Říjen 2008

Exponát z roku 1827

30. října 2008 v 9:48 Umění a handicap
Premiéra filmu Exponát z roku 1827 se uskuteční 29. listopadu od 13:00 v kině Scala, Moravské náměstí 3, Brno.

Akční, Česká republika 2008, 86min

Produkce: Kamil Panský

Režie: Miroslav Gavelčík

Hrají: David Wagner, Michaela Kosiecová, Peter Lištvan, Lubomír Hykl, David Ninger, Lenka Šlachtová, a Matyáš Čuřík


Výklad Otčenáše

23. října 2008 v 10:09 | Sv. František z Assisi |  Náboženství
Otče náš nejsvětější, Stvořiteli náš, Vykupiteli, Spasiteli, a Utěšiteli! Jenž jsi na nebesích: v andělech a ve svátých, když je osvěcuješ k poznání. Neb ty jsi Světlo, ó Pane, když je rozžhavuješ k lásce, neb ty jsi Láska, Pane, když v nich přebýváš, a je naplňuješ blažeností, protože ty jsi, Pane, nejvyšší dobro, věčně dobrý, od něhož je všechno dobré a bez něhož nic není dobré.

Budiž posvěceno tvé jméno: Ať je jasné v nás tvé poznání, abychom porozuměli, jaká je šířka tvých darů, délka tvých přislíbení, velebnost tvé velikosti a hloubka tvých soudů.

Přijď k nám království tvé!; abys panoval v nás milostí a dal nám přijíti do svého království, kde je jasné patření na tebe a tvá dokonalá láska ve sladkém společenství a v ustavičném požívání.

Společný pastýřský list biskupů

14. října 2008 v 13:15 | Biskupové Čech a Moravy |  Zprávy

Drazí bratři a sestry,

v poslední době se v naší společnosti, a zvláště ve sdělovacích prostředcích, mnoho mluví o etických otázkách, které se týkají lidského života. Vydávají se a připravují zákony, které závažným způsobem ovlivňují postoje lidí. Církev k těmto otázkám vydala řadu dokumentů. Většina z nich je sice dostupná i v češtině, avšak seznamuje se s nimi jen omezený okruh zájemců. V tomto dopise proto chceme s jejich obsahem velmi stručně seznámit co nejširší okruh věřících.

Doteky tvaru

10. října 2008 v 9:30 Umění a handicap
Dovolujeme si vás pozvat na výstavu Doteky tvaru - hmatové modely a grafika ve vysokoškolské praxi. Slavnostní vernisáž se uskuteční 22. října 2008 ve 20 hodin v prostorách Střediska Teiresiás, Masarykova univerzita, Šumavská 15, Brno. Součástí programu bude scénické ztvárnění veršů Jana Skácela studenty výchovné dramatiky neslyšících JAMU a nevidomými studenty MU. Výstava bude přístupná v pracovních dnech od 9 do 18 hodin až do 19. prosince 2008.

Skoncujme s tolerancí uměleckého Bohorouhačství!

7. října 2008 v 8:16 | Radomír Malý |  Umění
Sprosté rouhání Bohu, Panně Marii a svatým v "umění" neustále vzrůstá. Slovo "umění" je třeba dát do uvozovek, neboť tu o skutečná díla umělecké kvality vůbec nejde, jen o tuctové škváry na efekt, pro senzaci a zároveň za účelem podprahové dezinformace.

Jenže proč tomu tak je? Proč si nejrůznější výtržníci, vydávající se za umělce, jejichž skutečným "ateliérem" je v lepším případě hospoda a v horším bordel, kteří ani neovládají řemeslnou techniku malířství či sochařství, troufají čím dál víc? Odpověď je geniálně jednoduchá a přitom pro katolíky skličující: Protože si to necháme líbit, neprotestujeme, nedožadujeme se zákroku podle zákona. Jistě, jsou stateční jednotlivci, jako např. dnes už osmdesátiletý rakouský katolík Martin Humer, původně fotograf, jenž už léta letoucí zaplavuje soudy své země žalobami. A přece tkví v tomto Humerově počínání vážný nedostatek, i když nikoli jeho vinou. Žalobu za urážku Ježíše Krista a Panny Marie by měl podat biskup, případně celá biskupská konference a nikoli stařičký fotograf na penzi. Jenže biskupové v celé Evropě až na malé výjimky mlčí. Na žádosti věřících, aby zakročili, odpovídají, že prý "nelze bránit svobodě uměleckého projevu".


O senátorech, potratech a eutanázii

3. října 2008 v 8:25 | P. Tomáš Halík, jjs |  Náboženství
Se souhlasem P. Tomáše Halíka zveřejňuji mailovou diskuzi o jeho podpoře senátorů Novotného a Zlatušky, která mezi námi proběhla
--------------------
1) jjs:
Vážený otče,

dovoluji si Vás upozornit na to, že dva z Vámi podporovaných senátorů explicitně podporují potraty.

Senátor Novotný:

http://dejmal.blog.idnes.cz/c/46040/Papezsky-prelat-pro-potraty.html

http://www.novotnyjosef.cz/podpora.htm

Senátor Zlatuška:

http://www.zlatuska.cz/index.php?sekce=podporuji&clanek=43

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-zlatuska.php?itemid=3201

Upozorňuji Vás na tuto skutečnost, neboť chci věřit, že Vám nebyla známa, i když se domnívám, že jako katolický kněz byste měl u osobností, kterým vyjádříte podporu, zkoumat jejich postoj k elementárním etickým otázkám. Doufám, že svoji podporu senátorům Novotnému a Zlatuškovi přehodnotíte.

Zapojte se e-hlasováním do umělecké soutěže hluchoslepých

2. října 2008 v 12:20 Umění a handicap
Po celý říjen může veřejnost podpořit 2. ročník umělecké soutěže hluchoslepých o Cenu Hieronyma Lorma. Formou elektronického hlasování ze stránek http://www.lorm.cz/cs/hluchoslepi/cena-hieronyma-lorma/ můžete poslat hlas povídce či básni z tvůrčí dílny hluchoslepého autora, která vás zaujala nejvíce. Stačí si do konce října přečíst anonymně zveřejněné příspěvky na společné téma Přátelství na www.lorm.cz a jedním kliknutím se do hlasování o Cenu veřejnosti zapojit.