Kalilogie čili o výslovnosti XII.

28. května 2008 v 8:06 | Josef Durdík |  Durdík, J.: Kalilogie
Vůbec kdekoli v jazyce něco nového podnikáme, máme hleděti k ladnosti - tím způsobem bude i výslovnost pokračovati v hovoru; zjemníme mluvu svou. K tomu konci musíme míti snahu jemně vyslovovati vše, co jest už ustáleno, a co se tvoří, tím ohledem pozměňovati.
V postupě živého jazyka rozeznáváme tyto tři momenty:
1. Za prvé jazyk hledí dostačovati myšlénce. Slovo jest známkou představy, a pokud představy se vyvinují, musí i slova totéž činiti; proto pravíme, že v jazyce jeví se jistý rozum, řeč že má své zákony; že za mnohého člověka řeč myslí neb jindy opět že myšlénce nestačí - mohli bychom toto nazvati stránkou myšlénkovou, logickou.

2. Hledí se k tomu, aby mluvilo se správně, totiž aby se neporušovalo zákonův, které pro jazyk jednou už platny jsou; aby se zachoval čistým, svojím, pravidelným - stránka správnosti.
3. Jest živel zvukový v nejširším významu, když vidíme povstávati tvary jinaké buď pouhou nemožností správné tvary vysloviti, aneb když se hledí též k ladnosti a kráse. (Moment fyziologický i estetický.)
O kráse jazyka panují posud rozdílné náhledy, někdy velmi nepřístojné, úzké. Kupříkladu jeden zakládá se v tom, že zákon krásy vysloven jest, aby vždy jedna souhláska a pak samohláska po sobě následovaly. Ideál krásy by pak bylo "Varyto a lyra". Náhled tento jest příliš úzký. Jiný náhled jest, že jazyk nemá míti temných samohlásek - ale ty zvýšují rozmanitost zvuků, nechť zpěvnosti ujímají. Tento náhled jest rovněž úzký. Třetí má za to, že krása jazyka záleží na mnohosti mluvnických forem, a dokazuje jedině z toho převahu a přednost češtiny nad němčinou. I tento náhled, "klasickými" jazyky u nás vzniklý a podporovaný, jest nyní úplně zastaralý. Čtvrtý měří krásu tím, zdali má jazyk slova krátká. Pátý, zdali jest jazyk svůj, ryzí, čistý. Šestý konečně přihledá ke zvukové části bez předsudků, a ten musí uznati, že všeobsáhlého pravidla, jak by se krása jazyka dala měřit, ani není, že se musí přihlédati ku mnoha okolnostem najednou, a že i angličina jest krásným jazykem. Jest mnoho různých estetických zřetelů, jimiž se krása jazyka posuzuje. Nebudeme je zde vyvinovat, ale narážíme na ně po celou rozpravu. Jazyk český byl za svého znovuzrození snahami mužův opět k širšímu životu, k vyšším účelům veden; oni si hledí více stránky myšlénkové a správnosti, mužové kvůli logice i správnosti raději výslovnosti něco více důvěřují, než ona provésti může, a o krásu nejméně, nejposledněji se starají. Co do té, pěstil se jazyk náš dále v lidu - poněvadž lid nezná oněch dvou prvních stolic, vždy nenuceně mluví a v nepodjatém svém hovoru co obtížno jest vyslovit, ani nevyslovuje nebo změní tak, až jest mu pohodlno.
Proto nám zůstala pro krásu jazyka jediná instance: totiž prosté, nevzdělané ženy. Zní to divně, ale pravda to jest. Ženy vzdělané často nápodobí dělanou, nucenou, nepěknou, tak zvanou důkladnou výslovnost mužův mluvících po spisovatelsku,*) ano u veřejném životě ženský živel český a vliv jeho na vytvoření a uhlazení mluvy posud nepronikl - my nemáme posud salonův, a naše dámy mluví tedy buď po mužsku "vysokou češtinou," nebo kazí mluvu lidu, nebo mluví konečně nejraději cizími jazyky. Kdo však chce poslechnouti pěknou češtinu, nechť jde tam, kde naše prosté ženy beze všech dalších ohledů rozprávějí, ano v Praze třeba na trh. Výrok tak smělý musím poněkud objasniti. Za prvé nesmíme očekávati právě abstraktní správnosti; skutečné pak poklesky musíme si podle mluvnických pravidel sami opraviti. Za druhé nesmíme všední nebo docela sprostý obsah vnášeti na vinu jazyka; jazyk sám sprostým není, byť i obsah byl nebo člověk, který mluví.
Musíme tedy mnohého předsudku dříve se zbaviti, nehledět na šat a úpravu mluvících a sluch míti pouze pro zvuk mluvy jich. Pak ale brzo zpozorujeme, jak ženy ty lehce a lahodně vyslovují; zvuky tvoří v předních částech mluvidel, konec jazyka, zuby, rty zaměstnávají; nehromadí skřípavých hřmotů, nenutí se k nepřirozené důkladnosti vyslovovati tupé hlásky na konci nebo před ostrými nebo dvě sykavky vedle sebe, ale spodobují lahodně všechny souhlásky; půvabná melodie samohlásek sama sebou se objevuje (zpěvnost); samohlásky samy znějí čistě, beze zpěvu, bez temnoty; ony dále nepolykají koncovní slabiky, takže jim každá hláska pokud možno dle fyziologie mluvidel určitě, čistě a jasně se podaří, a v největší rychlosti stále vnímáme zvuky dobře artikulované. Ano, k tomu se musíme přiznat beze studu, a tam stopovati výslovnost vlastní mluvy; způsob jich zušlechtěný uvádět pak výše - idealizovat mluvu lidu. Samo se to neudělá; všude bylo k tomu třeba zjevného, dlouhého úsilí, nikde nepovstalo něco krásného beze všeho snažení.
Jinde to arciť bylo snadnější, poněvadž se toho chápaly vyšší vrstvy národa - toho u nás není, a co mužové posud vykonali, vztahuje se k zachování jazyka a historické nepřetržitosti, ke vzbuzení spisovnické sily.
Nyní však musíme též jinou stránku zvelebovati. Mužové jako Kampelík, Vinařický a jiní směřovali k témuž cíli, obrali si krásu jazyka za své studium, a pěstovali ji dle zvláštních intencí svých. Tak podivné a mimořádné jsou poměry naše, že teoretickými pokusy musila "výbornost" mluvy dokazována být proti nájezdným pochybnostem praktického života!
Ta vznešená však třída společnosti, jež chová "dámy", posud neučinila zadost své vlastenecké povinnosti; tam posud nezrodilo se velkodušných, rozhodných, národa svého milovných žen, které by za sebou byly lákaly ostatní družky své; tam posud slýcháme přes tu čínskou zeď, která nás od nich dělí, pouze krutý soud o sprostém mluvení českém neb žaloby na jeho hojná r (Sláva ti vlasti má!), na hrubost a nevzdělanost lidu českého, jenž při své výrobě v práci hmotné i v osvětě přece takovými nedostatky trpí jako málokterý na zemi, nemaje ani místa, kde by touhu svou po vyšším vědění ukájeti mohl pomocí vlastní mluvy - zkrátka tam posud nalézáme mysl nade vše pomyšlení neprobudilou, bez horlivosti, bez obětavosti. Důkazem toho zevnějším jest, že se nic nekoná odtamtud na podporu, na vědomou, výdatnou podporu mluvy naší.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Tloustik Tloustik | Web | 30. srpna 2017 v 23:53 | Reagovat

Znate nejakou dobrou skolu kytary online?

2 Pivko Pivko | Web | 23. září 2017 v 15:08 | Reagovat

Skola kytary

3 Levak Levak | Web | 28. září 2017 v 4:29 | Reagovat

Kytara!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama