Květen 2008

Srdce Nejsvětější

30. května 2008 v 14:46 | Xaver Dvořák |  Literatura
Jen láskou žít, jen láskou tlouci,
to Srdce zná jen milovat;
je láskou pouze všemohoucí
a po ní lační jeho hlad!
Mystická růže nachová je,
nejsladších citů vibrací,
kde vůně ustavičně vlaje
a každý lístek krvácí.
Je zraněno-li v nenávisti,
jak kdysi kopím na kříži,
je balsámem, co z něho prýští,
a lékem, kdo se přiblíží.
V liliích rádo odpočívá
a nedotknutý jejich pel
i sladkost vůně opojivá
je nejdražší mu za úděl.
A šťasten, kdo, pel nesetřený,
se umí životem svým brát,
to Srdce, ženich roznícený,
jen v něm si žádá spočívat!

Vatikánští špioni a američtí imperialisté brzdí pokrok v ČR!

30. května 2008 v 13:24 Zprávy
Přestože bylo dr. Radimu Uzlovi dokázáno, že je nekompetentní vyjadřovat se ke otázkám gynekologie a sexuální morálky http://bovepul.blog.cz/0804/demagog-jako-odbornik-na-gynekologii, pan doktor se nedal odradit a pokračuje v osvětové činnosti. Tentokrát se v Právu (bývalém Rudém právu) článkem Potratová tableta vzbuzuje stále vášně pustil do zpátečníků, kterým se kdovíproč nelíbí skvělý vynález moderní vědy - pilulka RU 486, jejíž užití způsobuje potrat bez "lékařského" zákroku.

Broskev bez pecky (Nad Drahými zesnulými E. Waugha)

30. května 2008 v 8:21 | mb |  Recenze
"Když studnice vysýchaly, lidé se osvěžovali vodou fatamorgány."[1]
Anglický spisovatel Evelyn Waugh (1903 - 1966) byl pro své okolí, mírně řečeno, podivín. Důvodů bylo mnoho, pro tento článek jsou podstatné pouze dva: Waughovo uhranutí pohřebními obřady[2] a jeho katolictví. V Anglii 30. let konverze k Církvi ještě stále znamenala věc velmi nevšední. I když katolictví Waugh ve svých textech tematizoval poměrně zřídka,[3] protest proti současnosti, víra v nadosobní řád a tradiční hodnoty stojí na pozadí všech jeho, povětšinou satirických, prací. Výjimkou není ani novela Drazí zesnulí (The Loved One)[4], o které bude dále řeč.

Znakový muzikál Živá voda na festivalu Mezi ploty

29. května 2008 v 11:11 Umění a handicap
V rámci festivalu Mezi ploty, který se koná ve dnech 31. května a 1. června 2008 v Praze-Bohnicích, vystoupí neslyšící děti ve věku 13-15 let z MŠ a ZŠ pro sluchově postižené Brno. Ve spolupráci s občanským sdružením Labyrint připravili představení s názvem Živá voda. Dle programu by měli vystoupit
31. května od 15 hodin
na scéně Plenér III. - Xerox stage. Více informací o představení naleznete v přiloženém PDF dokumentu. Program a další informace o celém festivalu naleznete na webu www.nedomysleno.cz/meziploty/section.php?ids=2.

Erikson: Mladý muž Luther

28. května 2008 v 8:11 | hama |  Recenze
(Všechny uvedené citáty jsou po paměti, takže se omlouvám za nepřesnosti.)

Kniha norského psychoanalytika, ke které jsem se dostal spíš náhodou a původně jsem neměl vůbec v úmyslu ji číst, se nakonec ukázala poměrně dobrou zábavou. (Nikoliv ovšem zdrojem poučení, nebo snad pochopení.)

Kniha sleduje mladého Luthera od jeho narození v rodině chorobně ambiciózního a patologicky pověrčivého horníka, který si chtěl zajistit příjemné stáří, a tak podporoval svého syna na studiích práv. (Práva byla vždycky dobrým prostředkem obživy, stejně v pozdním středověku, jako dnes.) Luther se ovšem po traumatizujícím zážitku, kdy ho málem zabije blesk, obrací ke sv. Anně a slibuje jí, že se stane mnichem. Přes otcův zákaz vstupuje pak do přísného kláštera eremitů, kde je vybrán ke kněžské kariéře.

Kalilogie čili o výslovnosti XII.

28. května 2008 v 8:06 | Josef Durdík |  Durdík, J.: Kalilogie
Vůbec kdekoli v jazyce něco nového podnikáme, máme hleděti k ladnosti - tím způsobem bude i výslovnost pokračovati v hovoru; zjemníme mluvu svou. K tomu konci musíme míti snahu jemně vyslovovati vše, co jest už ustáleno, a co se tvoří, tím ohledem pozměňovati.
V postupě živého jazyka rozeznáváme tyto tři momenty:
1. Za prvé jazyk hledí dostačovati myšlénce. Slovo jest známkou představy, a pokud představy se vyvinují, musí i slova totéž činiti; proto pravíme, že v jazyce jeví se jistý rozum, řeč že má své zákony; že za mnohého člověka řeč myslí neb jindy opět že myšlénce nestačí - mohli bychom toto nazvati stránkou myšlénkovou, logickou.

Byls kotvou miliónů

27. května 2008 v 16:10 | J. V. Sládek |  Literatura
Byls kotvou miliónů,
buď kotvou také mně,
buď majákem, jenž září
mi z dálných břehů v tmě.
Má loď je vetchá, Pane,
jí bouře zmítá teď. -
Ó, drž ji a v svůj přístav
ji po útiší veď!

Polemika s nejprimitivnějším divochem

26. května 2008 v 13:41 | jjs |  Recenze
V jedné ze svých četných polemik mi byla slečnou zastávající fantastický názor, že pohané žili v souladu s přírodou, což jim křesťané svými misiemi pokazili, k přečtení doporučena kniha Toma Robbinse "Další dálniční atrakce" nebo alespoň rozhovor Tarzana s Ježíšem nacházející se na straně 315-324 v uvedené knize. Vzhledem k tomu, že mne zajímá obraz náboženství v umění, knihu jsem si půjčil. Po jejím zběžném prolistování jsem se rozhodl využít druhé nabízené varianty a přečíst si jen doporučovaných 9 stran. Má recenze se bude tedy týkat jich. Ovšem k vytvoření si obrazu o knize i myšlenkovém světě autora zcela postačí. Pokud jsem to dobře pochopil, v celé knize jde o hledání těla Pána Ježíše, o jeho nalezení a o fetování, tedy typickou činnost těch, kteří by rádi nevěřili (řekl bych, že Dan Brown to uměl lépe prodat).

Möller: Are the critics right? (Díl 1.)

26. května 2008 v 8:13 | hama |  Recenze
Wilhelm Möller byl na přelomu 19. a 20. století biblistou a přesvědčeným protestantským wellhausenovcem. Důsledná aplikace kritických metod ho ovšem dovedla k zavržení teorie JEDP. Již v úvodu knihy vyzývá autor studenty protestantských teologických škol, aby se nedali přesvědčit dogmatickým diktátem Wellhausenových teorií, který na těchto učilištích panoval, ale aby si vlastním úsudkem pomocí jeho knih našli skutečně udržitelné pojetí starozákonních knih. Netřeba dodávat, že v podobné situaci se ocitá dnes i katolický seminarista.
První část Möllerovy knihy pojednává o Deuteronomiu, jehož pojetí se autorovi zdá být neslabším článkem Grafovy-Wellhausenovy hypotézy. Právě "Deuteronomista" donutil Möllera přehodnotit své postoje. Proč?

Podle GW vzniklo Deuteronomium v době reformy krále Josiáše (623 př. Kr., srov. 2Král 22). Jeho autory byli prý kněží, kteří potřebovali podklad pro centralizaci kultu v Jeruzalémě, a tak se uchýlili k tomuto "zbožnému podvodu." Proti tomu namítá Möller nnásledující:

Chrám svatovítský

26. května 2008 v 7:49 | J. V. Sládek |  Literatura
Těch velkých, přísných mistrů středověku
duch nepoddajný ve snech zbožně pilných
se svěřil kamenu. - Nad útisk silných
- jak i to nebe chmurno ke člověku -
mrak protkli kopím katedrálních věží.
Hněv bouří krotnul, na kamenné květy
se roně deštěm slitování. - Světy
tam hvězdné září, zem jak ve tmách leží.
Své, chráme Karlův, zvedáš obří témě
nad srdcem mohutným, jež dole bije
od věků k věkům, - k Bohu tvého lidu,
tak vážný, velký, svatý, v bouři, klidu,
jak v tmách to srdce, jak ty tvrdé šíje
té šlapané a nepoddajné země!
(J. V. Sládek)

Literární čtení pro zrakově postižené i vidící

23. května 2008 v 10:33 Zprávy
Marie Komárová ve spolupráci s Literární čajovnou Skleněná louka pořádá Literární čtení pro zrakově postižené i vidící, které se koná
28. května 2008 v 15 hodin
(oficiální začátek v 15:30) v Literární čajovně Skleněná louka, Kounicova 23. Marcela Vrbová bude předčítat Povídky autora Guy de Maupassant, hraje a zpívá Eva Vrbková a Matěj Plíhal.
Kontakt: Marie Komárová, mob. 605 763 531, e-mail: kleio.kleio@email.cz
Doprovod pro nevidomé: RNDr. Marcela Vrbová, tel: 541 236 340

Mapy krajin a slov

23. května 2008 v 10:29 Umění a handicap
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Pavly Francové Mapy krajin a slov (hmatová kresba). Vernisáž výstavy se uskuteční
Pavla Francová je od 15 let úplně nevidomá. Absolvovala bakalářské studium na Filozofické fakultě UK, tlumočnictví a překladatelství (angličtina), a magisterské studium na West Chester University of Pennsylvania (USA), poradenství a psychoterapie. Pracovala jako odborná asistentka Institutu základní rehabilitace zrakově postižených při UK, lektorka počítačové laboratoře pro zrakově postižené při MFF UK - Carolina a ve sdružení Okamžik jako odborný garant Poradny pro otázky samostatného života nevidomých a lektorka výcviku dobrovolníků pro program osobní asistence pro nevidomé. Byla iniciátorkou a spolupracovnicí projektu vytváření studijních podmínek pro zrakově postižené studenty na UK. Působila jako dobrovolná spolupracovnice Prázdninové školy Lipnice. Doplňkově vyučuje angličtinu.

Meynardův "Duchovní život"

23. května 2008 v 9:00 | mb |  Recenze
P. André-Marie Meynard OP: Duchovní život, Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004.
Když dnes člověk vidí na pultě knihu s názvem "Duchovní život", může očekávat cokoliv. A to i v knihkupectvích, která se prezentují jako "katolická". Je proto třeba s vděkem přijmout každou publikaci, která pojednává skutečně o duchovním životě, jak jej chápe Církev. Kniha P. André-Marie Meynarda OP taková je. Napovídá tomu i podtitul knihy, kterého se může laik poněkud zaleknout: Stručná suma teologie asketické a mystické podle ducha a zásad svatého Tomáše Akvinského.

Nehledejte Krista bez kříže

19. května 2008 v 15:38 | mb |  Náboženství
Z důvodů, které netřeba rozvádět, jsem byl nucen zúčastnit se tzv. studentské mše v jisté nejmenované moravské metropoli; překrásná barokní kazatelna byla zakryta promítacím plátnem a na tom se v průběhu mše objevovaly různé "vtipné" průpovídky. Na druhé straně kněžiště v úrovni kazatelny pněla obrovská socha Ukřižovaného. Když se mě, potom co dozněly bubny a elektrické kytary, zeptal jeden místní rozzářený mladík, jak se mi "to" líbilo, ke své hanbě jsem se neudržel a s notnou dávkou ironie řekl: "No, myslím, že ještě lepší by bylo, kdybyste to promítací plátno natáhli na druhé straně a zakryli jím ten Krucifix." Byla to odpověď jistě nevhodná a urážlivá, neměl jsem na ni nejmenší právo; ale ta myšlenka mě pronásledovala po celou mši, při které studentíci tančili, tleskali, objímali se.

Svatý Jan Nepomucký a proletářský básník

16. května 2008 v 8:07 | jjs
Nekonečné je Boží milosrdenství a nezměrné je lidské pohrdání Boží milostí. V dokumentu II. vatikánského koncilu Lumen Gentium se píše:
Na základě Písma svatého a tradice [posvátný sněm] učí, že tato putující církev je nutná ke spáse. Neboť jedině Kristus je prostředník a cesta ke spáse a on se pro nás stává přítomným ve svém těle, církvi. On sám výslovným zdůrazněním nutnosti víry a křtu (srov. Mk 16,16; Jan 3,5) potvrdil zároveň i nutnost církve, do které lidé vstupují křtem jako branou. Proto by nemohli být spaseni ti lidé, kteří vědí, že Bůh prostřednictvím Ježíše Krista založil církev jako nezbytnou, a přesto by nechtěli do ní vstoupit anebo v ní vytrvat. (Lumen Gentium, 14)

Campbell - O'Brien: Rethinking the Pentateuch

15. května 2008 v 11:03 | hama |  Náboženství
(Znovupromyšlení Pentateuchu)

Tato kniha, která vznikla společným úsilím jesuity a dominikána, si již v předmluvě klade velké cíle; prohlašuje se za revoluci v chápání Pěti knih Mojžíšových. Vzhledem k tomu, že se jedná o pojednání velmi odborné, nebudu zde zabíhat do detailů a jen naznačím zde právě ony "revoluční" myšlenky.

Otevřený dopis jeho excelenci biskupovi Vojtěchu Cikerlemu

14. května 2008 v 11:54 | ms |  Náboženství
V Solopiskách, 1. 5. 2008, na svátek Nanebevstoupení Páně
Vaše Excelence, vážený otče biskupe,

obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem, abych Vás požádal o účinné kroky ve věci znemožnění pochodu Gay Pride a dalších veřejných vystoupení radikálních homosexuálů a lesbiček, které se plánují na dny 28. - 29. 6. do centra města Brna. Jak jistě víte, veřejná demonstrace protipřirozeného jednání v oblasti šestého Božího přikázání je hříchem, volajícím do nebe. Způsobí veřejné pohoršení velkého počtu lidí, zvláště pak dětí a mládeže. Drzost organizovaných sodomitů jde tak daleko, že v rámci svého brněnského vystoupení hodlají uspořádat speciální nedělní program pro děti!