O senátorech, potratech a eutanázii

3. října 2008 v 8:25 | P. Tomáš Halík, jjs |  Náboženství
Se souhlasem P. Tomáše Halíka zveřejňuji mailovou diskuzi o jeho podpoře senátorů Novotného a Zlatušky, která mezi námi proběhla
--------------------
1) jjs:
Vážený otče,

dovoluji si Vás upozornit na to, že dva z Vámi podporovaných senátorů explicitně podporují potraty.

Senátor Novotný:

http://dejmal.blog.idnes.cz/c/46040/Papezsky-prelat-pro-potraty.html

http://www.novotnyjosef.cz/podpora.htm

Senátor Zlatuška:

http://www.zlatuska.cz/index.php?sekce=podporuji&clanek=43

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-zlatuska.php?itemid=3201

Upozorňuji Vás na tuto skutečnost, neboť chci věřit, že Vám nebyla známa, i když se domnívám, že jako katolický kněz byste měl u osobností, kterým vyjádříte podporu, zkoumat jejich postoj k elementárním etickým otázkám. Doufám, že svoji podporu senátorům Novotnému a Zlatuškovi přehodnotíte.


--------------------
2) T.H.:
To mi skutečně známo nebylo, s potraty samozřejmě nesouhlasím, nicméně považuji za krátkozraké posuzovat kvality politiků výlučně podle jejich vztahu k potratovému zákonu. Tento zákon je přijat, není reálná naděje na jeho změnu v českém parlamentu, křesťané se musí zaměřit na přesvědčování lidí, aby jej nevyužívali (a ještě více na pomoc matkám - delegalizace potratů není jediným ani nejúčinnějším krokem k jejich odstranění) a postupnou změnu veřejného mínění, to je velmi dlouhodobá záležitost.
Pokud se politické rozhodování katolíků smrskne na tento problém, vede to k tragickým chybám, jako bylo např. zvolení G. Bushe v USA.
Je znepokojující, jak málo katolíků dovede ocenit např. velice statečný boj sen. Novotného proti korupci (včetně při prezidentských volbách) nebo proti špinavým penězům při šíření hracích automatů. To jsme opravdu tak "jedno-závitoví"?
--------------------
3) jjs:
Vím, že s potraty nesouhlasíte a myslím, že celkem chápu Váš postoj. Je mi jasné, že křesťané by svou činnost neměli zúžit jen na boj proti potratům, na druhé straně jde o tak závažné zlo, že považuji za naprosto vyloučené, aby křesťané mohli se zastánci potratů jakkoliv spolupracovat. I když mohu ocenit osobnost, která bojuje proti korupci, jakmile prohlásí, že potrat je třeba zachovat jako právo žen, okamžitě jej to staví na stranu kultury smrti, která se projevuje útoky proti životu těch nejbezbranějších. Co horšího se může se souhlasem státu dít? Když zmizí nenarozené dítě jen proto, že někdo využil svého práva ho zabít, je to svým způsobem děsivější skutečnost, než když zmizela dospělá osoba v nacistickém koncentračním táboře jen proto, že byla židovské národnosti. Po ní alespoň zbyly stopy, které dávaly lidem tušit, že se děje něco hrozného, byť legálního.

Delegalizaci potratů považuji za jeden ze způsobů, jak obnovit v lidech povědomí o ceně lidského života před narozením. Řada lidí považuje v souladu s moderními etiky právo za jediný zdroj omezení. Jsem si vědom toho, že potraty i po jejich delegalizaci budou hojně vyhledávány, ale - nebudou se dít s požehnáním státu, nebudou se dít jako něco, na co má kdokoliv právo - a i to považuji za obrovské plus. Vraždy dospělých se také dějí, i když jsou nelegální, máme je proto legalizovat? Jinak je mi samozřejmě jasné, že něco takového v současné době není dosažitelné. Nicméně pro mne je jediným správným postojem, který mohu zastávat, přesvědčení o nepřípustnosti potratu nejen z hlediska mravnosti, ale i z hlediska práva.

Chápu, že u uvedených politiků oceňujete jejich jiné přednosti, ale... o hodnotě lidského života buď neuvažují, nebo jí pohrdají. A to je v mých očích zcela diskredituje, i přesto, že v jiných oblastech mohli vykonat mnoho užitečného.
--------------------
4) T.H.:
I já chápu Váš postoj a s většinou Vašich argumentů souhlasím. Myslím však, že tento radikální postoj by bylo třeba uplatnit vůči politikům, kteří by chtěli zavést potratový zákon tam, kde není, příp. aktivně usilovali o větší liberalizaci stávajícího. V politice však - jak čteme v učebnicích katolické sociální etiky - se nemáme řídit "etikou úmyslů", nýbrž "etikou odpovědnosti" - tj. ohledem na konkrétní praktický dopad a rozumně předvídatelný důsledek. V ČR, jak jistě oba víme, není vzhledem k stavu veřejného mínění a politické scény naprosto reálné očekávat úspěch pokusů o delegalizaci potratů. Hovořit proti potratům je úkolem biskupů a církve, politici se musí pohybovat v rámci reálných možností. V následujícím volebním období nelze očekávat, že by se rozhodovalo o změně potratového zákona, proto je irelevantní činit tuto věc kritériem pro volbu senátorů (zejména těch, kteří nejsou katolíci). Křesťanské strany v Evropě většinou dobře vědí, že radikálním postojem k potratovým zákonům by sice suplovaly úlohu hlasatelů evangelia, ale zároveň se vyřadily z parlamentu a faktickou moc přenechaly úplně jiným silám. Ať se nám to líbí nebo ne, politika je uměním možného.
--------------------
5) jjs:
V tom s Vámi souhlasím.

Co mi není jasné je, jak se shoduje s "etikou odpovědnosti" podpora Jiřího Zlatušky, který zastává krajně liberální pozice a od nějž blízkost křesťanské politice můžeme stěží očekávat. Principielně je mi Váš postoj jasný, z praktického hlediska mu nerozumím. Podobně jsem to vnímal u Vaší podpory Josefa Švejnara na prezidentský úřad, o níž jsme také debatovali, jestli si vzpomínáte.

A ještě jeden problém vidím. Nejsem si jist, jestli se křesťanské strany vyřazují z parlamentu kvůli radikálnímu zastávání křesťanských postojů, nebo spíše proto, že ve snaze dělat "politiku možného" křesťanské postoje příliš nezohledňují, což mohou voliči cítit jako zpronevěru poslání křesťanských stran. Mám-li hovořit za sebe volil jsem lidovou stranu ne proto, že by mi byla dvakrát sympatická, ale spíše proto, že jako jedna z mála parlamentních politických stran zohledňovala tradiční křesťanské hodnoty. Čím méně toto dělá, tím méně mám důvodů dát jí hlas.
--------------------
6) T.H.:
U Zlatušky očekávám hlavně energickou podporu vysokého školství, což považuji za nesmírně důležité (a přiznám se, že je mi sympatický i svým vyhraněně negativním postojem ke Klausovi, kterého pokládám opravdu za nebezpečného škůdce).
Osudy radikálně protipotratových politiků - viz Karas!
Já bych od ČSL především očekával mravně integrální osobnosti typu Luxe - opak Kalouska apod. - a jasný boj proti korupci, která teď rozkládá zemi víc než cokoliv jiného.
--------------------
7) jjs:
Rozumím Vám, ale celý ten problém vidím v tom, že jednáte nyní jako vysokoškolský učitel (podpora VŠ), jako občan (boj proti korupci) a trochu opomíjíte jednat jako katolický kněz. Říkáte, že proti potratům mají vystupovat biskupové a církev, a proto si myslím, že byste to měl dělat především Vy jako katolický kněz, který má velký vliv na naši společnost. Ty odkazy, které jsem Vám poslal se pohybují po internetu, tak jsem k nim přišel. Věřící mohou být velmi zmateni, velká část Vás považuje za obrovskou autoritu. I když máte právo podporovat ty, od nichž očekáváte nějaké dobro (podpora VŠ, boj proti korupci), myslím, že byste se jako kněz měl vyjádřit i k tomu, co na Vámi podporovaných kanditátech považujete za nepřijatelné. Vím, že jste o jejich názorech na potraty nevěděl (i když u J. Zlatušky jako kandidáta za LiRa se daly tušit). Nebylo by dobré napsat (např. na své stránky), že tyto kandidáty podporujete s jistou výhradou (potraty)?

Promiňte nechci Vám radit a už vůbec Vás do ničeho tlačit, ale zdá se mi jako nejrozumnější řešení podat určité vysvětlení, protože předpokládám, že řada věřících, kteří se dostali k těm odkazům je přinejmenším zmatena.
--------------------
8) T.H.:
Tuto distinkci mohu jistě při nějaké vhodné příležitosti udělat, ale především rozlišuji mezi potraty a zákonem o potratech.
Jsem přesvědčen, že potraty jsou mravní zlo (možná, že si to myslí i ti senátoři), ale nejsem přesvědčen, že boj za změnu potratového zákona může u nás nyní být reálným cílem k zamezení tomuto zlu.
Je třeba tedy nesměšovat 3 různé věci:
- morální odsouzení potratů (v tom možná všichni souhlasíme)
- principiální nesouhlas se zákonem (v tom se spolu shodujeme a se senátory se rozcházím)
- politický tlak na změnu zákona nyní v ČR (v tom spolu asi nesouhlasíme, já i senátoři ho považujeme za kontraproduktivní - mohl by naopak vést k liberalizaci zákona)
--------------------
9) T.H.:
Právě mi napsal jeden morální teolog, s nímž jsem věc konzultoval:
Za prvé je rozdíl mezi tím, pokud někdo nechce zpřísnit stávající potratový zákon a pokud někdo prosazuje větší liberalizaci. Raději kdyby se víc starali o pomoc ženám v nouzi a větší apel na záchranu života ve smyslu, dejte svému dítěti šanci a svěřte je k adopci. Navíc rozhodnutí pro potrat často znamená, že zde neexistoval žádný muž, který by měl na narození dítěte zájem. To, že někdo nebrojí za zpřísnění potratů automaticky neznamená, že sám osobně s potraty souhlasí. Jen prostě nevidí v danou chvíli jako smysluplné zpřísňovat jejich úpravu.

Za další - úplatky jsou závažným mravním zlem, protože velmi pokřivují vztahy ve společnosti z hlediska rovné soutěže a navíc vytvářejí mentalitu, že si za peníze můžu koupit cokoliv.
--------------------
10) jjs:
Ano, myslím, že bych s tímto rozlišením mohl souhlasit. Senátor Zlatuška nepíše ve svém článku o potratech jako o něčem dobrém, ale považuje za nutné ponechat potratový zákon liberálním, s čímž se nedá souhlasit, ale jeho důvody proto je možné pochopit (i když nejsou správné).

U senátora Zlatušky je ovšem ještě jeden problém - jako kandidát za Liberální reformní stranu se bude pravděpodobně zasazovat o legalizaci eutanázie, protože právě to je jedním z klíčových bodů programu této strany. A to už je pravděpodobně další morální problém, tady už je politik, který bude prosazovat zákon, který s tradičními hodnotami není slučitelný. Na druhé straně nebyl to on, který zákon o eutanázii předkládal, ale senátorka Domšová.
--------------------
11) T.H.:
Dlouho a intenzivně se v různých debatách v médiích a na setkáních s lékaři, právníky, politiky aj. věnuji argumentaci proti eutanasii (tuto debatu považuji za svrchovaně aktuální , tady je totiž - na rozdíl od již přijatého potratového zákona - otevřená reálná možnost ještě zabránit zlu, zvrátit veřejné mínění!). V Senátu jsem loni veřejně debatoval s předkladateli zákona (a snad to i trochu napomohlo nedávnému rozhodnutí Senátu). Možná, že právě na lidi typu prof. Zlatušky bych mohl působit v tom smyslu, že by i samotná Liberální strana revidovala svůj postoj - i v tom Senátu jsem viděl, že to nejsou fanatici, s nimiž by se nedalo mluvit. (Pamatuji si na své rozhovory o tomto tématu s prof. Švejnarem, který sice nikdy zastánce eutanasie nebyl, ale snažil jsem se mu ukázat, že je třeba říkat aktivně "ne"). Liberály - alespoň ty moudřejší z nich - se máme snažit racionálně a věcně přesvědčovat, spíše než stále napadat, nálepkovat a urážet a tím je zahánět do opozice vůči nám křesťanům a našim hodnotám (aspoň já v tom vidím svůj úkol).
Nepovedeme-li vstřícný dialog s lidmi, kteří mají alespoň nějaké hodnoty s námi společné, nebudeme-li se snažit o jisté spojenectví s rozumnými, slušnými a uvažujícími lidmi mezi liberály, zelenými, socialisty apod. - při zachování vlastní identity - mohli bychom se (jako mnozí katoličtí intelektuálové za první republiky) stát jen ukřičenou sektou, bijící na všechny strany, ale bez jakékoliv šance reálně pomoci k trochu lepšímu stavu společnosti. Nebe na zemi nevybudujeme, většinu nepřesvědčíme, ale můžeme v alianci rozumných lidí alespoň něco trochu posunout lepším směrem nebo zabránit vývoji k horšímu. Samozřejmě, že tím na sebe bere člověk riziko nepochopení (a permanentního plivání ze strany katoliků, kteří zřejmě nic jiného neumějí - viz blog pana Dejmala apod.), ale to už patří k věci.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jakub Jakub | 3. října 2008 v 17:50 | Reagovat

Takže si to shrnem. Je na biskupech a kněžích, aby proti potratům vystupovali. Zároveň však muhou podporovat ty, kteří proti nim nevystupují a ani vystupovat nebudou. Důležité je, že budou podporova chov prasat, protože tím jsou panu biskupovi sympatičtí, anžto a protože pan biskup má(mimo jiné) vystudovanou zemědělku a vlastní statek, kde se čuníci chovají. Jo, to má logiku.

Pan Halík je kněz, ale s pány, které podporuje, o potratech nehovoří. Nehovoří o tom, že zákon, který legalizuje vraždy tisíců nejbezbrannějších bytostí, je špatný a měl by být zrušen. Pánové potenciální senátoři by totiž mohli začít chtít něco s tímto zákonem udělat...třeba ho odstranit a to by mohlo vést(bojim, bojim) k jeho liberalisaci. Takže tento zákon se nechá hezky ležet a bude se jako smradlavé hovno na noze pana ředitele mlčky přehlížet. Ještě by pan ředitel mohl vstát a hovno si otřít. Nebo taky jít a škočit do žumpy. Inu ano.

Pan Halík je spokojený, protože pánové senátoři přiklepnou jeho milovaným pseudofilosofům, které oblažuje svou dialektikou, větší balík. A o tom to asi je. Money, money, money...pecunia non olet. Služte Bohu a ne mamonu? Ale kuš! Pryč s tím!

A co dál? Až projde zákon o vraždění starých a nemocných(a on projde, protože zájem na něm je větší, než na jeho samoliboblahorodí Halíkovi), tak pan Halík zase zavře ústa. Jistě, ono by se mohlo stát, že by zákon zpřísnil a doktoři k diplomu dostávali i devítku. Aby měli vraždění usnadněné.

Ano, pane Halíku, jste borec. A jste vůbec kněz?

2 Daniel Antonín Daniel Antonín | Web | 3. října 2008 v 19:51 | Reagovat

Ono je jednoduché podporovat jako katolík politiky, kteří hájí takovéto vyvražďování, ale to, že by neměl do politiky mluvit jej vůbec neomlouvá. Svatí otcové od dob, kdy u nás církev musela mlčet zakazovali účast kléru v politice a stejně tak i její podporu. To, že pan Halík, který mi dnes zevnějškem kněze ani trochu nepřipomíná (vnitřní smýšlení rozebírat nebudu, protože to ví jen Pán Bůh) by se měl zamyslet jak daleko ještě může zajít tím, když bude katolikům ukazovat, že podporuje takové a takové politiky jejichž činy vnáší stín nad zákony církve.

3 Josef Gregůrek Josef Gregůrek | E-mail | 16. října 2008 v 12:05 | Reagovat

P.Halíka jsem dosud neslyšel a neviděl,aby se  otevřeně v médiích  postavil proti potratům /třeba  již to udělal,pak se  se mu omlouvám/.

O lecčems ale  svědčí i jeho slova :"tuto distinkci mohu jistě při nějaké vhodné příložitosti udělat ..."takových příležitostí měl již věru dost a dost .

Jinak souhlasím s oběma předchozími komentátory,snad až na ty vulgarismy pana Jakuba... ale snažím se chápat jeho rozčilení ...

4 Jakub Jakub | 18. října 2008 v 21:08 | Reagovat

Pane Gregůrku, doporučuji vám přečíst si něco od mého jmenovce. Příjmení Deml. Možná pochopíte, že někdy je správně umístěný vulgarismus lepší, než deset opisů.

5 BERAN BERAN | Web | 19. října 2008 v 7:09 | Reagovat

Komu dát hlas a podle jakých kritérií?

"Mám-li hovořit za sebe volil jsem lidovou stranu ne proto, že by mi byla dvakrát sympatická, ale spíše proto, že jako jedna z mála parlamentních politických stran zohledňovala tradiční křesťanské hodnoty. Čím méně toto dělá, tím méně mám důvodů dát jí hlas."

To říká autor a mluví mi z duše. V aktuálních senátních volbách jsem stál před výběrem z rejstříku kandidátů "Prahy 1". Postupně jsem zmačkal a hodil do koše všechny lístky, až mi zbyl k uvažování jeden. Profesor Klener, stálo na něm.

Nezávislý. Za KDU-ČSL.

Pan profesor má svůj web, informace na něm se ale spíše týkají jeho odborné práce, politika je tam odbyta několika frázemi. Tak jsem mu napsal pár otázek:

1/  Co považujete se největší problém české společnosti při výhledu do příštích třiceti let? A jakou největší přednost a slabinu v tomto směru vidíte v České republice?

2/ Jak se díváte na problematiku umělého ukončení těhotenství?

3/ Jaké procento HDP by podle Vás měla Česká republika vydávat na vědecký výzkum (a podle jakých kritérií by se peníze měly dělit) a jaké procento HDP by měla vydávat na obranu?

4/ Jak by se pan senátor Pavel Klener zachoval, kdyby nějaký orgán EU mocí své kompetence vnucoval české společnosti normu, která by popírala základní kulturní paradigma sdílené většinou českého  obyvatelstva?

Pan profesor mi odpověděl promptně, ale stručně. Slovo "ukončení" nahradil "přerušením". A při oslovení místo vokativu použil nominativ. :-) Zde jsou odpovědi:

ad 1) Za největší problém současné společnosti považuji ztrátu schopnosti vzájemně komunikovat, ideologizaci věcných problémů a prosazování stranických linií i proti zdravému rozumu a autoritativní odmítání rozumných návrhů, pokud přijdou z opačné strany politického spektra.

ad 2) Umělé přrušení těhotenství je rozhodně na místě v případech, kdyby jeho průběh ohrozil život nebo zdraví matky.

ad 3) Procento HDP na výzkum (ale nejen na výzkum i na vzdělávání) by nemělo být pod úrovní průměru HDP států Evropské unie, což zatím je. Rozhodně by podpora vědy a vzdělávání měla mít prioritu před náklady na obranu.

ad 4) Nemohl bych k tomu připojit svůj hlas.

Na jeho dopis už jsem nereagoval.

BERAN (http://vpravo.blog.cz)

6 jjs jjs | 23. října 2008 v 10:04 | Reagovat

Díky pane Berane. Pater Halík své názory zjevně upravuje podle toho, s kým se domnívá, že mluví. Vás neměl za asi za katolíka, tak svůj názor na potrat vyjevil bez skrupulí. To předchozí řádky činí ještě méně důvěryhodnými, než jsem si myslel.

7 BERAN BERAN | Web | 23. října 2008 v 10:13 | Reagovat

Aby nevznikla mýlka, pane kolego! Nejde o profesora Halíka, citoval jsem odpovědi profesora Klenera.

Na prvního z nich by se s podobnými otázkami neobracel, protože vím, že jeho rukopis není čitelný. Ne snad že by škrábal, ale představte si: on si umanul, že když bude vibrovat rukou ze všech sil, docílí tím přepevného vedení pera. No a výsledky tomu odpovídají. :-)

V úctě Beran

8 staryvlk staryvlk | E-mail | Web | 25. ledna 2009 v 12:52 | Reagovat

Nemohu říci nic.než výboný!!!

Diskuzní úroveň a vyjadřování přímo k věci, jasně, stručně,srozumitelně !

To mě Bohužel chybí v diskuzích na Signálech.

PANE Johane postupujte i nadále, tak jak doposud, nenechte se odradit.

Diskuze s p.Halíkem - vynikající- Vaše námitky vystihují přesně i to co si já myslím, ovšem nedovedl bych to tak formulovat. Dík.

Lidovou stranu jsem volil z naprosto stejných důvodů, jak uvádíte.

Přejí dobré všechny další dny.

9 Watto Watto | E-mail | Web | 25. června 2012 v 18:10 | Reagovat

Souhlasím s tebou....

10 Tloustik Tloustik | Web | 30. srpna 2017 v 23:25 | Reagovat

Doporucte mi nejake kytarove lekce

11 Pivko Pivko | Web | 9. září 2017 v 22:01 | Reagovat

Skola kytary

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama