs</a>
canadian drugs
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">canada drugs online</a>

325 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 19:52 | Reagovat

canadian pharmacies that are legit
<a href=http://canadianpharmaciesonlinebsl.com/>canada online pharmacies</a>
overseas pharmacy forum
<a href="http://canadianpharmacysilo.com/">highest rated canadian pharmacies</a>

326 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 20:24 | Reagovat

cialis side effects long term use
<a href=http://cialisttk.com/>cialis generic</a>
cialis 20 mg price canada
<a href="http://cialismsnrx.com/">cialis 20mg</a>

327 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 21:24 | Reagovat

bringing viagra over the border
<a href=http://viagrapego.com/>buy viagra</a>
viagra uk without prescription
<a href="http://viagrawithoutadoctorsntx.com/">viagra for women</a>

328 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 21:31 | Reagovat

cialis generic bestellen
<a href=http://cialismsnrx.com/>cialis 20 mg</a>
se puede tomar cialis y beber alcohol
<a href="http://cialismsnntx.com/">cialis online</a>

329 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 22:03 | Reagovat

cialis generika sicher
<a href=http://cialismsnntx.com/>cialis generic</a>
werking cialis once a day
<a href="http://cialismsnrx.com/">cialis generic</a>

330 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 22:29 | Reagovat

herbal viagra
<a href=http://viagrapego.com/>buy generic viagra</a>
peanut butter the poor mans viagra
<a href="http://viagramsnrx.com/">buy viagra</a>

331 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 23:08 | Reagovat

hvor kjГёpe cialis
<a href=http://cialismsnntx.com/>cheap cialis</a>
cialis 20 precio espaГ±a
<a href="http://cialismsnntx.com/">cialis generic</a>

332 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 0:40 | Reagovat

viagra and cannabis
<a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>viagra 100mg</a>
can viagra be outdated
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra pills</a>

333 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 0:48 | Reagovat

cialis tadalafil a cosa serve
<a href=http://cialisttk.com/>generic cialis</a>
dlvt cialis
<a href="http://cialismsnntx.com/">cialis without a doctor prescription</a>

334 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 1:14 | Reagovat

viagra approved for
<a href=http://viagramsnrx.com/>cheap viagra</a>
viagra head office toronto photo
<a href="http://viagrapego.com/">viagra without a doctor prescription</a>

335 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 3:00 | Reagovat

daily cialis double dose
<a href=http://cialisttk.com/>cialis generic</a>
can you split cialis tablets
<a href="http://cialismsnntx.com/">cheap cialis</a>

336 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 3:25 | Reagovat

walgreens pharmacy
<a href=http://canadianpharmaciesnnm.com/>top rated online canadian pharmacies</a>
canada pharmacies online prescriptions
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">canadian pharmacy online</a>

337 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 4:30 | Reagovat

emphysema viagra
<a href=http://viagrasildenafilbsl.com/>buy viagra</a>
viagra fuck
<a href="http://viagramsnrx.com/">buy generic viagra</a>

338 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 5:13 | Reagovat

cialis and red bull
<a href=http://cialisttk.com/>cheap cialis</a>
cialis generika von stada
<a href="http://cialisttk.com/">cheap cialis</a>

339 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 5:36 | Reagovat

can a younger man use viagra
<a href=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/>buy viagra online</a>
viagra and beta blockers
<a href="http://viagrawithoutadoctorsntx.com/">viagra 100mg</a>

340 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 5:46 | Reagovat

cialis online 123
<a href=http://cialismsnntx.com/>cialis online</a>
donde comprar cialis en mexico df
<a href="http://cialismsnntx.com/">generic cialis</a>

341 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 8:30 | Reagovat

que tan malo es tomar cialis
<a href=http://cialismsnrx.com/>cheap cialis</a>
how well does daily cialis work
<a href="http://cialisttk.com/">cialis 20 mg</a>

342 AndrewMit AndrewMit | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 10:38 | Reagovat

outdated cialis
<a href=http://cialisttk.com/>cialis 20mg</a>
cialis effect on heart
<a href="http://cialispego.com/">cheap cialis</a>

343 WilliamSwone WilliamSwone | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 11:33 | Reagovat

ed meds online
<a href=http://canadianpharmacyntx.com/>canada pharmacies online</a>
pharmacy prices compare
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>

344 DavidTug DavidTug | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 12:38 | Reagovat

who manufactures generic viagra
<a href=http://viagrawithoutadoctormsn.com/>viagra online</a>
cheapest viagra uk cheap
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra generic</a>

345 RegechZew RegechZew | E-mail | Web | 12. září 2018 v 19:11 | Reagovat

highest rated canadian pharmacies
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>canada pharmacies online</a>
online pharmacy without a prescription
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">canadian drugs</a>

346 Lunix83Zew Lunix83Zew | E-mail | Web | 12. září 2018 v 19:29 | Reagovat

top rated canadian pharmacies online
<a href=http://canadianonlinepharmacynnm.com/>canadian online pharmacies</a>
online prescription drugs
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">online pharmacies canada</a>

347 Lunix83Zew Lunix83Zew | E-mail | Web | 13. září 2018 v 2:41 | Reagovat

discount prescription drugs online
<a href=http://canadianonlinepharmacynnm.com/>canada pharmacies online prescriptions</a>
highest rated canadian pharmacies
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">canada pharmacies online prescriptions</a>

348 Lunix83Zew Lunix83Zew | E-mail | Web | 13. září 2018 v 5:00 | Reagovat

prescription pricing
<a href=http://canadianonlinepharmacynnm.com/>canada online pharmacies</a>
canadian pharmacy meds
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">canada drugs</a>

349 RegechZew RegechZew | E-mail | Web | 13. září 2018 v 21:28 | Reagovat

canadian discount pharmacy
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>highest rated canadian pharmacies</a>
cheap prescription drugs
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">no 1 canadian pharcharmy online</a>

350 Lunix83Zew Lunix83Zew | E-mail | Web | 13. září 2018 v 23:23 | Reagovat

trusted overseas pharmacies
<a href=http://canadianonlinepharmacynnm.com/>canadian pharmacy online</a>
canadian rx
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">canadian cialis</a>

351 beekmomZew beekmomZew | E-mail | Web | 13. září 2018 v 23:48 | Reagovat

overseas pharmacies
<a href=http://canadianpharmaciesnnm.com/>canada drugs</a>
canadian rx pharmacy online
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">canada pharmacy</a>

352 Lunix83Zew Lunix83Zew | E-mail | Web | 13. září 2018 v 23:56 | Reagovat

canadian online pharmacy
<a href=http://canadianonlinepharmacynnm.com/>canadian online pharmacies</a>
canadian pharmacy no prescription
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">aarp recommended canadian pharmacies</a>

353 RegechZew RegechZew | E-mail | Web | 14. září 2018 v 2:57 | Reagovat

canada pharmacies online pharmacy
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>online pharmacies canada</a>
compare rx prices
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">canada online pharmacies</a>

354 beekmomZew beekmomZew | E-mail | Web | 14. září 2018 v 3:39 | Reagovat

canadian mail order pharmacies
<a href=http://canadianpharmaciesnnm.com/>canadian online pharmacies</a>
rx price comparison
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">canadian pharmacies online prescriptions</a>

355 RegechZew RegechZew | E-mail | Web | 14. září 2018 v 11:40 | Reagovat

pharmacy online store
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>no 1 canadian pharcharmy online</a>
pharmacy prices
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">canadian pharmacy online</a>

356 RegechZew RegechZew | E-mail | Web | 14. září 2018 v 12:13 | Reagovat

prescription drug price comparison
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>canadian pharmacy</a>
canadian drugstore online
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">northwest pharmacy</a>

357 RegechZew RegechZew | E-mail | Web | 14. září 2018 v 15:33 | Reagovat

international pharmacies that ship to the usa
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>northwestpharmacy</a>
canada drug
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">online pharmacies canada</a>

358 RegechZew RegechZew | E-mail | Web | 14. září 2018 v 17:14 | Reagovat

pharmacy online mexico
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>canadian viagra</a>
canadian pharmacies online
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">highest rated canadian pharmacies</a>

359 beekmomZew beekmomZew | E-mail | Web | 14. září 2018 v 18:15 | Reagovat

pharmacy prices
<a href=http://canadianpharmaciesnnm.com/>canada drugs</a>
no prescription pharmacy
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">northwest pharmacy</a>

360 Lunix83Zew Lunix83Zew | E-mail | Web | 14. září 2018 v 18:28 | Reagovat

us pharmacy no prior prescription
<a href=http://canadianonlinepharmacynnm.com/>online pharmacies canada</a>
pharmacy online mexico
<a href="http://canadianonlinepharmacynnm.com/">canadian cialis</a>

361 beekmomZew beekmomZew | E-mail | Web | 14. září 2018 v 20:36 | Reagovat

canadian drugstore reviews
<a href=http://canadianpharmaciesnnm.com/>canadian cialis</a>
walgreens pharmacy
<a href="http://canadianpharmaciesnnm.com/">highest rated canadian pharmacies</a>

362 RegechZew RegechZew | E-mail | Web | 15. září 2018 v 5:18 | Reagovat

walmart pharmacy price check
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/>canadian pharmacies</a>
medical information online
<a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/">canada online pharmacies</a>

363 arenda-s-vykupom.ru arenda-s-vykupom.ru | E-mail | Web | 30. října 2018 v 16:43 | Reagovat

дом с правом выкупа
http://arenda-s-vykupom.ru/aren/index.php?page=170
.

364 MMCExixtup MMCExixtup | E-mail | Web | 3. listopadu 2018 v 6:15 | Reagovat

In Empire City Voluptuous Sakura massage from best masseurs. And, swedish massage not violates absolutely none prohibitions, because it's not about genital contact.

In school  Thai massage masseuses can do best vacuum massage jars .
The spa center Lymphatic drainage massage in NYC rightfully considered best technique relax at the end of the strenuous working is foot fetish massage.Sexy misss will make you Four hands massage and bodywork massage, you can right to choose several options massage on your solution. The private massage, as though, and relaxation, operates on some elements human body, this helps male relax. Success  organization foot fetish massage composed, so that, in first you received from him pleasure. And while, oriental massage far from violates practically any prohibitions, then what it's not about genital contact. We hold both individual massage and massage for several people. In our salon professionals work.
Studio Workshop men and women come to  specified  massotherapy.  In our salon now available everything, that  you are looking for. Gentle touch beautiful masters there will be a flow on your body, dipping in depth  boundless seas enjoyment. In the slow slip,  covering your body kisses, seduce enshroud the warmth of one's body. Personally you be amazed at that, which sea pleasure today it is possible know fromaromatic massage in Empire City.

Our showroom works in NJ. : <a href=https://massage-nyc.me/>nuru massage</a>

365 svetikZeM svetikZeM | E-mail | Web | 9. listopadu 2018 v 1:27 | Reagovat

Большой ассортимент кассеты мак турбо!

Сайт Optovka Net рад предоставить информацию для покупателей и продавцов продукции Gillette. Мы реализуем продукцию компании Gillette по лучшим ценам специально для вас! Gillette это продукция высокого качества, которой можно доверять, а также отличный способ открыть своё дело. Не упустите возможность приобрести кассеты для микроимпульсных станков Gillette Power, станок для бритья Gillette Mach3 Turbo, Лезвие Mach3, а также любой другой продукт линейки Джилет Мак 3 по оптимальной цене! Мак 3 Турбо это классика на рынке товаров для бритья, а классика всегда пользуется спросом! Максимально возможные скидки! Только у нас! Бритвы Gillette Fusion и их модификации Gillette Fusion Power и Джилет Фьюжен Проглайдимеют современный дизайн. Настоящей находкой разработчиков стало лезвие Fusion. Низкие цены! Наборы Gillette Sensitive, Gillette Venus, Gillette Sensor Excel, Gillette Slalom - это всегда актуальный подарок. В набор Gillette VENUS входят: бритва, станок Gillette venus, кассеты. Опытный клиент предпочтёт купить бритвенный станок известной зарекомендовавшей себя фирмы. Исследования показали, что большим спросом у конечных потребителей пользуется бритвенный станок Gillette sensor excel, купить который стало ещё проще через форму на нашем сайте. Всегда в наличии популярные одноразовые станки Gillette. Одноразовые бритвенные станки Gillette blue 3, Gillette blue, Gillette 2, пользуются спросом в любое время года. Молниеносное оформление сделки. Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту. Только самые надёжные компании осуществляют быструю доставку.Оформив заказ на сайте, вы получаете максимальную выгоду, оригинальную качественную продукцию, надёжные гарантии. Свяжитесь с нами через форму на сайте http://optovka.net для создания заказа и наслаждайтесь ростом вашего бизнеса!

366 ChangCig ChangCig | E-mail | Pondělí v 16:19 | Reagovat

Видео обзор лучшего чита кс го 2018 года с которым можно легально играть не боясь банов.
Сам же чит можно скачать по ссылке которая находиться в описании к видео - https://youtu.be/2F8SPrYcojg

Video review of the best cheat cs go 2018 with which you can legally play without fear of bans.
The cheat itself can be downloaded from the link which is in the description of the video - https://youtu.be/2F8SPrYcojg

367 LuckGeono LuckGeono | E-mail | Web | Úterý v 14:20 | Reagovat

Buy Cheap Medications Without Prescription Online From Canada:

http://myinstantfriend.com/content/buy-atopex-arimidex-zometa-allegra-fastofen-pyrantel-zometa-online-without-prescription

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama