Proč tentokrát souhlasím s Halíkem?

7. srpna 2009 v 11:27 | jjs |  Filosofie
Ačkoliv se řadím spíše k odpůrcům kněze Tomáše Halíka, v jedné věci s ním souhlasím. Souhlasím s ním, že tzv. ateismus je dán především nevzdělaností.

Halík v jednom ze svých článků píše:

"Když mně někdo řekne, že je atheista, tak mu povím: "Dobře, ale řekni mi, jak vypadá ten Bůh, kterého odmítáš?" Protože když někdo něco odmítá, neguje, musí o tom mít nějakou představu. Když mi ji vylíčí, řeknu: "Zaplať Pán Bůh, že v takového Boha nevěříš. V takového Boha nevěřím ani já. Bylo by moc smutné, kdybys v takového Boha věřil."Často to, co lidé nazývají atheismem, je jen odmítání jejich vlastní představy o tom, v co věří věřící. (...) Daleko horší než atheistická společnost, je společnost nábožensky nevzdělaná a nekultivovaná. To charakterizuje dnes bohužel naší českou společnost daleko spíše než atheismus. " (Halík, T. O ateismu, pochybnostech a víře)


To je i má zkušenost, kterou jsem s tzv. ateisty udělal. K faktické nevzdělanosti a představě vytvořené komunistickou propagandou a čtením Blesku, o kterých Halík ve stejném článku píše, bych přidal ještě jeden povahový rys charakterizující bojovné ateisty - pýchu, přesvědčení o vlastní rozumnosti a intelektuálním nadhledu. Jak se ovšem říká člověku, který je nevzdělaný, ale neví o tom? Připomeňme si jedno pořekadlo: Kdo neví a neví, že neví, je hloupý. Ano, právě nevzdělanost s přesvědčením o vlastní vzdělanosti, tedy hloupost, charakterizuje ty, co se k ateismu hlásí jako ke svému světonázoru. Ukažme si to na pár příkladech.

Začneme slovy ateisty nejproslulejšího - Richarda Dawkinse:


"Kdo je ateista? Ateista uvažuje o Jahvem podobně, jako každý slušný křesťan o Thorovi, Baalovi nebo o zlatém teleti. Jak již bylo řečeno, jsme všichni ateisté v případě většiny bohů, kterým kdy lidstvo věřilo. Někteří z nás jdou akorát o jednoho boha dále."

Podobná slova napsal jeden z komentátorů pod můj blog (pro lepší srozumitelnost přidávám diakritiku):

"Příjde mi zajímavý, že kdybych někam přisel s tim, ze věřim na hejkala a bludičky, nejspíš na mě zcela oprávněne budou koukat jako na vola. Ale když někam příjdu s tím, ze věrim na boha, je to OK. Jak je to možné, když všechny tři vyjmenovane bytosti maji naprosto stejnou podstatu?"
A to je právě to. Pokud by byl Jahve, Thor, Baal či zlaté tele totéž, pokud by stejnou podstatu měl hejkal, bludičky a Bůh, pak by rozumný člověk skutečně mohl říct, že na nic z toho nevěří. Jenomže právě, že nemají, a ten, kdo tvrdí, že ano, je buď ignorant či podvodník.

Pohanští bohové či pohádkové bytosti jsou antropomorfní postavy, jejichž existence je skutečně jen lidským výmyslem, i když je dán přirozeným vztahováním se člověka k tomu, co jej přesahuje. Proč člověk ve své fantazii buduje bohy? Protože je zaměřen k transcendenci, kterou však neumí uchopit. Tato přesažnost, ke které se člověk pokouší dostat se pak projevuje v tom, že bohové jsou dokonalejší a vyšší než člověk a mají vlastnosti, po kterých člověk touží, kupříkladu nesmrtelnost. Nedokonalá schopnost rozumu pak působí, že jsou však víc člověku podobní - mají své slabosti, nejsou všemohoucí (vedle nich existují i jiní bohové) a jsou často, jako v řecké mytologii, podřízeni něčemu vyššímu - slepé síle osudu.

Naproti tomu se Bůh Bible vymezuje slovy "Jsem, který jsem" (Jahve) a jako stvořitel všeho, co je mimo něho. To prosté Boží jméno "Jsem" vyjadřuje fakt, že Bůh má plnost bytí, ba co víc, on je čirým bytím sám. Antičtí filosofové pak usuzují na existenci Boží přirozenou cestou, cestou rozumového poznání. Nahodilé, proměnlivé věci tohoto světa mohou nebýt a také v jistém okamžiku nebyly, věc která není musí být uvedena k bytí věcí, která je. Nemáme-li skončit v rozporném nekonečném regresu, musíme dospět k věci, která je nutně a sama od sebe, a tou je Bůh. Z toho, že je Bůh první příčinou světa pak vyplývá, že svět je na něm závislý a že je vzhledem k věcem světa svrchovaným vládcem. Jako původce veškeré dokonalosti musí být Bůh maximálně dokokonalý, jako původce bytí musí být maximálně jsoucí. To vyplývá z toho, že je příčinou a příčina vždy převyšuje účinek.

Opravdu se Stvořitel, čisté bytí, nejdokonalejší bytost a svrchovaný vládce stejné podstaty s lidem až příliš podobnými pohanskými bůžky či pohádkovými postavami? Zjevně nikoliv.
Další prapodivnou představu z téhož soudku Boha buduje jeden zdejší blogger, který je přesvědčen o vlastní inteligenci. Ve svém článku píše:

"Předpokládejme, že tato hypotéza je pravdivá a vesmír byl skutečně stvořen Bohem. Je jedno, jestli takto definovaný Bůh dění ve vesmíru nadále pozoruje či ne. Co je však jisté je fakt, že z druhé věty termodynamické (o jejíž platnosti nepochybují ani největší bohomilové) jednoznačně vyplývá, že negentropie systému označovaného jako Bůh, musí být výrazně vyšší než negentropie jakéhokoliv podsystému, který byl Bohem stvořen - tedy v našem případě vesmíru."
Pravděpodobně každé bystřejší dítě by odpovědělo, že pokud je Bůh tvůrcem hmotného vesmíru a jeho zákonů, pak je dost možné, že zákonům hmotných jsoucen, které však neplatí pro jsoucna nehmotná, není podřízen. Nebo snad není termodynamický zákon zákonem fyziky? Nezkoumá fyzika jsoucna hmotná? Nicméně kdybychom přijali tuto metaforu, tak nechápu, co je nepřijatelného na tom, že "Boží informace" je větší než "informace světa"?

Opravdu zajímavá teze inteligentního autora spočívá v tom, že implicitně předpokládá, že cokoliv je musí být systém. Co je však systém?

"Systém (česky soustava) je souhrn souvisejících prvků, sdružený do nějakého smysluplného celku. V latině a řečtině znamená termín system kombinovat, uspořádat, sdružovat.
Systém se obvykle skládá z komponent (nebo elementů), které jsou spojeny za účelem umožnění toku informací, materiálu nebo energie. Termín je často používán pro popis entit, které se vzájemně ovlivňují a pro něž může být vytvořen matematický model." říká Wikipedie.

Z analýzy Boží bytnosti, pro kterou tu není čas, však vyplývá, že pro Boha je charakteristická absolutní jednoduchost, nesloženost, a to nejen z fyzických částí, ale i z metafyzických principů. Bůh tedy v žádném případně není souhrn něčeho, a tedy systém! Považovat Boha za systém je podobné jako mu přisoudit podstatu nedokonalých antropomorfních bytostí jako jsou pohanští bohové či pohádkové postavy.

Chápu, že někdo tohle o Bohu neví, že je v tomto směru nevzdělaný. Co nechápu je, že svou nevzdělanost vydává za vrchol inteligence. Jak se říká tomu, kdo neví a neví, že neví?
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 sucubus sucubus | Web | 28. srpna 2009 v 1:54 | Reagovat

zajímavý blog

2 Jessika Jessika | E-mail | 28. srpna 2009 v 14:03 | Reagovat

sem napište komentář

3 Jarda Jarda | 14. září 2009 v 1:07 | Reagovat

Jen technická poznámka. Píšeme-li o někom, koho jmenujeme, zpravidla jej označujeme slovem pan. Třeba pan Halík, pan Stodola. Tím se odlišujeme od buranů, s jejich charakteristickým novodobým newspeakem.

4 jjs jjs | 15. září 2009 v 10:54 | Reagovat

Nikoliv. Stačí užít plného jména na začátku, následovat může jmenování pouhým příjmením. To je běžné při polemice, recenzi atd. Oslovení "pan" v polemice působí spíše neuctivě, výsměšně. Nejvíce buransky působí, když o slušném chování poučují ti, kteří dané zvyklosti vůbec neznají.

5 Jarda Jarda | 16. září 2009 v 9:07 | Reagovat

Oslovení "pan" skutečně působilo neuctivě, výsměšně, ale to bylo za bolševika, kdy toto oslovení bylo záměrně dehonestováno, až se z toho stala daná zvyklost.
Je to sice detail, ale na mě to působí nepěkně, nevychovaně. Průměrně polemizuji, průměrně čtu recenze, sem tam poskytuji zpětnou vazbu, jako částečnou odplatu za recenzentovu snahu.

6 Jark Jark | 20. února 2010 v 1:39 | Reagovat

Není to tak. Ve vědecký publikacích se uvádí jména vědců bez titulů. Uvádět tituly by působilo zvláštně. Věta Edison vynalezl žárovku - zní normálně. Věta Pan Edison vynalezl žárovků zní poněkud zvláštně. Ani zpravodajství neužívá pan. Pan Obama přijel do Prahy...?
Pan před jménem se užívá a zdvořilost to tak diktuje, pokud jde osobu z blízkého okolí (soused, někdo z pracoviště), nebo v přítomnosti této osoby.

7 Denys Denys | E-mail | Web | 6. prosince 2011 v 22:10 | Reagovat

Super blog ;-)

8 lana lana | 2. února 2016 v 21:30 | Reagovat

Chtěla bych se vyjádřik hlavně k té části, která měla dokázat, že bůh musí existovat.
"Nemáme-li skončit v rozporném nekonečném regresu, musíme dospět k věci, která je nutně a sama od sebe, a tou je Bůh." - s touto větou zásadně nesouhlasím a svůj nesouhlas bych chtěla demonstrovat na podobenství (je možné, že jsme měla použít jiného, lepšího literárního pojmu, nicméně pokud je to opravdu špatně, snad mi tuto nepřesnost odpustíte).
Náboženství všobecně, ale v tomto případě tedy křesťanství si z začarovaného kuru co bylo dřív - slepice nebo vejce - vybírají pomyslnou slepici, která samozřejmě musela porodit vejce (přičemž zamlčují to, že ta slepice musela vzniknout z vejce). Ovšem ateisté si vybírají jako prvopočátek vejce a jsou si vědomi, že neví, odkud se mohlo to prvotní vejce vzít, odkud vznikl zárodek toho vejce. Říci, že sprvní musela být slepice a pokládat to zadůkaz mi přijde trochu... nesmyslné.
Věta "Jenomže právě, že nemají, a ten, kdo tvrdí, že ano, je buď ignorant či podvodník." čiší pseudoargumentem. Ovšem, je to jen váš názor, ale házet ateisty do jedné skupiny pod nálepkou "hloupí" či "nevzdělaný" taky neni zrovna objektivní kritika - Argument ad hominem je logicky chybný.
Ale jinak celkově musím říct, že máte zajímavý blok. Akorát, pouze a jenom podle mého názoru, bych uvítala trochu více relativní objektivity a platných, neútočných argumentů.

9 Pedro Pedro | Web | 30. srpna 2017 v 23:19 | Reagovat

Mate zkusenost s nejakymi lekcemi na kytaru?

10 Tloustik Tloustik | Web | 30. srpna 2017 v 23:33 | Reagovat

Lekce kytary NaNastroj.cz jsou super

11 Kamil Kamil | Web | 30. srpna 2017 v 23:33 | Reagovat

Zkuste lekce kytary Nanastroj.cz

12 Verca Verca | Web | 9. září 2017 v 21:07 | Reagovat

To je moc zajimave

13 Barman Barman | Web | 9. září 2017 v 21:24 | Reagovat

Muze levak hrat na normalni kytaru?

14 Sandokan Sandokan | Web | 23. září 2017 v 14:39 | Reagovat

Kytara!!!

15 Levak Levak | Web | 23. září 2017 v 15:48 | Reagovat

WOW

16 Sandokan Sandokan | Web | 28. září 2017 v 3:30 | Reagovat

Skola kytary

17 Sandokan Sandokan | Web | 28. září 2017 v 3:55 | Reagovat

Bez kytary to nejde

18 CanadaRix CanadaRix | E-mail | Web | 16. března 2018 v 5:05 | Reagovat

whoah this blog is fantastic i love reading your posts. Keep up the good work! You already know, lots of people are hunting round for this information, you can aid them greatly.  

canada pharmacies online prescriptions
<a href=http://canadianpharmacycubarx.com/#>canada pharmacy online</a>
online canadian discount pharmacy
<a href="http://canadianpharmacycubarx.com/#">approved canadian online pharmacies</a>

19 Michaelmub Michaelmub | E-mail | Web | 3. dubna 2018 v 22:28 | Reagovat

canadian drug store
<a href=http://interlandchemie.com/>list of approved canadian pharmacies</a>
canada drug
<a href="http://nicktambone.com/">canadian pharmacy</a>

20 ClementShivy ClementShivy | E-mail | Web | 16. prosince 2018 v 23:40 | Reagovat

Porn photo of my ex here => https://vk.cc/8OGwS5

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama