Zelená dálnice k totalitě

28. května 2009 v 13:07 | Radim Ucháč |  Filosofie
Populární zelená
Následující řádky neznamenají odsuzování všech snah mnoha tisíc lidí majících rády přírodu, zvířata a usilující zdravé životní prostředí. Ty dělají nesmírně mnoho dobrého v konkrétních místních podmínkách. Text se věnuje ideologii, která na práci těchto lidí staví a do jisté míry je zneužívá pro mocenský boj. Strana zelených získala v naší zemi na popularitě. Už se dávno zapomnělo na frázi "zelený mozek". Být zelený je naopak "in". Zelené často volí lidé znechuceni tradičními stranami. Lidé, očekávající nový, citlivější a odpovědnější přístup. Málokdo, dokonce ani většina členů zelených, přitom nepřemýšlí nad dopady východisek své strany. O filosofických východiskách této strany se moc nemluví a tak není tolik zřejmé, co lze od nich očekávat a jak by vypadal svět, který by nám rádi ideologové tohoto hnutí připravili. Bude to krásné prostředí určené pro lidi, nebo naopak prostředí od lidí očištěné? Nejsou lidé v jejich podání jen přemnoženým druhem, který ničí Matku Přírodu? Jaký mají vztah k eutanázii, umělým potratům, antikoncepci atd.? Jako každá ideologie je i environmentalismus (vztah životního prostředí a společnosti) do značné části rozporný. Mezi základními východisky zelených můžeme překvapivě pozorovat praktický materialismus a zároveň mnohem otevřenější zbožštění hmoty ve formě přírody, kterou staví nad člověka.


Panteistický utilitarismus
Se socialismem má toto hnutí více společného, než se na první pohled zdá - podobně jako socialismus je i toto hnutí utilitarismem (dobré je to, co slouží cíli bez ohledu na prostředky). Jen je zde utilitarismus posunut k dalšímu cíli - dobré je to, co je dobré pro přírodu. Zelení nevidí nejvyšší dobro v člověku, ani v kolektivu, ale rovnou v celé planetě, neboť: "Kdo je člověk, aby se vyvyšoval nad okolní svět?" Jednoduše řečeno - zelení degradují člověka na pouhou součást přírody - chytré zvíře. Sice chytré, ale stále jen zvíře, jedno z mnoha obývajících Matku Zemi. V socialismu neměl jedinec sám o sobě žádnou cenu. Cenu měl pouze jako člen kolektivu. A environmentalismus? Mluví se o čisté přírodě, ale to neznamená čistou přírodu pro člověka. Mluví se o zdravé planetě, ale to neznamená zdravé pro člověka. Člověk má v očích zelených cenu pouze jako harmonická součást planety. Panteistický utilitarismus pak považuje za dobré to, co slouží planetě, a za zlé to, co jí škodí - třeba člověk, - a to je tragickým klíčem k dalšímu posuzování.

Materialismus - varianta panteismu
Klíčový pojem a vlajka všech dokumentů zelených je paradoxně termín "kvalita života". Tento termín by si zasloužil hlubší zamyšlení, neboť je v praxi přímým dítětem praktického materialismu, který zná jen smysly a jejich uspokojení. Je to zvláštní, protože právě zelení volají po tom, že člověk má jiné potřeby než jen svůj žaludek. Zapomínají však na to že materialismus je jen jednou z mnoha tváří panteismu. Komunisté o tom mlčeli a zelení to také nezdůrazňují. Kvalita života je tak v praxi synonymem pro hédonistickou morálku - pro tělesnou spokojenost a užitečnost. Vůbec proto nerozumí smyslu bolesti. Když například naděje na uzdravení mizí, zdá se, že život ztrácí smysl a jako řešení se nabízí smrt. Kvalita života de facto znamená, že není-li život kvalitní, je lepší, aby nebyl žádný. Něco jako staré vražedné heslo "každé dítě chtěné dítě". Proto člověka až mrazí, čte-li v programu zelených, že: "budou prosazovat, aby se … zveřejňoval nově sestavený index kvality života, který … se stane hlavním měřítkem úspěšnosti politiky". Kdo bude kritéria pro posouzení kvalitního života vytvářet? Vejdou se do nich i lidé nemocní, na vozíčkách nebo staří? Jakmile se změní právo na život na právo na kvalitní život, velká část lidí si přestane být jista životem. Navíc stojí za připomenutí, že tím, že v pohledu zelených člověk sám o sobě nemá žádnou zvláštní cenu. Všechny jeho zájmy a kvality života je nutné dávat do souladu se zájmy a kvalitami života dalších druhů. Když totiž mluví zelení o kvalitě života, mluví bohužel o kvalitě VŠEHO života.

