Listopad 2008

Vatikánský představitel kritizoval některé směry masové kultury mládeže

28. listopadu 2008 v 11:44 | ČTK |  Estetika
Brakové pořady v televizi, tetování, piercing a hrubé výrazy patří mezi věci, které by měly zmizet ze života mladých lidí. Uvedl to podle agentury APA předseda Papežské akademie krásných umění a literatury Vitaliano Tiberia.

"Uměle upravovaná těla, tetování a piercing jsou jen prázdná formalita, bez vztahu k náboženským obřadům. Vulgární výrazy v běžném společenském styku se objevují příliš často v médiích i mezi mládeží," napsal Tiberia v poselství, které přednesl vatikánský státní sekretář kardinál Tarsicio Bertone. Dokument také kritizuje současnou neupravenou módů teenagerů, jejichž roztrhané džínsy prý mnohdy svádí k záměně s bezdomovci.

To podle představitelů Vatikánu představuje znepokojivé signály nedostatečného smyslu pro krásu a estetiku.

Papežská akademie krásných umění a literatury byla založena v roce 1542 a je tak nejstarší z řady vatikánských akademických institucí, které slouží k šíření a upevňování katolické víry.

Proč je pevnější, co se nechvěje

19. listopadu 2008 v 9:54 | jjs |  Filosofie
Dozvěděl jsem se v diskuzi o právu ženy na potrat, že co je bez chvění, není pevné, jak píše jeden muž, a proto je lépe o hranici, kdy začíná lidský život, pochybovat. V době, kdy jen v České republice umírá denně 70 nenarozených dětí jen proto, že společnost neposlouchá zcela jasné argumenty, které k nám mluví z nitra tradice evropské civilizace i prostřednictvím zdravého rozumu, výhody chvějícího se postoje opravdu nechápu.

Démant a slza

14. listopadu 2008 v 15:37 | mb |  Recenze
Roku 2007 vydalo Karmelitánské nakladatelství opět výběr z anglické duchovní poesie Démant a slza.[1] Autorem překladů je Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký a titulární biskup thunudrumský. Jedná se o vynikající přetlumočení anglické duchovní lyriky několika staletí; vedle antologie překladů Ivana Slavíka Lampa útěchy považuji tuto knížečku za nejpozoruhodnější překladatelský počin posledních let. Hrdlička dokázal z anglické duchovní poesie vybrat vskutku skvosty; rozhodujícím kritériem výběru mu není konfesijní přináležitost ke katolictví (ta byla v určitém období anglických dějin prakticky vyloučena), ale kvalita textu. Ze starších básníků vynikají především převody geniálních sonetů anglikánského duchovního Johna Donna:


To na mne plijte, židé, s krutostí,

mou zbičujte a ukřižujte bídu,

to já zhřešil, já nemám dojít klidu,

ne On, jenž zmírá prost všech neřestí…

Pod sluncem Satanovým

10. listopadu 2008 v 14:41 | G. Bernanos |  Literatura

"Knězi vyškolenému, dvornému, politickému, čím je mu ďábel, ptám se vás? Sotva se odvažují jmenovat ho beze smíchu. Pískají naň jako na psa. Ale co! Myslí, že jej ochočili? Ale! Ale! četli mnoho knih a málo zpovídali, to je to! každý se chce jen líbit. Líbíme se jenom hlupcům, které uklidňujeme. Nejsme uspavači! Jsme v prvé řadě boje na smrt a naši maličtí za námi. Kněží! Ale kněží ho neslyší, neslyší křiku nesměrné bědy! Tož nezpovídají než své kostelníky! Nedrželi tedy nikdy před sebou, tváří v tvář, zvrácený obličej? Neviděli tedy zdvihati se některý z těch pohledů nezapomenutelných, již plných zášti k Bohu, kterým už nemáme co dát, nic co dát! Lakomce vyžíraného svou rakovinou, chlipníka jako zdechlinu, ctižádovce plna jediného snu, závistníka, jenž ustavičně bdí. Ale což! který kněz nikdy neplakal nemohoucností nad mysteriem utrpení lidského, Boha uráženého v člověku, jeho útočišti!… Nechtějí vidět! Nechtějí vidět!"

Nová Martiniho kniha - exkomunikace latae sententiae?

7. listopadu 2008 v 10:04 | jjs |  Náboženství
Je smutnou pravdou, že současná Církev svatá má mnoho velmi špatných pastýřů, a to často i na velmi vysokých postech. To nijak nekoliduje s její neomylností, jak by se mohlo na první pohled někomu zdát. Ne každý výrok papeže, biskupa či kněze je automaticky třeba chápat jako výkon řádného Magisteria. Faktem však je, že jakékoliv pohoršující výroky pastýřů, byť se nejedná o výkon Magisteria, mohou vykonat velké škody na svěřených duších. V dnešní době je třeba, aby se katolík sám co nejvíce snažil poznat učení Církve, protože je mnoho nehodných pastýřů, kteří nevedou správně své stádo.

Při zjevení v La Salettě Panna Maria řekla: "Mnozí opustí víru, a počet kněží a řeholníků, kteří se odloučí od pravého náboženství, bude veliký; mezi těmito osobami vyskytovati se budou i biskupové."

Napomenutí umělcům z dokumentu Persona humana

3. listopadu 2008 v 12:32 | Kongregace pro nauku víry |  Umění
Umělci, spisovatelé a všichni ti, kteří mají k dispozici hromadné sdělovací prostředky, ať konají svou profesi způsobem odpovídajícím jejich křesťanské víře a jsou si plně vědomi obrovské moci, jakou mohou mít nad ostatními lidmi. Ať pamatují na to, že "všichni musí naprosto uznávat prvenství objektivního mravního řádu"[44] a že není dovoleno před ním upřednostňovat žádný jiný účel, ať už domnělou estetiku, či výnosný zisk nebo úspěch díla. Ať už se jedná o umělecká či literární díla, o představení nebo šíření zpráv, každý na svém poli se má vyznačovat prozíravostí, umírněností a správným oceňováním věcí. Tímto způsobem, aniž by přispívali k rostoucímu uvolnění mravů, přispějí svým dílem k jejich upevnění, ba k ozdravění mravního stavu společnosti.