Červen 2008

Protest proti sodomské ohavnosti

28. června 2008 v 12:00 Zprávy
Redakce blogu důrazně protestuje proti ohavnosti nazvané Queer parade, která dnes probíhá v Brně. Zároveň obviňuje všechny, kdo této akci poskytli podporu či svým laxním přístupem způsobili, že jí nebylo zabráněno, z těžkého provinění proti mravnosti, výchově dětí a lásce k městu Brnu.

O budoucnosti

26. června 2008 v 8:58 | Pius XII. |  Náboženství
Budoucnost patří věřícím, ne pochybovačům.
Budoucnost patří silným, kteří statečně doufají a jednají, ne bázlivcům a nerozhodným.
Budoucnost patří těm, kteří milují, ne těm, kdož nenávidí.
Poslání Církve zdaleka není skončeno, nýbrž stojí před novými zkouškami a před novými díly.
Nesmíme uzavříti neslaný mír se světem, nýbrž vybudovat pro svět pokoj důstojný Boha i lidí.

Pornografie je vždy perverzitou

24. června 2008 v 11:40 | jjs |  Filosofie
V tomto příspěvku chceme poukázat na to, že pornografie se nikdy nemůže vztahovat k přirozené sexualitě, ale je naopak vždy perverzní. Nejprve je třeba vymezit pojmy.
Pornografie je zobrazením sexuálního chování, za účelem sexuálního vzrušení. Narozdíl od erotiky nemůže mít estetickou hodnotu, protože neumožňuje estetickou distanci od svého předmětu, kterým je sexualita. Nemůže vyvolat nezaujatou libost, ale vždy vyvolává zájem zaujatý, konkrétně sexuálně. Jejím cílem není estetická kontemplace, ale sexuální vzrušení. Nefunguje jako umělecké dílo, ale jako náhražka skutečného sexuálního chování - často také ke skutečnému sexuálnímu chování vede.

Na pravdě Boží

23. června 2008 v 11:23 Zprávy
Zatímco poslankyně Anna Čurdová má smělé plány na reformu Církve, její spolubojovnice z ostudného pořadu ČT "Máte slovo" http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/27.03.2008/208572230800011-21:40-1-mate-slovo-zakazat-ci-nezakazat-interrupce.html Alexandra Berková se odebrala na pravdu Boží. Připomeňme si některé z jejích výroků, abychom byli motivováni k modlitbě za spásu její duše, neboť "non egent, qui sani sunt, medico, sed qui male habent." (L 5, 31)

Recenzentem snadno a rychle

23. června 2008 v 9:18 | Timotheus Vodička |  Umění
ÚVODEM
Předem upozorňuji, aniž si chci dělat reklamu, že tato krátká, leč hutná příručka jest svého druhu jediná, a nemá tudíž konkurence. Neexistuje dosud žádný návod, který by umožnil snaživým zájemcům proniknouti ruče do techniky recenzentství. Důvody jsou nasnadě. Při poměrně malé poptávce jest poměrně mnoho uchazečů; jest příliš velký počet recenzentů na malé české poměry, a proto je pochopitelné, že žádný odborník netouží usnadňovat nástup nových sil.
Z téže pohnutky si také musíme vysvětlit, proč mnozí recenzenti - zejména ti, kteří se považují za jakousi honoraci a říkají si kritikové - prohlašují, že žádný takový návod nelze sestavit; že kritikem se člověk musí narodit; že na posuzování literárního díla nelze vymýšlet šablony; a tak podobně. Nic jim nevěřte a nic jim nedávejte! Jsou to pouhé výmluvy, plynoucí z profesionelní chamtivosti. Nehodlám dávati svému rozhořčení průchod slovy; usvědčím je činem - tj. tím, že zde podám návod, v němž odhalím všechny triky recenzentského řemesla tak názorně, že každý bude moci být svým vlastním učitelem. A učiním tak zdarma, bez nároků na nějaké autorizační poplatky. Za odměnu mi postačí vědomí, že jsem prolomil zpátečnickou hradbu recenzentského cechovnictví.

Divadelní představení mexického souboru určené pro nevidomé

20. června 2008 v 8:49 Umění a handicap
Divadlo v Celetné vás srdečně zve na divadelní představení souboru Teatro Carpa Carlos Ancira, Puebla, Mexiko autora Pablo Morena s názvem Dům touhy (divadlo pro nevidomé), které se koná v rámci X. mezinárodního festivalu nezávislých divadel Apostrof Praha 2008. Představení je určeno pouze pro 60 návštěvníků. Přednost mají nevidomí návštěvníci, jímž je představení určeno.
Kde a kdy? Divadlo v Celetné, pondělí 30. června 2008 ve 20.00 hodin.
  • Předprodej a prodej vstupenek v pokladně Divadla v Celetné: Divadlo v Celetné, Celetná 17, Praha 1 (metro A Staroměstská, Můstek, metro B Nám. Republiky).
  • Pokladna: pondělí až pátek 10:00 až 19:30, sobota až neděle 14:00 až 19:30.
  • Kontakt: telefon: 222 326 843, 608 327 107 (rezervace), e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz.
V případě, že v době vašeho zájmu bude představení vyprodáno, napište email Zdeňkovi Bajtlovi (bajtl@sons.cz), možná se podaří vyjednat ještě jednu reprízu, pravděpodobně 2. července.

Výzva katolických laiků biskupům českých a moravských diecézí ve věci tzv. Queer Parade Brno 2008

19. června 2008 v 14:53 Náboženství
Vážení otcové biskupové,

dne 26. dubna 2006 jste vydali vyjádření, v němž jste se jednoznačně postavili proti přijetí tzv. registrovaného partnerství homosexuálních osob a uvedli jste, že je v rozporu s přirozeným právem. Tímto statečným postojem jste naplnili očekávání věřících i značné části sekulární veřejnosti, neboť k poslání Církve patří odvaha při obraně víry a mravů a ochota hlásat Pravdu Boží vhod či nevhod.

Apel na primátora města Brna ve věci Queer parade

19. června 2008 v 12:58 Zprávy
Vážený pane primátore,

dne 28.7.2008 se má v ulicích města Brna konat pochod homosexuálních aktivistů tzv. Queer parade. Pořadatelé se sami vyjadřují, že pochod mimo jiné slouží k prosazení adopce dětí homosexuálními páry. Tento postoj je z mnoha důvodů třeba považovat za extremistický, napadající hodnoty, na nichž je společnost postavena, a útočící na právo dětí na řádnou výchovu. Homosexualita je i přes velký tlak ze strany homosexuálních aktivistů a "jejich" specialistů mnoha odborníky považována za sexuální úchylku - stojí tedy vedle četných sexuálních úchylek, které vyžadují léčbu, a často se spojuje s pedofilií. O jak nebezpečné spojení se jedná, ukázal nedávný případ znásilnění a vraždy malého chlapce Jakuba homosexuálním pedofilem.

Vzhledem ke skutečnosti, že jiná města dokázala jasně říct pochodům různých extrémistů ne (pochod neonacistů Prahou), apeluji na Vás, pane primátore, abyste prokázal osobní statečnost (i když bude jistě mediáně nepopulární) a pochod homosexuálních aktivistů, který se má konat dne 28.7. 2008 v Brně, zakázal.

Děkuji.

Svatý Pius X. modernistům

19. června 2008 v 8:50 Náboženství
Pius X. přijal jednou jistého kněze (a nad to řeholníka), známého svými modernistickými názory.
Svatý Otec mu činil ostré výčitky: "Konáte dílo zlé, přivádíte Církev ve zkázu."
Řeholník se odvážil říci: "Promiňte mi, přesvatý Otče, chtěl jsem jen poněkud rozšířiti bránu!"
Na to Pius X. vybuchl: "Ah, vy tedy chcete rozšíříti bránu, zatím co Náš Pán vyhlašuje, že jest úzká. A jakého účinku dosáhnete tím domnělým rozšířením brány? Jen toho, že kteří jsou uvnitř, vyjdou, a z těch kteří jsou vně, nikdo nevejde."

Tradice jako sociální informace

18. června 2008 v 16:14 | jjs |  Filosofie
V rámci Evropského filozofického festivalu ve Velkém Meziříčí se uskuteční asi 101 repríza divadelního představení "Tradice jako sociální informace", které by mohlo zaujmout především příznivce dialektiky podané zábavnou formou. Hraje se už 10 let.
Scénář: Jan Zouhar
Režie: Jan Zouhar
Hrají: Jan Zouhar

Výzva poslankyně Čurdové polským a českým katolíkům

18. června 2008 v 13:27 | jjs |  Náboženství
Polankyně za ČSSD Anna Čurdová přichází s výzvou, kterou můžeme označit za významný krok k reformě zkostnatělé Církve. Výzva zní takto:
Katolíci nejen v Polsku, ale i v České republice by měli přehodnotit tmářství, se kterým přistupují k sexualitě, antikoncepci, interrupcím. Tento přístup by měli přehodnotit, pokud chtějí být váženi a respektováni vmoderní liberální evropské společnosti. Ta oběti chrání, netýrá je. Ani ve jménu Boha. (http://www.blisty.cz/art/41198.html)
Bohužel tato výzva poskytuje příliš málo informací a vyvolává až příliš mnoho otázek, takže zařídit se podle ní bude nesnadné. Kupříkladu: Jaké tmářství má paní Čurdová na mysli? Jak se dá tmářství přehodnocovat, jeli tmářstvím? Proč by měl někdo chtít být respektovaný v moderní liberální evropské společnosti? Odkdy liberální společnost chrání oběti? Proč paní Čurdová hovoří v souvislosti s moderní liberální společností o Bohu? Jak získala paní Čurdová vysokoškolský titul? A podobně.
Ale jinak je to slušný začátek, takže můžeme očekávat, že příští článek paní Čurdové bude obsahovat výzvy teologicky poněkud propracovanější.

Výzva Radomíra Malého bratřím a sestrám v Kristu

17. června 2008 v 15:21 | Radomír Malý |  Náboženství
Milí bratři a sestry v Ježíši Kristu, katoličtí věřící!

Poslední červnový víkend má v Brně proběhnout podle vzoru západoevropských zemí pochod homosexuálních aktivistů, nazvaný "Queer Parade", který má být spojen s veřejnými tanci a dalším předváděním se. Pořadatelé chtějí údajně upozornit na to, že prý jsou homosexuálové v naší zemi diskriminovaní a utiskovaní. To je ovšem snadno vyvratitelná lež. V nejrůznějších sférách českého veřejného života najdeme řadu osob, které se svou homosexuální orientací nijak netají a na základě svých profesních kvalit se těší respektu a uznání svého okolí.

Filosofická pověra o pokroku

17. června 2008 v 15:11 | Józef Maria Bocheński |  Filosofie
Víra v nepřetržitý pokrok lidstva, v postup ke stále vyšší a lepší úrovni, k ráji na zemi, ke "světlu" a kdoví k čemu všemu ještě je jedna z nejškodlivějších pověr, kterou nám dalo do vínku 19. století a která má ještě dnes pod kontrolou značné územní prostory, obzvlášť v zemích zaostalých a socialistických, kde se nám s pokrokem vnucují komunistické strany. Její obsah je zhruba následující: člověk je ve své podstatě tvor pokrokový, tj. stává se jako druh stále lepším a dokonalejším. Jeho zdokonalování se projevuje ve všech oblastech. V oblasti světonázorové přechází člověk od pověry k vědě. V oblasti vědy si osvojuje stále větší znalosti, ve sféře techniky dosahuje stále lepšího ovládání světa. I v morálce se neustále stává jiným a lepším. V politice ustavičně objevuje stále dokonalejší formy vlády. V umění vytváří stále dokonalejší díla. Pouze v náboženství neexistuje žádný pokrok, protože náboženství je pověra, kterou ovšem pokrok účinně eliminuje.

Umění jako svědectví vývoje

16. června 2008 v 16:57 Filosofie
V jednom příspěvku na blogu časopisu Inflow mne zaujala parafráze myšlenky, která není podstatná pro informační přínos samotného příspěvku. Je však velmi podstatná, zamýšlíme-li se nad celkovým směřováním lidstva.
B. Fielden a J. Jukka chápou kulturní dědictví jako "evidenci lidské činnosti a výtvorů v jisté době". Tato definice je však pojata ve velmi širokém smyslu. Světové kulturní dědictví svědčí i o pokroku a vývoji lidstva, dokumentuje jeho duchovní a kulturní zrání. Zahrnuje také vývoj jazyka, umění a vědy. Patří sem literární a historické památky, umělecké artefakty a další.

O ďáblovi a jeho pokušeních

16. června 2008 v 10:03 | Svatý Augustin |  Náboženství
Nebylo pokušitele. Tys učinil, aby ho nebylo. Nebylo vhodného místa a času. Tys způsobil, aby nebylo toho i onoho. Byl-li tu pokušitel, bylo i příhodné místo a čas: ale Tys mne zdržoval, abych nesvolil. Přišel temný pokušitel, takový, jaký je sám v sobě. Tys mne posílil, abych jím pohrdl. Přišel pokušitel silný a ozbrojený. Tys ho držel na uzdě a posilnil jsi mne, aby mne nepřemohl. Přišel pokušitel, proměněný v světlého anděla. Tys mu zabránil, aby mne neoklamal a Tys mne osvítil, abych ho poznal. Neboť on je ten veliký drak, ryšavý, starý had, nazvaný ďábel a satan, který má sedm hlav a deset rohů, kterého jsi stvořil, aby hrál v tomto velikém a prostranném moři, v němž se plazí živočichů bez počtu, zvířata malá i veliká, to jest rozličná pokolení ďáblů, kteří dnem i nocí nečiní nic jiného, než že toliko obcházejí, hledajíce, koho by sežrali, ne však toho, koho Ty vytrhneš. Neboť zajisté on je ten starý drak, který začal zlo v ráji rozkoše, který strhl svým ocasem třetí díl nebeských hvězd a pustil se na zemi. Který svým jedem kazí vody země, aby lidé umírali, pijíce je. Který si stele zlato jako bláto a má naději, že Jordán vteče do jeho úst - a který byl učiněn tak veliký, že se žádného nebojí.

Omyl Ernesta Hemingwaye

13. června 2008 v 8:47 | jjs |  Umění
V knize Pohyblivý svátek, kterou americký spisovatel Ernest Hemingway vydává za vzpomínky na svůj pobyt v Paříži v letech 1921-1926, popisuje, co se mu přihodilo při posezení se spisovatelem Fordem Maddoxem Fordem na zahradě jedné z kaváren. Ford Maddox Ford si přisedá k Hemingwayovu stolu, aby se mezi nimi rozpředl rozhovor, jehož absurditu podtrhuje i následující příhoda.

Klavírní recitál a hmatová prohlídka exponátů Muzea Blansko

12. června 2008 v 10:33 Umění a handicap
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a Muzeum Blansko si Vás dovolují pozvat na klavírní recitál Jaroslava Kose v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě 2008. Koncert se koná
čtvrtek 12. června 2008 v 19 hodin
v prostorách Zámku Blansko. Součástí koncertu bude od 17 hodin hmatová prohlídka exponátů muzea pro zrakově postiž

Studium

12. června 2008 v 9:48 | Jaroslav Durych |  Umění
Umělec vůbec a básník zvláště má mysliti na smrt. Jednou umře a jeho dílo tu zůstane. Ta smrt není jen jakousi okolností civilní, jako když se úředník octne ve výslužbě nebo jako když se starý kůň dá do jiné stáje. Je to něco nade vše důležitého, co se týká mnohem více ducha než těla. Tělo musí podle přírodních zákonů podlehnouti změnám mrtvolným; do tohoto těla ovšem nikomu nic není, leda snad podnikatelům pohřbů a správcům hřbitovů. Budoucí čtenář nebo divák nemyslí na umělcovo tělo, nepotřebuje ho a překáželo by mu; zato může mysliti na jeho ducha. Anebo nemusí mysliti na jeho ducha, ale jest třeba, aby jeho skutečnost tak či onak pociťoval z jeho díla. Aspoň umělec má míti ducha a také sám musí o tomto svém duchu věděti a cítiti ho. Kdyby o tom nevěděl a necítil ho sám, jak by ho lidé mohli cítiti z jeho díla a jakou mělo by pak jeho dílo hodnotu a trvalost?

Jak se Václavu Konzalovi stýská po starých časech

11. června 2008 v 9:23 | Pavel Zahradník |  Náboženství
V dubnovém čísle časopisu "Getsemany" byl otištěn otevřený list Václava Konzala, bývalého člena pověstné pražské liturgické překladatelské skupiny (a bratra známého ženatého "biskupa" Jana Konzala), adresovaný kardinálu Miloslavu Vlkovi.1) Dopis, napsaný již 12. prosince 2007, je velice obšírný, a to přesto, že redakce "Getseman" jej o něco zkrátila. Obsahem dopisu je kritika, jíž pisatel podrobil práci svých nástupců, totiž nynější překladatelské skupiny, zabývající se na základě instrukce "Liturgiam authenticam" revizí Ordo missae bugniniánského ritu; výsledek této práce je v dopise označen za "naprostou katastrofu." Pokud jde o jazykovou stránku věci, zdá se ostatně, že Václav Konzal má ve většině svých výtek pravdu - jazyková úroveň nového překladu je, můžeme-li soudit podle citovaných ukázek, vskutku otřesná.

Svatost a kněží

11. června 2008 v 9:07 Náboženství
Kněžství se provádí na zemi, ale jeho důstojnost je v nebi a nikdo, ani člověk, ani anděl, ani archanděl, ani žádná jiná stvořená moc nemohla mu dát onu důstojnost, leč Duch svatý, jenž dovolil bytostem oděným tělem snít o službě andělské. Proto má být kněz tak čistý, jako by obýval nebe uprostřed andělských chórů.
Sv. Jan Zlatoústý