Ekologie jako rovnováha
Zelení ve svém Politickém programu píše: "Strana zelených při řešení společenských problémů na první místo klade hledisko kvality života. Chceme směřovat ke společnosti ekologicky a sociálně udržitelné, s živou, novou [ekologickou] demokracií." Je dobré si uvědomit, že člověk je velmi přemnoženým živočišným druhem. A protože ekologie je nauka o rovnováze v přírodě - aby se jeden druh nepřemnožil na úkor jiného - není další rozvoj lidstva zrovna tím, po čem by zelení prahli. Zabezpečit dobrou kvalitu života znamená v prvních krocích pro politiky neomezovat sebe ani ostatní tvory - přece nemůžeme omezovat zvířata - ale je nutné to s lidmi udělat jako se zvířaty: omezit jejich počet. Je přeci v zájmu Matky Země, aby zde bylo méně lidí a další se nerodili. Proto zelení krom výjimek nemají nic proti beztrestnému zabíjení dětí před narozením, ale zato zákonem, pod drakonickými tresty prosazují ochranu vajec ptáků či životní prostředí místních žabek. Otázkou je, jak zelení zařídí, pokud někdo bude chtít mít více dětí, než ekologická demokracie stanoví jako únosné pro Matku Zemi.

Člověk jako nepřítel přírody?
Ochrana přírody je spravedlivý požadavek. Podobně jako socialismus vznikl jako zlá reakce na nemilosrdný kapitalismus, tak i environmentalismus vznikl jako reakce na nemilosrdné drancování země a stavbu betonových ghet. Ovšem revoluce a extrém není nikdy moudrým začátkem. Zelení tak dnes nechápou přírodu a člověka jako dva vzájemně se doplňující subjekty, ale v duchu třídního boje jako dva soupeře, kteří bojují o životní prostor - "Lebensraum". Naléhavost a důležitost svého jednání pak zdůvodňují již vousatým bludem anglikánského kněze Malthuse o přemnožení lidstva, neschopnosti planety uživit lidstvo a budoucích hladomorech a běda, když někdo tuto hysterii zpochybní, jako to čas od času dělá Václav Klaus. Člověk však není jenom zvíře a v tom je rozpor utopie zelených. Kdyby byl, nijak by se neomezoval, ale bral by si všechno podle svých pudů. Zelení říkají, že člověk je živočišný druh, ale zároveň nechtějí, aby se jako zvíře choval. Chtějí, aby myslel na druhé a na budoucnost více než na svůj druh a omezoval se a v tom je rozpor, neboť to zvířata nedělají. Člověk má na rozdíl od zvířete nejen chytrost, ale i rozum a umí se ptát. A rozum dovede kriticky myslícího člověka i bez Bible k poznání lidské přirozenosti, jeho vztahu k přírodě a nutně i k tomu, kdo musel dát svou inteligencí dohromady celý tento úžasný svět.

Ekologická spravedlnost namísto třídní?
Ochrana přírody je věc sama o sobě dobrá. Pokud se však stane politickým klíčem ke všemu jednání, stává se z agendy zelených hrozba o to větší, že se k upřednostňování přírody a související degradaci člověka otevřeně hlásí. Člověka pak mrazí, když v programovém prohlášení této politické strany čte o ekologické demokracii. Ač obaleno příjemnými frázemi, jedná se o demokracii vyvažující zájmy lidí a zájmy planety. Ty pak bude zastupovat skupina vyvolených. Doufejme proto, že se nedočkáme i ekologického práva, ekologického myšlení a ekologické spravedlnosti.

Myšlenky mají své dopady
Problém degradace člověka na pouhý živočišný druh je však mnohem hlubší a nebezpečnější, než si běžně uvědomujeme. Všichni se znovu a znovu děsíme, jak mohly vzniknout koncentrační tábory. Tyto tábory ovšem nevznikly z fobií a bláznovství jednoho člověka, jak se nás snaží někteří historici přesvědčit. Bylo to logické vyústění Darwinismu kombinovaného s praktickým materialismem, který degradoval člověka na pouhou hmotu - nejvyvinutější zvíře. Konec konců baráky v Osvětimi - Březince II. byly původně stájemi pro koně polské armády. Nacisti je pouze s drobnými úpravami použili pro "ustájení" jiného živočišného druhu - člověka. Nacisté (nacionální socialisté - tedy dělnická strana) zacházeli s lidmi jako se zvířaty a my se toho dnes děsíme. Titíž nacisté se sami pokládali za lepší zvířata a hlásali zcela logicky návrat k přírodě. Měli pečlivé a přísné zákony na ochranu zvířat (novelizované v roce 1938) zakazující kruté chování nebo pokusy na živých zvířatech. Pouze ministr vnitra mohl udělit výjimku podle §5. Nemělo by to být však pro nás překvapením. Konec konců učebnice dějepisu nám vtloukali a stále vtloukají i našim dětem Darwinovy vývojové teorie aplikované na člověka. Člověk je jen kus masa, chytrá a pracovitá opice. Problém nastane v okamžiku, kdy nějaká politická síla tuto teorii vezme vážně a začne s člověkem jako se zvířetem i zacházet. Pak je na místě se zamyslet, zda teorie odpovídá pravdě, a místo posílání Hitlera nebo Stalina do blázince se zamyslet nad vlastní životní filosofií. Tím, že se z těchto vůdců dělají nemocní blázni, se pouze zavírají oči nad příčinami této katastrofy. Hitler neudělal nic jiného, než že politicky důsledně aplikoval materialistické teorie. Socialismus a komunismus však používal Darwina jenom jako prostředek ke zbavení se Boha. Environmentalismus má však materialistickou verzi Darwinovy teorie přímo v jádře svého politického pohledu na svět. Proto se můžeme připravit na mnohem tragičtější dopad.

Nebezpečí zvláště pro ateisticky vyprahlou ČR
Environmentalisté postřehli stále silnější touhu člověka po něčem, co je přesahuje, po nějakém vyšším cíli. Lidé jsou totiž už z prostého materialismu vyprahlí a touží po nenáročném duchovnu. Část zelených nám proto nabízí starý laciný panteistický blud - Matku Zemi, Gaiu. Toto pseudonáboženství se zatím prodává v poměrně nenáboženské formě často vnímané spíše jako poezie. Jedná se o jakýsi mix socialismu a spiritismu a záleží na každém individuálně, jaké složky si chce přidat více. Proto ve straně zelených lze nalézt jak kované materialisty, tak i hlubinné senzibily. Druhým psychologickým nebezpečím úspěchu strany zelených je, že každý chce být sám před sebou dobrý. Čím je člověk větší dravá hyena, tím více si zakládá na své dobrotě a užitečnosti. Goebels s Hitlerem byli vegetariáni (plánovali časem nařídit vegetariánství zákonem). Nebo např. slavný horor "Psycho" končí scénou, kdy vrah sedí nehnutě v cele, nechá po sobě lézt mouchu a říká si: "Jen ať mě pozorují, ať vidí, že já bych neublížil ani mouše." Dnešní člověk tváří tvář zlům, jako jsou rozvody, umělé potraty, eutanázie, genocidy (Jugoslávie, Rwanda) a totality s hladomory (Čína, Severní Korea) potřebuje dělat dobročinnost - posílat dárcovské esemesky atp. A ti s citlivějším svědomím potřebují taky bojovat za všelijaká "práva" nebo právě za ochranu přírody. Čím větší je sám dravec, čím horší má vztah k životu, k lidem kolem sebe, tím víc má sklon něco hájit, bránit určité formy života, třeba práva brouků…

Důsledky pro kulturu života
Aplikace světonázoru zelených na svět vede k tragicky logickým důsledkům. Převedení na jednotlivá témata lze poměrně jistě předpovědět. V případě umělých potratů zelení nejsou pro ochranu dětí (i podle jejich programu). Přece čím méně dětí, tím lépe - úleva planetě. Tím spíše to platí u eugenických potratů, při nichž jsou zabíjeny děti s podezřením na tělesné postižení. V otázce antikoncepce je velmi zřetelně vidět, čemu se dává přednost - i když jsou známy zhoubné dopady hormonální antikoncepce na zdraví žen i její dopady na životní prostředí (např. ryby), nemluví se o návratu k přírodě. Naopak navrhují její hrazení z pojištění. Úleva planetě od dětí je zjevně silnějším argumentem než fakt, že hormonální antikoncepce zcela jistě není právě přírodní záležitostí. Planeta má tak přednost před zdravím jednotlivce, ničeném výrobky farmaceutických gigantů. Proti umělému oplození námitky těžko budou - vždyť jsme jen zvířata a u nich inseminace funguje již dávno. Spíše bude časem otázka, kolika a komu vůbec bude povolena. Eutanázie - samozřejmě péče o přestárlé, postižené a nemocné je přeci proti přírodě. Homosexualita je podporovaná a to včetně adopcí (jak plyne z programu). Vždyť tento vztah má samé přednosti - uspokojí citové a sexuální potřeby a zároveň je neplodný a tím k planetě citlivý. Zároveň není trváno na manželství jako trvalém svazku jednoho muže a jedné ženy, protože pudům nelze poručit. U genetických manipulací není zatím zřejmé, k čemu se přidají - k touze hrát si s marxisty na Boha a svět vylepšovat, nebo zaujmou stejnou politiku jako u geneticky modifikovaných potravin a člověka si budou cenit alespoň jako kukuřice. U většiny společenských otázek je klíčem k postoji zelených nekompromisní požadavek tolerance a zákaz jakékoli diskriminace. A to i tam, kde má tato shovívavost, resp. "povinná nevšímavost", společensky zhoubné důsledky: ve vztahu ke konzumaci lehkých drog, k antisociálním projevům dětí a mladistvých, ke kriminalitě vůbec a k agresivnímu chování neintegrovaných minorit. Hnutí zelených vzniklo totiž z levicové revolty roku 1968 a nikdy tuto revoluční pupeční šňůru nepřestřihlo.

Závěr
Je nutné však spravedlivě připomenout, co bylo řečeno v úvodu. Většina členské základny o těchto otázkách nepřemýšlí a neuvědomuje si, jaké radikální myšlenky podporují. Vidí vážné problémy a v dobré víře dělají mnoho užitečného ale neuvědomuje si, že lékem nemůže být zhoubná utopie. Podobně voliči Strany zelených vidí jen zdravé potraviny a hezké parky. Je to stejné, jako když u nás po válce získávala body komunistická strana - nabízela práci, jistotu, štěstí, novost, živost, nezkaženost. Málokdo tenkrát chtěl znát a mluvit o logickém vyústění komunistických ideálů.
Doufejme, že budoucí ekologický parlament v naší ekologické demokracii neuvede do praxe ekologický zákon: "Aby jedni přežili, druzí musí pryč."
(článek vyšel v časopisu Distance 3/2007)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 WhiteShadow WhiteShadow | E-mail | Web | 19. června 2009 v 16:28 | Reagovat

Spousta zajímavých myšlenek a netradičních úhlů pohledu o což je článek přínosnější. Je uměním podívat se na stejnou věc jinak. Děkuji

2 firmy brno firmy brno | E-mail | Web | 11. července 2009 v 14:13 | Reagovat

zajimave

3 blogo sprosták blogo sprosták | 19. července 2009 v 17:14 | Reagovat

si kničemu blbe nebo píčo

4 Eva Eva | Web | 19. července 2009 v 19:53 | Reagovat

Dneska jsem náhodou narazila na Váš blog. Moc se mi líbí, určitě sem zavítám častěji. Nenechte se odradit sprostými komentáři, nestojí to za to se jimi zabývat.
Přeji pěkný den.

5 anet anet | E-mail | Web | 15. září 2009 v 8:15 | Reagovat

jůů

6 firmy firmy | E-mail | Web | 16. září 2009 v 9:36 | Reagovat

hmm..fakt zajimave

7 celebriteysn celebriteysn | E-mail | Web | 14. prosince 2009 v 18:58 | Reagovat

Ježiši a to má být jako co spolek nudy

8 Kamila Kamila | Web | 30. srpna 2017 v 23:35 | Reagovat

To je moc zajimave

9 Kamil Kamil | Web | 31. srpna 2017 v 0:21 | Reagovat

Znate nejakou dobrou skolu kytary online?

10 Verca Verca | Web | 9. září 2017 v 21:26 | Reagovat

To je docel dobry

11 Verca Verca | Web | 9. září 2017 v 21:26 | Reagovat

Bez kytary to nejde

12 Levak Levak | Web | 9. září 2017 v 22:18 | Reagovat

Fakt?

13 Jackeline Jackeline | Web | 23. září 2017 v 14:16 | Reagovat

Kytara!!!

14 Pivko Pivko | Web | 23. září 2017 v 14:41 | Reagovat

Skola kytary

15 Sandokan Sandokan | Web | 23. září 2017 v 15:51 | Reagovat

Muze levak hrat na normalni kytaru?

16 Bart Bart | Web | 28. září 2017 v 5:20 | Reagovat

Jaka je nejlepsi skola kytary

17 JosephFAr JosephFAr | E-mail | Web | 14. března 2018 v 1:24 | Reagovat

You said it adequately..

quelle diffГ©rence entre viagra et cialis <a href="http://cialisfidel.com/">cialis prices</a> cialis tadalafil 80mg <a href=http://cialisfidel.com/>cialis generic</a>

18 CanadianHap CanadianHap | E-mail | Web | 15. března 2018 v 0:35 | Reagovat

Thank you, I've just been looking for information approximately this subject for a while and yours is the best I have found out till now. However, what in regards to the bottom line? Are you sure concerning the supply?
prescription online
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/#>canadian online pharmacy</a>
discount prescription drug <a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/#">canadian drugs</a>

19 CanadaRix CanadaRix | E-mail | Web | 16. března 2018 v 22:11 | Reagovat

hey there and thank you for your information – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this website, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon.

king pharmacy
<a href=http://canadianpharmacycubarx.com/#>canada pharmacies online prescriptions</a>
canadian pharmacy meds
<a href="http://canadianpharmacycubarx.com/#">canada pharmacies online</a>

20 global pharmacy canada global pharmacy canada | E-mail | Web | 1. dubna 2018 v 2:59 | Reagovat

Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one? Thanks a lot!

21 infictazycymn infictazycymn | E-mail | Web | 4. května 2018 v 2:52 | Reagovat

I'm impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that's both equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something that too few people are speaking intelligently about. I'm very happy I stumbled across this during my search for something concerning this.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama