Prosinec 2008

3. číslo časopisu Bo-Ve-Pul

31. prosince 2008 v 12:45 Zprávy
Toto číslo je věnováno problematice médií.

Tradičně je zahájeno dokumentem katolické Církve, tentokrát se jedná o dokument II. vatikánského koncilu o médiích "Inter mirifica". Za ním následuje stručné nastínění problému vztahu informace jako pojmu užívaného v různých disciplínách a pravdy. Nutnost pokory, modlitby a usilovné snahy (studia) při hledání pravdy zdůrazňuje zamyšlení nad jedním z listů sv. Tomáše Akvinského. Tyto ctnosti jsou kladeny do protikladu vůči nabubřelému jednání "vzdělanců" a šiřitelů "osvěty" v dnešní době. Praktická příručka argumentace, která může být prospěšná při hledání pravdy v komunikaci, uzavírá teoretickou část, za níž následuje část věnovaná praktickým problémům.

1984 a 2008

4. prosince 2008 v 9:20 | jjs |  Filosofie
Když se asi před šedesáti lety snažil George Orwell (Eric Arthur Blair) vydat svůj nový román 1984 byl odmítnut dvaceti nakladateli. V alegorickém románu zasazeném do budoucnosti (letopočet 1984 mohl vzniknout přesmýknutím posledních dvou číslic roku, kdy román vznikl - 1948) byla spatřována kritika stalinismu, tedy režimu, se kterým si to v té době nikdo nechtěl moc rozházet. Stalinismus pominul, román však nepřestal být stále aktuální, naopak v roce 2008 můžeme konstatovat, že některé popisované praktiky, byly zdařile uvedeny do praxe. Připomeňme si o co v Orwellovu románu jde a zkusme si autorovy vize srovnat s realitou současnosti.

Dvě knihy o misiích

2. prosince 2008 v 17:49 | mb |  NáboženstvíMluvit dnes o misiích, misionářství a misionářích v tradičním slova smyslu, je přinejmenším nepopulární.

Rád bych proto upozornil na dvě znamenité publikace: první je výběr z korespondence sv. Františka Xaverského, jedná se zejména o jeho listy odeslané z Číny a Japonska. Druhou publikací jsou známé dopisy Terezie z Lisieux kněžím misionářům.

Listy sv. Františka jsou ponejvíce adresovány otcům Tovaryšstva či samotnému sv. Ignácovi, často též portugalskému králi. Frantiček v nich podává zprávy o úspěších a neúspěších své misionářské činnosti; vedle praktických a dobových informací z nich však vyzařuje obrovská duchovní síla a svatost jednoho z největších jesuitských světců.

Hmatová výstava v Národním divadle

1. prosince 2008 v 11:42 Umění a handicap
Historickou exkurzi v prostorách Národního divadla si mohou ode dneška vychutnat také nevidomí návštěvníci. Umožní jim to speciální hmatová výstava představující významné české osobnosti, které se na vzniku "zlaté kapličky" podílely. Naučná stezka Zakladatelé a tvůrci Národního divadla dává nevidomým možnost "osahat si" busty dvaceti významných kulturních postav české historie. Jsou zde architekti budovy divadla, malíři, sochaři, ale také herci a tanečníci. Nechybí pěvkyně Ema Destinová, spisovatel Karel Čapek nebo autor slavné opony Vojtěch Hynais.

Busty jsou technicky zajištěny proti pádu a opatřeny popisky v Braillově písmu. Z nich se nevidomí návštěvníci dozvědí jméno autora sochy i osobnosti, kterou představuje. Prohlídku povede zaměstnankyně ND vyškolená pro práci s nevidomými. Každý návštěvník navíc dostane CD s namluvenými medailony jednotlivých osobností. Stezka začíná ve sklepení budovy, kde jsou uloženy základní kameny.

Pokračuje přes šatnu s bustami architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze až do vstupní haly. Zde se nachází největší množství soch. Projekt spuštěný v rámci oslav 125 let od opětovného otevření scény po ničivém požáru z roku 1881 vznikl ve spolupráci Národního divadla a organizace SONS, která poskytuje služby zrakově postiženým. Finance poskytly Klub mecenášů triga a Lions Club. Patronkou stezky je hraběnka Mathilda Nostitzová. Prohlídky jsou organizovány dvakrát měsíčně pro přibližně desetičlenné skupiny.