Březen 2008

Nová biblická hermeneutika

5. března 2008 v 19:13 Filosofie
Izraelský vědec Benny Šanon přichází s převratnou myšlenkou. Podle něj Písmo svaté sice není inspirovaný pramen Božího Zjevení, ale jinak je mu třeba naprosto doslovně věřit. O Zjevení Mojžíšovi říká: "Buď šlo o nadpřirozenou kosmickou událost, čemuž nevěřím, nebo o legendu - a tomu taky nevěřím. Nebo šlo s největší pravděpodobností o událost, která potkala Mojžíše a lid Izraele pod vlivem narkotik." Nepochybně.

Verše pro dvě ruce

5. března 2008 v 16:00 Umění a handicap
Dne 6. 3. 2008 bude v brněnském centru Unie neslyšících na Palackého třídě 120 promítán film "Verše pro dvě ruce - Eliška Vyorálková" o neslyšící básnířce, který vznikl v rámci projektu Equal - Celoživotní vzdělávání neslyšících - Pro plný život.

Expozice sakrálního umění

5. března 2008 v 14:17 Umění
Dne 9. října 2007 v rámci Svatováclavského hudebního festivalu byla otevřena expozice sakrálního umění v Areálu Fojtství a Obecné školy v Kozlovicích. Ze sakrálních obrazů této kozlovické expozice je pozoruhodný například velký obraz sv. Vincenta z 18. století, či obraz tzv. "Církve vítězící", malovaný olejovými barvami na plátno také z 18. století. Jako celek je unikátní Křížová cesta malovaná na plátně z 19. století. Za povšimnutí stojí také tzv. domácí oltáře z jižní Moravy z 19. a 20. století či děkovné malby Ex Votto (věc zaslíbená) malované na dřevěných deskách z přelomu 17. - 18. století. Cenné jsou také tzv. Lahve dovednosti - lidová tvořivost z 19. století, povětšinou se zobrazením Kalvárie. Exkluzivní je např. Svatováclavská bible z roku 1677, tištěná v Praze, či unikátní středověký gotický misál z 15. století i tzv. Vratislavský misál z roku 1505.

Katolická kultura

5. března 2008 v 11:49 Zprávy
Na adrese http://www.sweb.cz/katolicka-kultura/index.html naleznete celou řadu krásných článků staršího i novějšího data, které je možné zastřešit pojmem - katolický. Tyto stránky s našimi spojuje snaha o katolický pohled na náboženství, filosofii i umění.
Tvůrci o svých stránkách říkají: "Na stránkách "Katolická kultura" chceme publikovat články, odkrývající bohatství a krásu kultury katolické církve. Rovněž zde budou zveřejňovány reakce na současné dění v Církvi a ve světě. Nejde o oficiální stránky katolické církve, ale jsou zde publikovány úvahy a názory jednotlivců, kteří chtějí bránit pravdu a být věrní katolické církvi. V případech sporných se podřizují jejímu učitelskému úřadu."

Nápodoba a výtvarné umění

5. března 2008 v 7:57 Výtvarné umění
Jednou ze základních kategorií klasické estetiky je pojem nápodoba. Platón považuje věci za odlesky idejí - vzorů, umělecká díla pak za napodobeniny věcí. Umělecké dílo je proto vlastně napodobenina napodobeniny, protože věc napodobuje ideu a umělecké dílo napodobuje věc. Z tohoto důvodu si Platón umění a umělců příliš necenil. Podle něj je umění až na třetím místě od pravdy, jde jen o obrazy jevů a představuje jen to, co je proměnlivé a nestálé. Umění by proto mělo zobrazovat alespoň věci, které jsou zobrazení hodny, tedy takové, které mohou vést lidi k mravnímu zdokonalení.

Variace básní od Elišky Vyorálkové

5. března 2008 v 7:48 Zprávy
Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vás zve na představení s názvem Variace básní od Elišky Vyorálkové, které se koná
7. března 2008 od 15:30
v Brně, Mozartova 1, místnost 401. Předpremiéra je ve stejný den na stejném místě od 11 hodin. Více informací viz plakát k akci.

Umělecké tlumočení hudby

4. března 2008 v 10:50 Zprávy
Ukázka uměleckého tlumočení hudby se objevila při slavnostním udílení cen České filmové akademie Český lev 2007. Ti, kdo tento pořad nesledovali, mohou jej shlédnout v digitálním archivu České televize.
V pořadu vystoupil slepý klavírista a slyšící a neslyšící tlumočnice hudby. Zazněla a byla vizuálně zpracována romská píseň. Jak vidno, menšiny byly zastoupeny hojně, i když ne zcela dokonale. Je pravděpodobně velmi obtížné dát něčemu mediální publicitu, aby to nezískalo charakter frašky, nad kterým může souhlasně pokyvovat snad jen současná ministrině pro oblast lidských práv a národnostních menšin.

Světlo světa

4. března 2008 v 9:19 Výtvarné umění
Tento pátek jsem byl na adoraci u sester Paulínek, kde jednou z hlavních myšlenek byl text z Jana 8,12 "Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě následuje, bude mít světlo života."
Vybavil se mi jeden stejnojmenný obraz právě s tímto názvem "The Light of the World" (Světlo světa), který jsem před lety viděl v londýnské Tate Gallery, už tehdy mě zaujal a musel jsem o něm dlouho přemýšlet. V potemnělé až smutné krajině stojí Ježíš ve vyšívaném plášti s trnovou korunou na hlavě, v ruce drží lucernu, která prosvěcuje okolní temnotu. Klepe na dveře lidského obydlí. - Ježíš přichází jako král ve vznešeném plášti, korunovaný bolestí trnů, přináší lucernu (světlo), kterou chce darovat. Klepe na zarostlé dveře (které dlouho nikdo neotevřel) jako ten poslední žebrák (i když je králem), který možná hledá přístřeší, protože venku se blíží noc. Klepe na dveře lidského srdce.

Zažít slepotu a hluchotu?

4. března 2008 v 0:01 Umění a handicap
Důsledkem novověké filosofie je prakticky žitý subjektivismus a materialismus. Implicitně je popírána možnost poznání bez subjektivního prožitku osoby. Rozumět znamená zažít. Na tomto principu je založena i tzv. zážitková pedagogika, která nabízí možnost porozumět světu díky emocím. K zážitkové pedagogice patří pořádání seminářů, kde si lidé mohou údajně vyzkoušet, jaké je to být slepý či hluchý. Jak se efektu pocitu slepoty a hluchoty dosahuje u vidících a slyšících? Nehledejme v tom složitou vědu: zavázáním očí a zacpáním uší. V inzerátech na tyto semináře se tvrdí, že si člověk může vyzkoušet, jak vnímá svět smyslově postižený člověk.

Krása a harmonie lidského těla v prenatálním stádiu

3. března 2008 v 15:50 Zprávy
Lidé, kteří ještě nepozbyli zcela rozum a cit, byli šokováni zprávou, že jistá žena vysoudila jako odškodné 80 000 Kč za to, že lékaři nedokázali zabít její dítě. Soud přiřkl ženě finanční náhradu za to, že její holčička nezemřela, ale zůstala naživu. Žena je prý přesvědčena, že to uškodilo jí i její dceři. Podle psycholožky Taťjany Horké má dítě trauma z toho, že ztratilo sourozence (matka čekala dvojčata, jedno dítě bylo zabito), čímž je jasně řečeno, že v době, kdy měla být holčička odstraněna, byla lidskou bytostí. Shluk buněk, za který bývá lidský plod někdy vydáván, totiž stěží může zažít trauma.

Fotografický portál fotomonitor.info byl uveden do provozu

3. března 2008 v 11:02 Fotografie
Dovolujeme si vám oznámit, že v uplynulých dnech došlo ke spuštění internetového portálu fotomonitor.info, který se jako jediný v České republice věnuje fotografii jako profesi. Najdete na něm informace o problematice autorských práv u nás i ve světě, o obchodních záležitostech spojených s provozováním fotografické praxe, o honorářích a jejich výpočtu, o fotografických asociacích, o odborném fotografickém školství, ale také o fotografických výstavách, které v České republice aktuálně probíhají (databáze těchto výstav, která letos oslaví již desáté výročí trvání a v níž můžete vyhledávat i historické údaje o výstavách, autorech a galeriích od roku 1998, byla na fotomonitor.info přesunuta z domény archart.cz), i další zprávy a novinky, které se fotografické či umělecké praxe obecně více či méně dotýkají.

Motu proprio sv. Pia X. o posvátné hudbě

3. března 2008 v 10:08 Hudba
I. - VŠEOBECNÉ ZÁSADY
1. Posvátná hudba jakožto nedílná (integrální) část slavné liturgie má s ní společný všeobecný cíl, totiž slávu Boží a posvěcení i vzdělání věřících. Přispívá k zvětšení krásy a lesku církevních obřadů, a jako její hlavní úkol je přiodívat vhodnou melodií liturgický text, jenž se předkládá mysli věřících, tak její vlastní účel je dodávati textu samému větší účinnosti, aby věřící takto byli snáze rozníceni ke zbožnosti a lépe se připravili na přijetí plodů milosti, které pocházejí ze slavení přesvatých tajemství.