Spor Adama s Tomášem. I

9. října 2009 v 9:40 |  Filosofie
Ve své polemice s ateisty jsem byl několikrát odkázán na stránky Adama Romana zabývající se vyvracením víry v Boha a obhajobou ateismu. Toto dílo obsahuje tolik věcných i formálních omylů a chyb, že by poukázáním na každou z nich vznikl spis dvakrát tak obsáhlý jako původní Romanův. Takovouto činnost jsem považoval za naprosto zbytečnou, neboť jsem měl za to, že diletantské Romanovo dílo se diskredituje dosatečně samo. Avšak ze skutečnosti, že jsem na něj stále odkazován, i z faktu, že jej místní ateisté považují za zdařilé (což nakonec opět svědčí pro moji tezi o přímé úměře nevzdělanosti a ateismu), jsem nabyl přesvědčení, že bohužel tomu tak není a že bude nejspíš třeba se alespoň částí Romanova textu zabývat. Nejvíce jsem byl odkazován na pojednání o sv. Tomáši Akvinském. To jakož i fakt, že problematika scholastické filosofie je mi blízká, takže právě zde se mi jeví Romanova nekompetence jako nejzřetelnější, mě přimělo k tomu, abych se na chvíli u tohoto textu zastavil.

Bůh a zlo

7. října 2009 v 8:43 | jjs |  Náboženství
Podle jednoho zarputilého ateisty bych se měl vypořádat s "důkazy Boží neexistence". Pokusím se zvláště pro něj zprostředkovat odpovědi (v podstatě staré několik století) na jeho "důkazy". Začneme na jeho přání argumentem z existence zla.

Formalizujme si přehledně důkaz Boží neexistence z existence zla.

1. Pokud je Bůh vševědoucí a všemohoucí a dobrý, na světě, který stvořil, nemůže existovat zlo.

2. Avšak zlo na světě existuje.

3. Tedy Bůh není vševědoucí nebo všemohoucí nebo dobrý.

4. Avšak pokud Bůh není zároveň vševědoucí a všemohoucí a dobrý, pak neexistuje.

5. Tedy Bůh neexistuje.
 


Bovepul 1/2009

6. října 2009 v 9:20 |  Zprávy
Se zpožděním vychází první číslo II. ročníku našeho časopisu. Novinkou proti minulému roku je přesun časopisu na nové stránky a snížení počtu článků ze 12 na 7.

První číslo v roce 2009 je ve znamení teoretických úvah o kráse a umění. Český novotomista Josef Pospíšil v úvodním příspěvku vymezuje pojem krása. Následující příspěvky pochází z pera šéfredaktora časopisu. Autor se v nich pokouší definovat, klasifikovat umění vůbec a stručně charakterizovat základní umělecké druhy. Nejedná se většinou o ucelené studie, ale o určité pracovní pomůcky mající sloužit k orientaci v některých podstatných otázkách týkající se umění a jednotlivých uměleckých druhů.

Na tento stručný všeobecný úvod do teoretických problémů umění naváže další číslo, které se bude zabývat liturgickou hudbou.


Proč tentokrát souhlasím s Halíkem?

7. srpna 2009 v 11:27 | jjs |  Filosofie
Ačkoliv se řadím spíše k odpůrcům kněze Tomáše Halíka, v jedné věci s ním souhlasím. Souhlasím s ním, že tzv. ateismus je dán především nevzdělaností.

Halík v jednom ze svých článků píše:

"Když mně někdo řekne, že je atheista, tak mu povím: "Dobře, ale řekni mi, jak vypadá ten Bůh, kterého odmítáš?" Protože když někdo něco odmítá, neguje, musí o tom mít nějakou představu. Když mi ji vylíčí, řeknu: "Zaplať Pán Bůh, že v takového Boha nevěříš. V takového Boha nevěřím ani já. Bylo by moc smutné, kdybys v takového Boha věřil."Často to, co lidé nazývají atheismem, je jen odmítání jejich vlastní představy o tom, v co věří věřící. (...) Daleko horší než atheistická společnost, je společnost nábožensky nevzdělaná a nekultivovaná. To charakterizuje dnes bohužel naší českou společnost daleko spíše než atheismus. " (Halík, T. O ateismu, pochybnostech a víře)

Kdo si dělá srandu?

27. července 2009 v 9:36 | jjs |  Média
Tak jsem si založil blog na iDnes, a to paradoxně proto, že jsem byl šokován, co na tomto serveru se může stát blogem týdne. Hovořím o příspěvku spisovatelky Evy Hauserové "Všichni jste lháři, pokrytci a vrazi neviňátek...", který se vyznačuje tím, že parafrázuje celkem zřejmá fakta zprostředkovaná letákem Hnutí Pro život (který tato blogerka MF Dnes nalezla v Lidových novinách) a konfrontuje je s vlastními předsudky danými pravděpodobně mizivou znalostí problematiky. Nedí divu, že se diví a samým údivem křičí.

Holandský katechismus

21. července 2009 v 9:29 | jjs |  Náboženství
Stává se, že se lidé, kteří chtějí dokázat změnu pohledu Církve na sexualitu, odvolávají na tzv. Holandský katechismus. Kdo zabrousí trochu po internetu, může si vytvořit obrázek o tom, co je tzv. Holandský katechismus zač. Pochvalují si ho především okrajové skupiny v Církvi, které jsou proslulé svou heterodoxností: kupříkladu časopis Getsemany, který se velmi kriticky a neuctivě vyjadřuje o papeži, dokumentech Kongregace pro nauku víry a je velmi blízko hnutí Wir sind Kirche. Členství v tomto hnutí bylo Římem označeno za neslučitelné s příslušností ke Katolické církvi. Dále Holandský katechismus chválí hnutí homosexuálních křesťanů Logos, protože se v něm nehovoří o homosexuálním chování jako o nezřízeném, autor jednoho článku staví do opozice Holandský katechismus a Katechismus katolické církve.


Zelená dálnice k totalitě

28. května 2009 v 13:07 | Radim Ucháč |  Filosofie
Populární zelená
Následující řádky neznamenají odsuzování všech snah mnoha tisíc lidí majících rády přírodu, zvířata a usilující zdravé životní prostředí. Ty dělají nesmírně mnoho dobrého v konkrétních místních podmínkách. Text se věnuje ideologii, která na práci těchto lidí staví a do jisté míry je zneužívá pro mocenský boj. Strana zelených získala v naší zemi na popularitě. Už se dávno zapomnělo na frázi "zelený mozek". Být zelený je naopak "in". Zelené často volí lidé znechuceni tradičními stranami. Lidé, očekávající nový, citlivější a odpovědnější přístup. Málokdo, dokonce ani většina členů zelených, přitom nepřemýšlí nad dopady východisek své strany. O filosofických východiskách této strany se moc nemluví a tak není tolik zřejmé, co lze od nich očekávat a jak by vypadal svět, který by nám rádi ideologové tohoto hnutí připravili. Bude to krásné prostředí určené pro lidi, nebo naopak prostředí od lidí očištěné? Nejsou lidé v jejich podání jen přemnoženým druhem, který ničí Matku Přírodu? Jaký mají vztah k eutanázii, umělým potratům, antikoncepci atd.? Jako každá ideologie je i environmentalismus (vztah životního prostředí a společnosti) do značné části rozporný. Mezi základními východisky zelených můžeme překvapivě pozorovat praktický materialismus a zároveň mnohem otevřenější zbožštění hmoty ve formě přírody, kterou staví nad člověka.

4. číslo časopisu Bonum, Verum, Pulchrum

28. května 2009 v 10:40 |  Zprávy
Se spožděním vyšlo třetí číslo zaručeně katolického, zaručeně tomistického a zaručeně kontroverzního časopisu Bonum, Verum, Pulchrum. Tématem je náboženství, umění a žena.

Kam dál